Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emma Fredriksson (fotograf null)

Emma Fredriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag drivs av att kämpa för ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Alla människor förtjänar att leva ett drägligt liv samtidigt som vi värnar om vår planet, vi behöver tillsammans verka för att skapa ett hållbart levnadssätt. Jag kommer alltid att sätta människan och miljön i fokus.

Presentera dig själv

Jag är doktorand och forskar inom freds och säkerhetsfrågor.

Vad har du för yrke?

Doktorand.

I vilket land är du född?

Sverige.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas självklart på att Vänsterpartiet ska få så många röster som möjligt. Därefter är det upp till partierna att bilda ett regeringsunderlag, det är viktigt att vi alla kan kompromissa för att skapa ett så bra styre som möjligt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Emma Fredriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Extra viktig Skolan ska vara så jämlik som möjligt och alla resurser ska återinvesteras i verksamheten för att ge de bästa förutsättningar för alla som verkar i skolmiljön. Rikskapitalister ska inte kunna tjäna pengar på skolverksamhet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: När vi befinner oss i en klimatkris kan vi inte fortsätta investera i energikällor som skjuter problemen på framtiden. Vi måste utveckla ett genuint hållbart levnadssätt, det kan inte innefatta att vi gräver ner radioaktivt avfall i bergrum för våra efterlevande att hantera.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Sverige har blivit ett alltmer splittrat land och det vore oerhört problematiskt att spä på det ytterligare genom att göra skillnad på polisens befogenheter i olika områden. Ingen ska vara mer övervakad än någon annan bara för att man är fattig, rasifierad eller ung man! Vi måste öka tilliten i samhället, inte minska den.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: RUT-avdraget är ett bidrag till de rika! Det är ett slöseri med skattemedel som hade kunnat göra betydligt mer nytta någon annanstans, exempelvis högre löner i vården.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Sverige är ett av världens rikaste länder. Självklart har vi många utmaningar på hemmaplan som behöver tas hand om, men globala problem i relation till fattigdom, krig, svält, klimatkris och mycket mer kan inte ignoreras. Världen hänger ihop och Sverige har bättre chans att utvecklas om vi värnar livet på den övriga planeten, vi måste ta vårt globala ansvar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Monarkin är förlegad och odemokratisk. Självklart är den viktig för många som tradition, men det är inte rimligt att en familj ska få bidrag från staten medan andra familjer inte erbjuds en hyresrätt för en skälig hyra.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Nej. Vi befinner oss i en klimatkris och vi kan inte fortsätta underhålla den fossila industrin. Däremot måste vi minska den påverkan höga bensinpriser har på människors liv, framförallt de med lägre inkomster. Vi måste stödja individers omställning och erbjuda alternativa färdmedel, ex bygga ut kollektivtrafiken även på landsbygden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Det är viktigt att en statlig fastighetsskatt återinförs för att komma till rätta med de skenande ekonomiska klyftorna, men det är också viktigt att det görs på ett sätt som främst träffar fastigheter med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Utan kulturen så försvinner en stor del av det som håller ihop vårt samhälle. Statlig finansiering av kulturen är viktig för att den ska vara så jämlik som möjligt och att vi ska kunna säkerställa att kulturverksamhet är tillgängligt i hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Vi måste bygga ut vindkraften och då är det viktigt att inte enskilda aktörer ges för stor makt att hindra en utbyggnad, detta gäller även Försvarsmakten, utan att det är beslut vi tar gemensamt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Man kan inte förbjuda fattigdom. Så länge fattigdom finns så måste vi ha en förståelse för att människor gör allt de kan för att överleva, annat är inhumant. Däremot måste vi göra vårt bästa för att minska, och helst avskaffa, fattigdomen. De fattiga har inte det dem behöver, de rika har mer än dem behöver.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Alla människor bör ha rätten att själva kunna identifiera sig och bestämma över sin egen kropp. Det finns inget syfte med att upprätthålla en juridisk binär könsuppdelning i och med att det skapar mycket lidande för många.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: För alla som tror på jämställdhet så är det centralt att föräldrar delar mer jämlikt på föräldraledigheten och föräldraskapet som helhet. Ett ojämlikt uttag av föräldrarledigheten får stora ekonomiska konsekvenser för den (nästan alltid en kvinna) som tar det största ansvaret. Det i sin tur får stora konsekvenser på jämlikheten i samhället.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Absolut inte! Privata nätläkare dränerar vården på sina resurser. De erbjuder en tjänst där de tar lika mycket betalt som ett vanligt läkarbesök men där de nästan uteslutande behandlar små åkommor och om annars skickar patienten till en vårdcentral, dvs. dubbel debitering. Att vi har reklam från nätläkare som uppmanar föräldrar att ringa in när barnet har ont i halsen är förkastligt!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Asylmottagningen och migrationspolitiken måste bli mer human! Ingen människa klarar av att leva under de osäkra förhållandena som idag erbjuds. Om vi är allvarliga gällande integration så måste vi erbjuda permanenta uppehållstillstånd till de asylsökande som fått godkänt på sin ansökan.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Extra viktig NATO är en kärnvapenallians, en av de främsta aktörerna i stormaktspolitiken, och har medlemmar som Turkiet som fängslar journalister och oppositionella. Att Sverige ansöker om ett medlemskap i NATO är oerhört problematiskt och kommer på sikt minska möjligheterna till byggandet av en hållbar fred och nedrustning, diplomati och påverka uppehållande av demokratiska värden.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Försämringarna i A-kassan måste upphöra. Människor förtjänar ett drägligt liv och så länge arbetslösheten fortsätter att vara hög så har vi ett ansvar att ta hand om de människor som står utanför arbetsmarknaden.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Strandskyddet är till för alla människors ska ha tillgång till våra kustremsor och stränder, en rätt som är otroligt beundransvärd internationellt och som vi ska vara stolta och värna om.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Självklart! Dessa otroligt stora satsningar kan inte göras på bekostnad av välfärden som behöver en dramatisk upprustning! Alla som är för ett starkt försvar måste också inse att man måste betala för det, och då främst de med stora kapitalinkomster och tillgångar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Public service är oerhört viktigt för demokratin och dess uppdrag måste värnas, inte minska!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Vi har inget val, vi måste lämna fossila bärnsten bakom oss snarast! Självklart måste staten säkerställa att människor inte drabbas allt för hårt utan att de får hjälp att ställa om, men vi kan inte fortsätta sälja bensin- och dieselbilar som gör vår jord obeboelig.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Betyg gynnar ingen, det gynnar inte eleverna som upplever stress och oro och det gynnar inte lärarna, som får en större arbetsbörda än vad de redan har och som tvingar dem att göra felprioriteringar, där betygsutlåtanden går före elevers faktiska lärande och välmående.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Skattesystemet måste bli mer omfördelande, det är inte rimligt att vissa kommuner ska betala mer i skatt samtidigt som de har tillgång till mindre offentlig verksamhet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Sexualbrott måste prioriteras inom polisen och rättsväsendet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Extra viktig Sverige har en enorm bostadsbrist och en bostads situation där många människor inte har råd att bo under rimliga förhållanden. Att då införa marknadshyror vore en skymf mot befolkningen, vi behöver en social bostadspolitik nu!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Att investera i järnväg är något av det bästa vi kan göra när det kommer till transportområdet. Vi måstre sluta bygga ut motorvägar och flygtrafiken och istället satsa på järnvägen, att åka tåg måste vara lätt och billigt!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Jag är kluven inför denna fråga. Staten måste helt klart ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård, som det ser ut idag med stor skillnaden mellan regionerna kan inte fortsätta.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Självklart. Ingen ska behöva betala för att vara sjuk. Karensdagen slår också oerhört orättvist mot alla i arbetaryrken eftersom många med tjänstemanna yrken inte behöver anmäla sin sjukdag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Självklart inte. Vi måste förbättra anställningstryggheten inte försämra den. Ur den generationen som kommer ut på arbetsmarknaden idag har många inte ens fått uppleva vad det innebär att ha anställningstrygghet, livet har blivit mer och mer osäkert vilket får stora konsekvenser för människors livsvillkor och välmående.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Fredriksson: Miljökrav och lokalbefolkningens och urfolkens rättigheter måste alltid komma först. Vi kan inte fortsätta ha en prioriteringsordning där människor och naturen hela tiden får betala för upprätthållandet av industrin. Vi måste hitta ett mer hållbart levnadssätt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Fredriksson: Asylrätten är fundamental. Vi måste värna om den och stå upp för människors rätt att fly och få söka sig ett nytt hem i säkerhet. Självklart innebär migration och invandring svårigheter men det måste vi göra vårt bästa för att hantera. Vi kan inte ge upp utan måste fortsätta kämpa för en humanare värld.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Fredriksson: Det bör endast användas vid de grövsta brotten och det bör alltid finnas en brottsmisstanke. Vi måste också säkerställa att det finns en fungerande granskning av polisen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Fredriksson: De skenande ekonomiska klyftorna i Sverige sliter isär befolkningen och skapar parallella samhällen där förutsättningarna skiljer sig monumentalt beroende på vart du växer upp. Så kan vi inte ha det. Sverige har alldeles för många inkomstmiljardärer och som inte bidrar tillräckligt till samhället. Vi behöver en omfördelande skattepolitik som värnar om majoriteten i samhället.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Fredriksson: Det är av största vikt att vi börjar bedriva en hållbar skogspolitik! Sverige är ett radikalt land när det kommer till hur vi behandlar vår skog, vi måste värna om skogen, vår natur och den biologiska framtiden. Det är för allas vår skull!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Emma Fredriksson har hoppat över denna fråga