Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Annamaria Bauer (fotograf Kim Bauer)

Annamaria Bauer

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är reko. Försöker verkligen leva som jag lär, i respekt och ödmjukhet för människor och dess olikheter, för naturen och livet. Jag är klok och snäll och håller inte på med taktiska fulspel i politiken. Det viktiga är ämnet, saken, inte personen som framför den. Man ska rösta på mig för att man vill ha vänsterpolitik.

Presentera dig själv

Vuxen, barnslig men inte naiv kvinna i litet hus på landsbygden med katter, piano och congas. Fritidspolitiker med flera uppdrag i regionen men även aktiv i andra ideella sammanhang lokalt och internationellt. Brinner för rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Samlar på skiftnycklar och slukar ljudböcker.

Vad har du för yrke?

ombudsperson

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ulla Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S V Mp

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Annamaria Bauer

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Extra viktig Att driva en skattefinansierad skola och ta ut obegränsad vinst betyder ofta att spara in på saker som är nödvändiga i en bra skola, som elevstöd och elevhälsa. Den kommunala skolan får mindre resurser och svårare att planera långsiktigt då en friskola kan lägga ner från en dag till en annan och den kommunala skolan har ansvar för att alla elever ska ha en plats.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Kärnkraft är en mycket dålig idé då den innebär att lämnar kvar problem till många kommande generationer. Den är inte bara farlig när den bedrivs utan även vidare i oöverskådlig framtid genom ditt avfall.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Rutavdraget är är inte ett avdrag utan ett bidrag till människor som redan har råd att anlita personer för städning och liknande.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Sverige har råd med bistånd och den internationella solidariteten är mycket viktig. Att fattiga länder är fattiga beror till stor del på att rika länder sedan mycket länge dragit nytta av dem.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Vi kan göra mycket mer nytta för de skattepengar som går till denna familj. Monarkin är en förlegad form som mest fyller en prydnadsfunktion. Ska den vara kvar bör den i alla fall i större utsträckning bära sina egna kostnader.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Det måste till ett regelverk som gör att dom som är beroende av bilåkning till exempel i arbetet inte drabbas lika hårt som dom som lika gärna kan åka kollektivt. Vi måste agera mot klimatförändringarna och det nu. Kan priserna på drivmedel förhindra onödigt körande så är det bra.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Skatten på lyxvillor och skrytbyggen kan gott höjas, men inte på helt vanliga bostäder.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Kulturen är mycket viktig i ett demokratiskt samhälle och kan hjälpa människor att "få en röst" eller språk att uttrycka sig på. Kulturen är en viktig del i alla våra samhällsdelar, som i skola, vård och omsorg, i bygget av nya bostadsområden och i all samhällsplanering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Framförallt i kustnära kommuner. Vi behöver mer vindkraft och får helt enkelt lära oss leva med dessa. Det kan byggas betydligt fler verk till sjöss utan att det stör de boende i närheten.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Man kan inte förbjuda fattigdom. Tyvärr. Att be en annan människa om hjälp ska inte vara brottsligt. Det är inhumant.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Ingen kan bestämma över någon annans identifiering. När det nu helt klart finns personer som varken identifierar sig som kvinna eller man blir det ju enklare med ett tredje juridiskt kön. Men min förhoppning är att det i framtiden inte ska behövas könsidentitet i juridiska sammanhang över huvud taget.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Fortfarande tar män ut mindre föräldraledighet än kvinnor, vilket är ojämlikt och dåligt för barnen som inte får samma anknytning till båda föräldrarna. Självklart finns det särskilda situationer där det inte går att dela hälften hälften, men största delen av föräldraledigheten bör delas så.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: De privata nätläkarna dränerar ekonomin på våra vårdcentraler och sjukhus. Men digitala läkare och annan vårdpersonal är bra och behövs framförallt på landsbygden. Alla regioner borde ha egna nättjänster som ingår i budget.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Vi har både råd, plats och behov av att bli fler i landet. Den som flyr har inget val. Men det har vi. Vi kan välja att vara humanister och vi kan välja att ta vara på de kompetenser som tillkommer.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Sverige ska ha ett starkt försvar, men inte vara knutna till ett samarbete med länder som ännu har tex dödsstraff och tortyr. Ett NATO-medlemskap innebär inte per automatik att vi är skyddade om något händer. Däremot är det kostsamt och vi förlorar mycket av vårt självbestämmande.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: A-kassan är en försäkring vi betalar in till medan vi har en anställning. De försämringar som gjorts i A-kassan är mycket dåliga och rent av märkliga. Att gå in i en försäkring och bara minska beloppet är inte möjlig i andra fall. Bara i sjukförsäkringen och i A-kassan. Tänk om samma sak gjordes i hemförsäkringen eller bilförsäkringen. Den som är arbetslös ska inte behöva söka försörjningsstöd!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Våra stränder ska vara öppna och tillgängliga för alla att njuta. De ska inte styckas av för att rika människor har råd. Att kunna njuta den svenska naturen är fantastiskt och måste skyddas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Men bara om dessa skattepengar kommer från de allra rikaste.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Public service i Sverige är mycket bra och bör få fortsätta som det är. Det är viktigt i en demokrati att inte styra över media.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Vi har bara en chans att stoppa klimatförändringarna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Betygssystemet fungerar dåligt och är allt som oftast inte ett mått på kunskaper. Det finns andra sätt för pedagoger att meddela elever och deras vuxna om hur det ligger till. Betygen, särskilt i låga åldrar bidrar mest till stress och press.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Vi är ETT folk.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Arbetet med att få bukt med problematiken har pågått i många år och det behovs en förändring för att det ska tas på allvar.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Marknadshyror leder till större segregering och är ingenting ett samhälle mår bra av.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Att kunna pendla och resa miljövänligt i stället för att göra det samma med bil eller flyg är viktigt om vi ska bromsa klimatförändringarna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Staten ska ta större ekonomiskt ansvar men regionerna måste avgöra hur vården ska bedrivas. Det är väldigt olika på olika platser i landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Du förlorar redan mycket på att vara sjukskriven och behöver inte straffas för att du blivit sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Trygga jobb med schyssta villkor och rimliga löner är receptet för ett lyckligt folk.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annamaria Bauer: Vi vet att det är dåligt för miljön bör helt enkelt låta bli.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annamaria Bauer: Det finns en resurs i varje människa att ta tillvara. Dom som ropar högt om den "dåliga integrationen" glömmer helt den bra integrationen. Den är mycket större. Nya svenskar bär upp stora delar av vårt välfärdssamhälle och våra industrier. Dom behöver oss och vi behöver dom.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annamaria Bauer: Det finns höginkomsttagare som kan betala mer, men det finns också miljonärer, mångmiljonärer och miljardärer som kan betala väldigt mycket mer i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Annamaria Bauer har hoppat över denna fråga