Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ingrid Bergh (fotograf Figge Bergquist)

Ingrid Bergh

Varför ska väljarna rösta på dig?

Har lång erfarenhet av kommunal o regionalverksamhet varför jag har insikt om vad vi kan vara stolta över o vad andra kan göra bätte. Är en röst för de i samhället som inte själv kan göra sig hörda, men som på sitt sätt bidrar eller har bidragit till ett bättre Sverige. Har varit ledare i större delen av mitt yrkesverksamma liv o trivs med att leda genom att ta del av andras kunskaper o erfarhet.

Presentera dig själv

En engagerad person som värnar om de som inte fått samma förutsättningar som jag har haft förmånen att ha. I mitt barndomshem hade vi jourbarn och barn som var familjehemsplacerade kortare eller längre tider. Det gav mig en tidig insikt om att samhället behövs för att möjliggöra en bra framtid för alla barn. Tillsammans kan vi göra detta i solidariet med varandra i Sverige, men också i världen.

Vad har du för yrke?

Enhetschef inom kommunalvård och omsorg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En vänsterregering som arbetar med att återställa och ytterligare stärka en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, en bra skola och en trygg ålderdom. Innovationsarbetet för klimatet och vår energiförsörjning måste stärkas - nu och inte sen!

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ingrid Bergh

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Extra viktig Inga vinstintressen ska finnas oavsett om det handlar om vård eller skola! Resurserna ska gå till bra utbildning för alla och inte hamna i kapitalisternas fickor när det går bra och bli kommunens ansvar när verksamheten går omkull. Barn och ungdomar ska känna sig trygga och få kontinuitet i sin skolgång. Våra gemensamma resurser ska det gemensamma ha kontroll över.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Extra viktig Förnybar energi ska vi satsa stort på här och nu och inte kärnkraft, som innebär risker.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Förtroendet för polisen kommer att minska. Tilliten till polisen är viktig för att förebygga brott. Därför är detta inte en möjlig väg. Det föreligger också en stor risk för rasprofilering, oskyldiga kommer drabbas. Visitering ska enbart förekomma vid brottsmisstanke. Och varför bara i vissa områden?

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Hushållsnäratjänster ska ej subvensioneras med hjälp av skattemedel! Dessa ska användas till mer viktiga insatser som tex vård och omsorg. Gemensamma resurser ska användas till de som har behov av dessa.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Bistånd behövs för att förebygga och försöka lindra mänskligt lidande där det sker. Barn ska ha möjlighet till barnsjukvård, till att gå i skola och känna sig trygga och ha mat i magen. Allt detta kan våra biståndspengar bidra med samt till att bistå med stöd för att utveckla demokrati.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Insyn i hur skattemedel har används av kungahuset är något som Vänsterpartiet haft på agendan länge. Gemensamma resurser ska vara synliga. Dessa resurser kan ge mer sjukvård, bättre skolor, fler lärare....istället för att finansiera kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: De fossila drivmedlen måste bort. Vi är dock nu i ett ekonomiskt läge att för att möjliggöra människors transporter på landsbyggden är det nödvändigt med en sänkt drivmedelsskatt, men bara under rådande förutsättning, annars ska drivmedelsskatten vara hög på fossila drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: En statlig fastighetsskatt på fastigheter med höga taxeringsvärden borde bli en god och välbehövlig inkomst för staten, som kan kan komma de gemensamma tillgodo.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: För att fördela kultursatsningarna i hela landet och till alla människor behöver kulturen vara en gemensam angelägenhet och inte vara något som kommer några få till del i delar av Sverige. Mycket positivt om det finns privata intressen som har möjlighet att komplettera, men inte reglera!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: En rättslig provning måste ske för att säkerställa människors hälsa och säkerställa miljön i området, men samtidigt är det viktigt att en utbyggnad sker både på land och till havs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Orsaken till att människor behöver tigga är det som vi ska eliminera och inte straffa de som befinner sig i denna situation pga fattigdom! Det är ovärdigt ett rikt samhälle som Sverige att människor ska behöva tigga. Detta kan vi förebygga både i Sverige men även i resten av Europa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Hur personer identifieras sig ska vara fritt för var och en. Genom att införa ett tredje kön behövs inte kategoriseringen man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Uttaget att föräldraledighet är idag väldigt ojämn. För att möjliggöra att kvinnors pensioner ökar, minska sjukfrånvaron mm. behöver uttaget förändras. Barn har rätt till bra relationer med båda sina föräldrar för att utvecklas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Det är helt galet så mycket resurser som används för att hantera lindriga sjukdomar, få utskrivet recept och sjukskrivningarna när dessa resuser skulle kunna gå till de som behöver dem bäst; De verkligt sjuka och äldre!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Antingen ska man vara i Sverige eller inte. Är man här ska allt investeras för att detta ska bli så bra som möjligt, en investering både från den enskilde men också från samhället. Detta är av extra stor vikt när det handlar om barn som ska ges möjlighet till att komma in i samhället, få en skolgång med kontinuitet och känna sig trygga.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Alliansfriheten ska bevaras. Den har förskonat oss från krig och Sverige har bidragit till freden i världen genom sin roll som en alliansfri stat. Vi kan samarbeta med andra länder utan att gå med i NATO, som är en kärnvapenallians, vilken vi ska stå utanför. NATO kkommer att bli en riskfaktor för vårt lands säkerhets- och försvarspolitik då vi inte längre råder över den!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en inkomstförsäkring - Denna har utholkats och behöver återställas, stegvis, så att 80 % av inkomsttagarna ska få 80 % av sin tidigare lön vid arbetslöshet - så är det inte idag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Strandskyddet måste bevas så lång det är möjligt för den biologiska mångfalden och för allas tillgång till stränden, inte bara för vissa utvalda med resurser till detta.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Försvaret behöver upprustas, men de gemensamma resurserna räcker inte som det är idag till det som samhället har behov av gällande välfärden. Det kan därför bli nödvändigt med höjd skatt för att finasiera denna upprustning av det svenska försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Public Service är en del av vår demokrati. Alla människor, oavsett ekonomiska förutsättningar, har rätt till information, utbildning, underhållning och nyheter och ska inte behöva köpa detta genom dyra abonnemang.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Detta har varit en aktuell fråga för Vänsterpartiet under många år, men den sk marknaden styr detta. Nu måste vi sätta ner foten och tillse att alternativa drivmedel tillskapas samtidigt som kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Betyg är en stressfaktor och bör inte finnas förrän tidigast i sjunde klass. Det finns ingen evidens som kan påvisa att betygshets leder till bättre inlärning för någon. Uppföljningar av resultat kan ske på SÅ många andra sätt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Idag fungerar inte skattutjämningssystemet som det borde göra. Glesbyggskommunsinvånare ska inte behöva betala mer i skatt än de som bor i välmående storstäder, för samma kommunala tjänster.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Köp av sexulla tjänsten är ett allvarligt brott där polisen idag inte prioriterar då gärningspersonen kan köpa sig fri genom böter. Detta är en fråga som Vänsterpartiet har drivit och som vi anser viktig.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Vänsterpartiet har lyckats stoppa marknadeshyror som vi anser enbart innebär höjda hyror, vilket skapar en ännu mer ojämlik bostadsmarknad!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: De behövs! Den järnväg vi har idag fungerar inte och en ny behöver byggas för att få det att fungera och för att klimat kräver att vi åker kollektivt. En sådan stor investering kommer också att innebära fler arbeten, vilket är positivt för samhället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Staten ska inte ta över ansvaret för sjukvården, men ett större ansvar från staten behövs för att säkerställa samma, jämlika, vård till alla oavsett var i landet man bor och verkar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Karensdagen bidrar till sjuknärvaro på arbetsplatser - framför allt i arbetaryrken som inte kan arbeta hemma ifrån trots att de är sjuka, vilket tjänstemän ofta gör. Man ska ha råd att vara hemma när man är sjuk!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Vänsterpartiet vill arbeta för anställningstrygghet! Inte otrygghet! Riksdagen har fattat beslut om försämringar i LAS och Vänsterpartiet var det enda parti däremot!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Bergh: Ekonomisksäkerhet för att bryta måste finnas, liksom uppfyllda miljökrav, men även inflytande från befolkningen i området ska påverka beslut som tas i dessa frågor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingrid Bergh: Asylrätten är viktig och den står Vänsterpartiet bakom, samtidigt som vi anser att samtliga EU-länder måste ta en samlad och gemensamt ansvar för människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingrid Bergh: Det är vid misstanke om grovabrott som dessa hemliga tvångsmedel ska få användas. Preventiva tvångsmedel bör begränsas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingrid Bergh: Skattesänkningar har skett under lång tid och därför finns inte de resurser till den gemensamma välfärden som Vänsterpartiet anser bör finnas. För att möjliggöra en trygg ålderdom, en bra skola för alla och en sjukvård värd namnet, behövs alla skatteintäkter. Samhällsklyfterna har ökat men genom tex en avtrappning av jobbskatteavdraget på höginkomsttagare och högre skatter för dessa kan klyftorn

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingrid Bergh: Extra viktig 30 % av skogsmarken bör värnas för den biologiska mångfalden. Kallhyggesbruk bör fasas ut och Lübecksmetoden kan vara ett alternativ. Våra sista naturskogar ska ges skydd från avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ingrid Berghs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning