Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Madeleine Rosenqvist (fotograf null)

Madeleine Rosenqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mina viktigaste frågor är sjukvården, äldre och barn och unga, det förbyggande arbetet samt folkhälsoarbetet. Jag brinner för de mest utsatta. Den psykiska hälsan är ett viktigt område att verka för. Det förebyggande arbetet med främjande och tidiga insatser är så viktigt. Jag vill att kommunerna ska ha kvar sin vetorätt när det gäller vindkraften. Bränsle och energipriserna måste bli billigare.

Presentera dig själv

Jag bor i Mönsterås kommun i småland. Jag är gift och vi har fyra vuxna barn med respektive och barn-barn. På fritiden gillar vi naturen och att åka i väg med husbilen när möjlighet ges.

Vad har du för yrke?

Jag är utbildad studie- och yrkesvägledare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson tidigare partiledare för KD

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Min önskan är i första hand att bilda regering med Moderaterna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Madeleine Rosenqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Man ska ha rätt att välja skola och skolform. Driftsformen är inte det intressanta utan vilken kvalitet skolan har. Alla skolors resultat ska granskas och rankas och Skolinspektionen behöver få större befogenheter för att göra fler inspektioner, ge återkoppling till granskade skolor oxh stänga skolor med återkommande brister.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Extra viktig Vi behöver mer än någosin kärnkraten. Sverige som land måste ha en baskraft som håller över hela året. Vindkraft, solenergi, vattenkraft samt andra energikällor behövs men inte som baskraft. Vi behöver bygga nya kärnkraftverk för att säkra upp elförsörjningen i Sverige.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Polisen behöver fler verktyg och ökade befogenheter för att kunna kontrollera personer i områden där det exempelvis har skett skottlossning.Det behövs visitationszoner för att göra det tryggare för invånare samt underlätta polisens arbete.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: RUT-avdragen ger skattelättnader för den som köper tjänster som exempelvis städning. Dessa avdrag har gjort att svartjobben minskat och skapar nya arbetstillfällen. Vi vill även bredda RUT att gälla exempelvis hundpassning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Kristdmokraterna är en garant för enprocentsmålet. Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik med ett generöst och effektivt bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Kungahuset tjänar Sverige väl och fyller en viktig roll. De representerar Sverige på ett ypperligt sätt och har högt förtroende bland befolkningen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Extra viktig Sverige har bland de högsta bränslepriserna i Europa och det är inte rimligt. För att privatpersoners ekonomi ska hålla måste priserna ner. Du ska kunna skjutsa barnen till fritidsaktiviteter eller ta dig till jobbet utan att det ska ge stora hål i plånboken.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Skatten ska inte höjas. Fastighetsskatten var orättvis och det ledde till att människor som jobbat ett helt liv blev tvungna att flytta pga höga kostnader. Det infördes en fastighetsavgift i stället som skapade förutsägbarhet och trygghet för fastighetsägare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Det behövs en balans mellan civilsamhället, privat sektor och den politikerstyrda offentliga sektorn även i kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Extra viktig Kristdemokraterna värnar den lokala demokratin och vill behålla det kommunala vetot. Det ska inte bli svårare för kommuner att kunna stoppa vindkraftverk.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Detta är en svår fråga som man ska ha respekt för. Varje person har rätt att identifiera sig men man behöver samtidigt beakta och ta med aspekter inom bla forskningen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Extra viktig Det är föräldrarna och familjen som vet bäst hur man får ihop livspusslet. Vi politiker ska inte lägga oss i hur föräldrapenningsdagarna fördelas. Vi säger nej till all kvotering av föräldraförsäkringen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: All sjukvård ska kunna vara offentligt finansierad. Den digitala vården behöver en annan sorts reglering än den vi har idag,

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Utgångspunkten är att det ska ges skydd åt den asylsökande under den tid man inte har säkerhet i sitt eget hemland.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Ja, Sverige behöver gå med i NATO. Vi kan inte på egen hand trygga upp vår säkerhet utan den säkerheten skapas tillsammans med andra länder.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: KD vill se en återgång till taknivåerna i a-kassan till de nivåer som gällde före coronapandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Regelverket behöver göras om och underlätta etablering av boende och andra verksamheter. Kommunerna behöver få ett större mandat och inflytande på lokal nivå.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: KD driver på för en ökning av försvarsanslagen så att vi når Natos 2-procentsmål så snart som möjligt, senast till 2025.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Vi är inne i ett snabbt teknikskifte vad gäller bilar men att ensidigt förbjuda bensin och dieselbilar vore förödande.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Betygen är ett viktigt verktyg som visar hur man klarar kunskapsmålen. Viktigast är dock tidiga kunskapskontroller så att stödinsatserna sätts in i ett tidigt skde.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Sveriges kommuner har olika förutsättningar när det gäller skattekraft och demografi. Därför behövs ett utjämningssystem som ger alla Sverige kommuner ekonomiska förutsätningar för att klara en trygg vård och omsorg, en välfungerande skola och trygga uppväxtvillkor för barn och unga. Dagens utjämningssystem bör ses över i sin helhet för att se hur det kan göras bättre.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Vi vill att böter ska tas bort ur straffskalan för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Kristdemokraterna är för marknadshyror vid nyproduktion men inte generellt. Det behövs som stimualns vid nybyggnation för att bygga bort bostadsköerna. Hyran ska regleras mellan hyresgäst och fastighetsägare.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Avbryt planeringen av nya stambanor för höghastighetståg.Lägg pengar på underhåll och upprustning av befintlig järnväg samt utbyggnad av nya sträckor. Hela Sverige ska leva.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Extra viktig KD anser att staten ska ta över huvudansvaret för hälso- och sjukvården så att det ges bättre förutsättningar för en jämställd vård. I dag är vården inte rättvis och det vill vi förändra. Dagens uppdelning med 21 regioner fungerar dåligt och gör vården ojämlik.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Avdraget fyller en funktion och minskar förekomsten av att arbetstagare stannar hemma i situationer där de inte borde göra det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: KD vill utöka möjligheterna att göra undantag från turordningsreglerna i LAS. En ökad rörlighet på arbetsmarknaden där fler vågar anställa är viktigt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen, ger intäkter till statskassan och bidrar bland annat med jordartsmetaller som är nödvändiga för elektifieringen av vårt samhälle.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Sverige har tagit och tar emot mycket mer asylsökande än våra grannländer. Det finns i dag integrationsproblem i vårt land och vi behöver komma ned på liknande nivåer som i våra nordiska grannländer. Sverige behöver bli bättre på att utvisa dem som inte har laglig rätt att vara här.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Madeleine Rosenqvist: Inkomstskatterna ska utformas så at arbete, utbildning och ansvarstagande lönar sig. Målet är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Madeleine Rosenqvists val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg