Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patrik Strand (fotograf Patrik Strand)

Patrik Strand

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kandiderar för Vänsterpartiet eftersom det är det enda partiet idag som för en arbetarpolitik.

Presentera dig själv

Jag är 58 år gammal och har arbetat som undersköterska/skötare sedan 1987 och är fackligt aktiv inom Kommunal. Fackligt och politiskt arbete går för mig hand i hand. Det är bara genom att organisera oss både fackligt och politiskt som vi arbetare långsiktigt kan ta tillvara våra intressen och tackla de stora framtidsfrågorna om jobb, jämställdhet och klimatet.

Vad har du för yrke?

Undersköterska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alla som tar strid för socialismen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Patrik Strand

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Våra skattepengar inte gå till vinster utan till en bra skola åt alla.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Kärnkraft är dyrt och farligt. Vi måste satsa på förnyelsebar energi eftersom det är det långsiktigt är det enda hållbara.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Polisens arbete är viktigt. Men polisen ska bara visitera om det finns konkret brottsmisstanke. Alla skall behandlas lika.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Våra skattepengar skall gå till en bra gemensam välfärd för alla och stöd till de som behöver det och inte bidrag till de rika.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Sverige bör tillsammans med andra länder ta vårt ansvar för skapa en rättvisare värld och vara solidariskt med människor som drabbats av utplundring, krig och förtryck.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Pengar som idag går till kungahuset skulle göra större nytta om de gick till sjukvården eller skolan istället.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Vänsterpartiet vill inte ha någon permanent sänkning skatten på bensin och diesel men i det extrema prisläge som uppstått har vi föreslagit ett tillfälligt pristak. Långsiktigt behöver vi arbeta för klimat mässigt hållbara transporter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Det behövs en stor långsiktig satsning på jobb, välfärd och bostäder åt alla och det behöver vi långsiktigt finansiera genom höjda skatter för bland annat dem som har fastigheter med högt taxeringsvärde.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Samhället måste ta ansvar för alla får rätt till kultur och inte bara de som kan betala för den.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Vi behöver ta ett större gemensamt ansvar för en hållbar energiproduktion.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Vi kan aldrig acceptera ett samhälle som jagar fattiga. Istället bör vi skapa jobb med löner att leva på för alla.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Alla människor måste respekteras som de är i sin synen på sin kropp.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Alla föräldrar måste ta ett gemensamt ansvar för barnen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Våra skattepengar skall i första hand gå till en bra fungerande offentlig sjukvård åt alla.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: De som beviljas asyl måste komma in i samhälle och få permanent uppehålls tillstånd. Dagens situation har lett till ett skuggsamhälle där människor i en utsatt situation ofta utnyttjas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen Nato. Stormaktspolitik leder till krig och förtryck.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Extra viktig A kassan är viktigt gemensam försäkring som under lång tid urholkats av de borgerliga partierna så att den idag inte fungerar. Vi måste åter få en a kassa som man kan lita på om man drabbas av arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Det är viktigt att värna naturen och allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: När vi nu måste rusta upp vårt försvar eftersom omvärlden blivit oroligare så är det klart att de som har mest pengar måste bidra mer är de som redan idag har svårt att klara sig.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Public service TV och radio är viktigt för demokratin och allas rätt till allsidig information.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Vi behöver långsikt få klimat mässigt hållbara transporter. Begagnade bilar påverkas inte. Vänsterpartiet vill göra massiva satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: All erfarenhet visar att betyg i så tidig ålder bara skapar mer stress och utslagning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Hela Sverige måste kunna leva. Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Kampen mot sexualbrott borde prioriteras mer.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Alla erfarenhet visat att marknadshyror skulle innebära kraftigt höjda hyror. Det skulle omkullkasta de svenska modellen där hyresvärdarna idag måste förhandla med hyresgästernas organisationer. Jag är därför stolt över att Vänsterpartiet tillsammans med Hyresgästföreningen stoppade det förslaget.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Vi måste bygga ny järnväg eftersom det idag är brist på kapacitet. Höghastighetsbanorna kommer att bli århundrandets järnvägsinvestering i Sverige. De behövs för klimatet och skapar många viktiga jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Samhället behöver ta ett större ansvar. Men sjukvården behöver framförallt mer resurser för att kunna anställa fler, öka bemanningen, få bättre scheman och arbetsmiljö. Inte ännu en stor omorganisation.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Extra viktig Pandemin visar att både karensdagen och karens avdraget som det heter nu för tiden är en mycket dåligt idé. Man skall självklart inte straffas ekonomiskt för att man tar sitt samhällsansvar och stannar hemma när man är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Extra viktig Vi behöver fler och inte färre trygga jobb. Vänsterpartiet var det enda partiet som var emot att försämra LAS. Vi måste ha bort den djungel av otrygga anställningar som finns idag och satsa på fler fasta jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Strand: Samhället måste ha kontroll över att gruvnäringen är reglerad så att den sker på ett miljömässigt hållbart vis och inte bara styrs efter kortsiktig jakt på vinst för privata storföretag.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Strand: Sverige skall tillsammans med andra länder stå upp för asylrätten för dem som tvingas fly från krig och förtryck.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Strand: Användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke i en rätts stat. Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel, bör begränsas till de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Strand: Vänsterpartiet vill göra stora långsiktiga framtids satsningar på att trygga jobb och klimat omställning. Vi vill bygga upp en fungerande offentlig sjukvård och välfärd som man kan lita på Det är klart att de som har de allra högsta inkomsterna och förmögenheter då behöver bidra mer till än de som redan idag har det svårt att få sin ekonomi att gå ihop.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Strand: Skogsbruket bör ske på ansvarsfullt och klimat mässigt hållbart vis

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patrik Strands val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Sysselsättning