Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tobias Holmberg (fotograf Marcus Posada)

Tobias Holmberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror att politiken behöver fler personer som själva lever i verkligheten politiken bestämmer över. Jag vet hur det är att få sin rätt att kliva upp ur sängen avgjord i domstol. Det är en verklighet som riksdagen behöver erfarenhet av.

Presentera dig själv

Är uppväxt i bruksorten Skärblacka utanför Norrköping tillsammans med min ensamstående morsa och två syskon. Det formar min politiska uppfattning starkt. Lever själv med en funktionsnedsättning som gör att jag behöver personlig assistans. Så för mig är välfärdsstaten förutsättningen för mitt liv. På fritiden engagerar jag mig i East Pride och min grönsaksodling.

Vad har du för yrke?

Driver egen firma och arbetar deltid som politisk sekreterare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en tydlig vänsterregering som tar ansvar för vår trygghet. Prioriteten måste vara välfärden och klimatomställningen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Tobias Holmberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Tobias Holmberg: Vi måste snabbt ställa om till en fossilfri energiproduktion, och där kan kärnkraften spela vara en del av omställningen. Men det tar för lång tid att bygga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Tobias Holmberg: Vi måste bli av med fossilberoendet fort, så en generell skattesänkning är helt fel väg att gå.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Tobias Holmberg: Idag är det alldeles för många kommuner som sätter stopp för vindkraften, trots att det är ett av de billigaste sätten att ställa om till en fossilfri energiproduktion. Däremot måste boende i områden där vindkraftetableringar sker ersättas bättre än idag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Tobias Holmberg: Det är bisarrt med ett samhälle som försöker kriminalisera fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Tobias Holmberg: Individualisera föräldrapenningen! Det är en av de centrala jämställdhetsfrågorna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Tobias Holmberg: De ökade satsningarna på försvaret får aldrig ställas mot välfärden. Fär högern bestämma blir det mer vapen och färre undersköterskor. Det är dålig försvarspolitik.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Tobias Holmberg: Avskaffa betyg generellt. Det skapar stress och utslagningseffekter. Det finns bättre sätt att följa upp elever kunskapsnivåer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Tobias Holmberg: Extra viktig Alla människor förtjänar ett liv i trygghet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tobias Holmbergs val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning

Så svarar Tobias Holmberg: Människors trygghet är statens viktigaste uppgift. Att garantera alla vård är samhällets lägsta nivå av trygghet. Men utbildning är också en av de viktigaste sakerna för ett välfärdssamhälle. Klimatet är vår i särsklass största utmaning just nu, därför bör det vara vår högsta prioritet.