Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Stefan Hill (fotograf Egen bild)

Stefan Hill

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag lovar att verka för staten prioriterar sina grundläggande åtaganden. Ett försvar som kan försvara Sverige. Ett rättsväsende som kan upprätthålla hela lagen i hela Sverige. Skolor som förmedlar kunskap. Staten ska sluta subventionera saker som inte borde finansieras med skattepengar.

Presentera dig själv

Är engagerad i kyrkliga sammanhang bland annat som kansler för den Eritreanska Ortodoxa Kyrkan. Sitter i kommunfullmäktige i Sundsvall för KD.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Anders Chydenius

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering utan något av extremistpartierna: - Centern - Miljöpartiet - Vänsterpartiet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Stefan Hill

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Har man någon gång råkat passera en plats där ett hundratal unga män samlats för att köpa och sälja knark är det obegripligt att inte polisen kan ingripa

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Biståndet fungerar inte

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Viktigt att reduktionplikten minskas eller helst tas bort. När världen går mot en hungerkatastrof är det orimligt att använda mat som bränsle. Sedan krävs fossila bränslen för att odla de grödor som ger biologiska drivmedel så det blir ingen nettovinst

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Fastigheter borde beskattas som annan verksamhet. Den som bor i ett hus skattas som uttag ur rörelse. Investeringar och lån blir avdragsgilla mot inkomstslaget inkomst av kapital

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Nöjen som teater och opera borde betalas av kunderna som åtnjuter dessa nöjen Bidrag till konst som har ett konstnärligt värde korrumperar och förstör. Kultur som museum och skolor som utbildar kulturarbetare kan få finansieras med skattemedel

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Vindkraftverk är ett kolonialt förtryck av Norrland och andra drabbade landsändar. Viktigt att stå upp mot detta

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Tiggeriet borde regleras. Tiggarlicens som delas ut till de behöver tigga. De får en anvisad plats och leg att visa upp. Förhindrar bråk om platserna och att Maffian tar kontrollen över verksamheten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Otroligt dyrt. Skulle kräva årtionden av ändrad lagstiftning och enorma kostnader att uppdatera alla IT-system. Helt orimligt för en liten grupp med förvirrad könsidentitet

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Varför ska man inte få bestämma själv

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Vi tar emot terrorister och agenter för fientliga regimer. När vi upptäcker att de ljugit sig till uppehållstillstånd måste de kunna tas tillbaka

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Ett barn våldtas framför sina föräldrar. Sedan mördas föräldrarna framför barnet. Soldaterna belönas för detta. Det skulle inte hänt om Ukraina varit med i NATO. Ryssland kommer inte att invadera Sverige på samma sätt som vi inte invaderat Ukraina, sa Lavrov. Sverige måste gå med i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Jokkmokks kommun har 4,4 km strand per person. Väldigt få vill bygga ett nytt hus. Om någon skulle vilja bygga ett hus får man inte göra det vid en strand. Orimligt. Jokkmokk berövas en av sina få konkurrensfördelar mot andra kommuner. Helt dumt. Orättvist. Orimligt

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Stefan Hill har hoppat över denna fråga

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Vem kan försvara att man lägger skattepengar på underhållning och trams?

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Skulle kräva att vi bygger om våra städer. Bygger nya bostadsområden med gångavstånd till arbetsplatser. Avvecklar extrema köpcentrum. Bygger nya köpcentrum som integreras med bostadsområdena. Detta kräver omfattande lagstiftningsarbete för att vara möjligt. Inget sådant sker Därför är det omöjligt

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Betyg bör sättas av lärare varje termin Statliga examen bör ges vart tredje år. Godkänt på examen skall vara ett krav för att få gå vidare till nästa stadium

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Höghastighetsbanor kommer bli så dyrt att all övrig järnväg kommer att behöva avvecklas. Dumt. Onödigt Bygg vanlig järnväg där det är motiverat

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Tyvärr har vi tagit emot fler än vi kan hantera. Många saknar asylskäl. Vissa är kriminella. Nu måste samhället ställas om för att hantera den katastrof som oansvarig invandring orsakat. Tyvärr drabbar de personer med asylskäl som inte kan få asyl i Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig 1% i varje län vore en rimlig målsättning Borde ske genom att staten löser in skogen och anslår pengar för att sköta reservaten

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Stefan Hills val:

 • Integration
 • Lag och ordning

Så svarar Stefan Hill: Extra viktig Försvaret finns inte ens med som alternativ Skamligt