Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Susanne Lindholm (fotograf Susanne Lindholm)

Susanne Lindholm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en social entreprenör, ledare och utvecklare som brinner för samhällsansvar och mänskligare integration. Jag vill uppgradera föräldraskapet och ge förutsättningar för ett starkt och brett civilsamhälle. Det ska vara lätt att driva företag i Sverige. Vårt land bör genomsyras av entreprenörskap, innovationer och civilt engagemang.

Presentera dig själv

Snart 59 år, två vuxna barn och sambo. Gillar friluftsliv, djur och natur. Har haft egna hästar och bott många år på landsbygden. Har arbetat med olika företag, besöksnäring, kyrkan, startat bl.a. socialt företag, drivande inom föreningsliv, chef för ett studieförbund/folkbildning och nu kommunalråd för KD.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Viktigast är att vi får en bred och stabil majoritet. Helst genom KD, M, C och L.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Susanne Lindholm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Jag vill att vi inför ett vinsttak, idag finns inget tak alls och det tycker jag är oansvarigt, men viss vinst måste alla verksamheter ha för att kunna utvecklas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: För att klara energiförsörjningen i Sverige med utbyggd gruv- och stålindustrik laddstolpar för eltransport osv behöver vi mer el än vad vind, vatten, sol mm kan ge.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Detta kränker den personliga integriteten. Vi har problem absolut, men jag tror inte att detta leder till ökad tillit och broar mellan utanförskapsområden och majoritetssamhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: RUT-avdraget är mycket bra! Det sanerar åtminstone en hel del svarta jobb. Jag vill hellre se avdrag för fler tjänster. Det gynnar småföretagande och gör att gemene man kan köpa service enklare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Vi är ett rikt land som ska vara en förebild och ta ansvar för våra bröder och systrar runt om i världen som lever under svåra förhållanden. Biståndet ska i första hand vara "hjälp-till-självhjälp" (empowerment) för att inte skapa beroende. "Vill du hjälpa en fattig? Lär hen att fiska istället för att ge en fisk"

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Jag gillar kungahuset och vet inte exakt hur mycket pengar de har/får, men tycker att de måste ligga på så låg och rimlig nivå som möjligt för att ändå fortsätta sitt representantskap för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Skatten slår hårt mot glesbygden, låginkomsttagare, lantbruk, transportsektorn och andra småföretagare. Jobba istället fram bästa lösningarna för fossilfria fordon och ge skattelindringar för att vanligt folk ska ha råd med elfordon. Självklart en målkonflikt med klimatfrågan - men så långe folk är beroende av bensin och dieselbilar måste man kunna använda dem.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Då blir risken att vanligt folk inte kommer ta del av kulturen. Den blir då mer av "finkultur" för eliten. Jag tror på ett brett kulturbidrag - framför allt till studieförbunden som jobbar tillsammans med 85 % av Sveriges föreningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Jag tycker att kommuner måste få ha sitt självbestämmande för den lokala demokratin.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Jag är delad. Så länge vi har en fri rörlighet inom EU är det svårt att stoppa. Jag vill hellre att civilsamhället bjuds in och ersätts av kommunen för att jobba innovativt och uppsökande gentemot tiggare för att lära sig en annan livsväg. Jag har förstått att för tiggaren är detta ett "arbete", vilket kommer att fortsätta så länge de är marginaliserade i sina hemländer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Med all respekt för att vissa har problem att finna sin identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Kristdemokraterna vill att föräldrarna ska få bestämma så mycket som möjligt. Valfrihet inom barnomsorg och föräldraledighet för att familjer ser olika ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: De fyller visserligen ett stort behov som visar att regionerna ligger långt efter i innovativa lösningar för befolkningen. MEN risken är att systemet urholkas, de får de "lättaste" patienterna, kan göra stora vinster utan att utföra kvalitativt arbete. Ha kvar nätläkare men öka kvalitetskontroll, tillsyn och ge lägre peng.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: De som har tydliga asylskäl ska få stanna. Samtidigt är det svårt med tillfälliga tillstånd, det skapar enorm oro och stress att inte veta om man får stanna. Men senaste årens stora flyktingströmmar gör att vi behöver begränsa inflödet för att mäkta med integrationen av dem vi tagit emot.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Mitt parti är för, men jag tycker att vi borde hållit fast vid vår alliansfrihet. Det har varit en framgång för Sverige under 200 år och en förebild för andra länder. Till exempel som medlare i konflikter och kring biståndsfrågor. Då har Sverige varit ett land man vågar samarbeta med eftersom vi varit just alliansfria.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: A-kassan måste hänga med inflation och löneutvecklingen. Annars får vi större klyftor. Samtidigt måste samtliga bidragssystem synkas för att undvika bidragsberoende.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: I glesbygden finns massor med sjöar, varför kan de inte få sälja strandnära tomter? Det skulle öka attraktiviteten och inflyttningen till glesbygd som kan ha svårt med skatteintäkter som det är.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Ja vi vill ju inte ta från välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Absolut inte. Ett land med begränsad public service går bakåt. Folket måste få så breda perspektiv som möjligt. Det är viktigt för fortsatt demokrati och utveckling!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Svarar "ganska dåligt" eftersom det är alltför kort tid att ställa om bilindustrin så radikalt på 3 år. Men kan det räcka med 5 år så vore det bra.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Jag tycker det ska vara som det är idag från årskurs 6 men med vissa undantag för skolor som vill prova. Idag tillåts ett begränsat antal skolor ha från åk 4. Anledningen är att jag inte tror att betyg gör eleverna bättre. Däremot behöriga lärare och duktiga skolledare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Det krävs fler kraftfulla markeringar mot människohandel och prostitution.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Samtidigt måste det finnas lägre hyror för låginkomsttagare, unga och nysvenskar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Vi har alltför ojämlik vård över landet. 21 län/regioner ska erbjuda vård, men den blir ju olika eftersom skatteunderlaget är ojämt. Jag är för minskad politisk styrning över vården till förmån för professionen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Tyvärr tror jag det ökar risken att fler stannar hemma i onödan. Dåligt förslag för arbetsgivaren.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Idag är anställningstryggheten alltför stark. Som arbetsgivare är man låst då anställda inte levererar eller fungerar. Blir det enklare att säga upp tror jag vi får se högre ambition generellt hos arbetstagare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Lindholm: Gruvnäringen skulle kunna vara en framtidsbransch, men bör självklart vägas mot miljö- och naturhänsyn.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Lindholm: Jag är för en mänsklig, human migration. Men senaste årens flyktingströmmar har också orsakat mycket problem med utanförskapsområden och parallella strukturer. Så länge vi kan hantera integrationen värdigt och ordnat får människor gärna komma hit om de har asylskäl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Lindholm: Tyvärr har kriminaliteten utvecklats till en nivå då detta är nödvändigt. Den bör användas så lite som möjligt men så mycket som nödvändigt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Lindholm: Det måste gå att tjäna pengar i Sverige och bygga sina drömmar. Samtidigt som vi har ett bra system med fördelning efter behov.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Lindholm: Vi har en stor rikedom i skogen. Både som naturkraft, rekreation och framför allt som näring. Tack vare att Sverige är så rikt på mycket skog tycker jag att vi kan minska skyddet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Susanne Lindholms val:

 • Integration
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning