Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

David Örnberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Bor i en by med 100 innevånare så landsbygdsutveckling ligger mig varmt om hjärtat. Vill ha mer klimatsmart politik, Kollektivtrafikfrågor är viktiga när det gäller klimatarbete, samhällsutveckling som skyddar och hjälper de svaga och utsatta människorna.

Presentera dig själv

Är en helt normal person som engagerat mig politiskt

Vad har du för yrke?

Bussförare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Har just ingen speciell

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet i egen majoritet, vilket logiskt inte kommer att hända med en regering som lutar åt vänster.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

David Örnberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Friskolor dränerar kommunernas budget.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: För att få ny kärnkraft kommer det ta 30 år. Det är NU vi behöver all extra energi för en omställning av vårt samhälle . Det kan inte kärnkraften leverera. Vind och sol tillsammans med energilagringssystem av olika slag är det snabbaste sättet att snabbt öka energipriduktionen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Rut-avraget är inget annat än ett bidrag från staten till de som har redan har råd med de tjänsterna rent generellt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Just i dessa tider vore det förfärligt för de fattiga länderna. De behöver vårt stöd mer än nånsin just nu när många områden hotas av hungersnöd. Barn lämnas / säljs av föräldrar för att dom inte har något annat val.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: För mig personligen är kungahuset och dess medel från staten en ickefråga. Underhåll av byggnader kommer i så fall ändå vara ett statligt åtagande.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Om vi gör det kommer omställningen till en eldriven fordonsflotta ta längre tid. Vänsterpartiet har gett ett förslag hur man skulle kunna hjälpa de på landsbygden som fortfarande måste köra fossilt men inget annat parti nappade på det förslaget. Dessutom skulle detta förslag mest gynna de som bor i tätorter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Fastighetsskatt kommer att ge de med dyraste fastigheterna en lite dyrare omkostnad. Vi som har normala villor kommer knappt att känna av en fastighets skatt. Allt beroende på skattesats förstås.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Risken är att kulturen blir ett beställningsjobb från finansiärerna. Tveksamt om kulturen kan bli fri i detta scenario.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Vi behöver med fossilfri energi. Dock måste det finnas med ett incitament / bidrag till kommunerna där det byggs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Ska det vara förbjudet att vara fattig i Sverige? Det vore ju trevligt men tyvärr är det omöjligt i verkligheten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Varför inte? Det viktiga är väl att människor trivs med sig själv och gör nytta i vårt samhälle. Bättre det än att människor går ner sig i grubblerier och depressioner som kan leda till ökade kostnader för samhället.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Utöver de obligatoriska pappaledigheten så är väl det bra. Det svåra blir om den ena parten inte släpper till och den andra parten vill.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Extra viktig Sjuka och svaga ska man inte tjäna pengar på! Dessutom dränerar dessa nätläkare vårdcentralers ekonomi. Använd regionens egen nätdoktor om det finns! I Dalarna fungerar den utmärkt!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: I huvudsak ja, med tanke på den demografipyramid Sverige befinner sig i så kommer vi att behöva många nya människor i vårt samhälle i många olika yrken. Undantag ska givetvis finnas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Sverige klarar sig alldeles utmärkt utan att vara med i Nato. Den skrämselpropaganda som förs bygger mer på rädsla än logik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Att bli arbetslös är ett elände ekonomiskt sätt för de som drabbas. A-kassan är ju på sätt och vis en försäkring som behövs i dessa situationer.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Vill vi se en framtid med fler och fler privata badstränder som allmänheten inte får nyttja. Det är en inskränkning i allemansrätten dessutom. Allemansrätten är något vi i Sverige ska vara stolta över och vårda!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Värnskatt är ett bra sätt att finansiera det Svenska försvaret på.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Public Service ska ha ett bredare uppdrag. Det finansieras vi skattsedeln och då ska man förvänta sig att Public Service når en bredare publik, dock måste det finnas en balans med smalare uppdrag som inte den skattefinansierade media gör.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Ska vi ställa om så måste vi ta det beslutet. Många andra länder har tagit liknade beslut.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Riktigt dåligt förslag som kan slå ut elever i förtid.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Ska vi utveckla hela Sverige så är det ett måste.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Det behövs även en rehabiliteringsprogram. Bara ett straff löser ingenting. Det ideala är ju att få bort verksamheten helt och försöka få de som säljer sex att ha ett normalt liv så att dom inte behöver göra detta.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Våra barn kommer att få det ännu svårare att hitta en bostad. Tror dom flesta vill att barnen skapar ett eget liv så fort dom går ut skolan. Marknadshyror försvårar det.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Extra viktig Nej Det ska man inte, däremot är tekniken enligt mig fel vald. Maglevtåg är bättre för miljön, lägre energiåtgång och kan bli billigare och snabbare att bygga ut plus en massa fördelar som inte finns plats att skriva om här. Maglevtåg är dessutom ett bättre alternativ än inrikesflyg. Snabbtåg : Ja, men med Maglev-teknik.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Om man gör det i samband med att inte tillåta stafettläkare/sjuksköterskor längre så. Dock måste man ha någon form av regional styrning så jag vet inte hur man ska lösa det egentligen och det är väl där jag har lite svårt för förslaget.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: I samband med att småföretag upp till 10 antällda ska slippa karenskostnaden enligt V:s förslag är det väldans bra. Vi såg vilken effekt karensdagen hade under pandemin då man gick till jobbet fast man var sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Det här är en fråga som ska behandlas medllan arbetsgivarna och fackförbundet. Inget som vi politiker ska lägga oss i!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Örnberg: Frågan hur man öppnar en gruva måste miljögranskas ordentligt. Det ska även tas hänsyn till människors leverne. Man kan inte ta bort betesmark för samer exempelvis. Jag anser att Staten ska ha en högre avgift för gruvnäring. Sverige ligger på en låg nivå globalt sett.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

David Örnbergs val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar David Örnberg: Svårt att välja bara 3 alternativ. Viktigast är att måna om Sveriges befolkning så vi och kommande generationer har det lika bra i framtiden.