Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jörgen Benzler (fotograf null)

Jörgen Benzler

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på jämlikhet. När skillnaderna mellan människor inte är så stor ökar tryggheten. Jag vill ha ett tryggt samhälle inte ett ”vi och dom”. Det är med respekt för varandra och tillsammans vi bygger ett bra samhälle. Skolan ska inte sortera barn i bättre och sämre, alla ska lämna med stärkt självkänsla. Vård, omsorg och utbildning är inte lämpliga för privata företag att tjäna pengar på.

Presentera dig själv

Jag bor på mitt på Gotland och har arbetat inom skola och utbildning i många år. Flera år arbetade jag med unga killar som studerat på Elprogrammet och vet hur viktigt det är för unga människor med en bra start på livet Jag har också varit politiskt aktiv i Vänsterpartiet länge och jobbat för ökad jämlikhet.

Vad har du för yrke?

Yrkeslärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

De som byggt demokrati och välfärd.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering som leds av Vänsterpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jörgen Benzler

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Extra viktig Våra skattekronor ska gå till eleverna och deras utbildning - inte till några aktieägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Kärnkraft är dyr och tar lång tid att bygga dessutom är riskerna och kosekvenserna av en eventuell olycka alltför stora. Förnybar energi är vad som behöver byggas ur.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Att slumpmässigt visitera utan brottsmisstanke riskerar leda till ett mer otryggt och rättsosäkert samhälle. Vissa grupper riskerar, att bara för att de lever i närheten av ett sådant område och har ett visst utseende bli betydligt mer utsatta än andra.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Extra viktig De tjänster som idag skattesubventioneras genom RUT-avdrag är helt okey att utföra. Men, de får betal det själva. Skattekronorna är viktigare i till exempel äldreomsorgen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Extra viktig De ekonomiska skillnaderna mellan människor på jorden ska minska. Då behöver Sverige bidra på flera sätt. Ett är långsiktigt bistånd. Möjligheten att motverka dåliga levnadsförhållanden och att man känner sig tvingad att fly är goda ekonomiska villkor och demokrati. Svenskt bistånd hjälper till.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Bort med kungahuset. Låt oss själva få välja vår statschef i allmänna val.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Konsumtion av fossila bränslen ska minska. Ekonomiskt stöd för andra klimat- och miljövänliga drivmedel ska gynnas. Stöd till oss som bor på landsbygden, där alternativet till bilen är svår, måste ske men på ett annat sätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Vår välfärd behöver betalas. Priset heter skatt. Fastigheter är beständiga och en bra och säker grund för beskattning. En höjd beskattning på fastigheter behöver vara differentierad det vill säga de dyrare fastigheterna ska beskattas mer än de billigare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Extra viktig Det som betalas via skatten ger flera möjlighet att ta del av kulturen och ger ett större och bredare utbud. Inte minst när det gäller kultur för barn och ungdomar. Gratis kulturskola är en bra tanke.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Det nationella perspektivet när det gäller energiproduktion är viktigt. Jag ser hellre vindkraft i min hembygd än en urangruva. Samtidigt är det viktigt med ett stöd från oss som bor i närheten av vindkraftverk.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Det får aldrig vara förbjudet att be en medmänniska om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Alla människor ska fritt kunna definiera och uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Barnen ska ha goda möjligheter att bygga relationer med sina föräldrar. Därför behöver föräldraledigheten fördelas mellan föräldrarna. Rent generellt behöver männens ansvar för och delaktighet i barnen öka. Det är viktigt för jämställdheten och den behöver bli bättre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Extra viktig Vård ska ges i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. De som är sjukast ska prioriteras. Nuvarande system med privata nätläkare skäl resurser från till exempel psykiatri och kroniska sjukdomar. resurser är inte bara pengar utan handlar också om vad sjuksköterskor och läkare använder sin tid till.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Extra viktig Självklart. Trygga människor är bra för dem och för oss alla i Sverige. Trygga människor kan och vågar bygga ett nytt liv. För barnen är det helt oacceptabelt att leva utan att vet om man får stanna.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Svensk säkerhet gynnas bäst om vi är alliansfria. Ett svenskt försvar ska samarbeta med andra men vi ska själva bestämma. Dessutom försvårar ett NATO medlemskap Sveriges möjlighet att driva en egen självständig utrikespolitik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: A-kassan ska vara den inkomstgaranti den är tänkt för vid arbetslöshet. Då kan den inte vara så låg som den var före pandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Allemansrätten och möjligheten att bada, vandra, grilla och besöka stränderna för oss alla ska inte inskränkas. Dessutom är strandskyddet ett skydd för djur och växter vid strandens närhet. Visst kan det finnas vissa begränsade områden i glesbygd där man kan tänka sig lättnader, men inte generellt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Kostnaderna för försvaret ökar. Om det inte ska betalas med skatt hur ska det då betalas? Vilken välfärd ska få mindre resurser? Pandemin visade att det behövs ökade resurser inom både vård- och omsorg.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Public service är viktigt för vår demokrati. En oberoende granskare och förmedlare av information på många vis är mycket centralt i dagens samhälle. De ska ha ett brett uppdrag och kunna sända både idrott, underhållning och vetenskapsprogram.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Mycket viktigt att fossila drivmedel försvinner. Men, det förutsätter att det finns möjligheter att köpa, tanka och ladda över hela Sverige. Även specialfordon som ambulanser måste kunna nyttja icke fossila drivmedel från och med 2025 i så fall.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Extra viktig Superdåligt. Det skapar känsla hos många barn att inte duga och passa in i skolan. Uppförsbacken blir större. Ge barnen hjälp i stället. Låter vi vår skola alla barn lyckas är det bra för barnen men ökar också kunnandet i hela Sverige.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Extra viktig Alla ska ha samma tillgång till den välfärd man behöver. Nuvarande skillnader i kommunalskatt visar att omfördelningen är för lite. I kommuner med höga skatter är servicen till och med ofta sämre än i lågskattekommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Det är viktigt att köp av sexuella tjänster är straffbart. Men, jag är allmänt tveksam till om fängelse gör människor bättre.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Bostaden är en social rättighet och en viktig grund för ett tryggt liv. Det åvilar särskilt det allmänna att tillhanda hålla bostäder. Marknadshyror motverkar detta.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Vi svenskar behöver resa. Resande ska ske fossilfritt. Att stärka tåg är en bra politik för fossilfria transporter. Med mer räls finns dessutom utrymme för att mer gods ska åka tåg och inte lastbil.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Det behöver finnas en närhet mellan vården och oss människor. Vården ska vara jämlik. Vad är det som säger att statlig drift blir bättre? Fungerar allt som idag är statligt bra?

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Karensdag leder till mer sjuknärvaro på jobbet. Den slår orättvist, främst mot arbetaryrken. Idag får en del ökade möjligheter att jobba hemifrån, även när man känner sig lite dålig. Medan andra behöver stanna hemma för att minska risken för smitta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Anställningsskyddet ska förbättras inte försämras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Benzler: Det måste vara höga miljökrav. Lokalbefolkning och samers intresse behöver tas hänsyn till. Samtidigt räcker det inte bara med att återvinna metaller. Klimatomställningen innebär att vi också behöver bryta ny malm. Det kan inte endast ske utomlands. Vi har också ett ansvar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jörgen Benzler: Det är tragiskt att människor behöver fly. Demokrati, en rättvis ekonomi och ett fungerande klimat gör att ingen behöver fly. Tills det är så ska Sverige vara öppna för att ta emot sylsökande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jörgen Benzler: I det korta perspektivet behöver gängkriminaliteten bekämpas. Då kan polisen behöva ökad befogenhet. Rättsstaten behöver säkras. I det längre perspektivet finns en stor fara i att polisen får ökad möjlighet till avlyssning och skulle kunna riktas mot människor av annan orsak än ovan. Så får inte ske.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jörgen Benzler: Sverige ska vara jämlikt och rättvist. Makteliten i Sveriges tjänar idag i genomsnitt 21,1 industriarbetarlöner (enligt LO:s rapport från 9/2 22). Så stora skillnader har inte funnits på många år. De behöver minska. Särskilt skatt på kapital behöver öka.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jörgen Benzler: Extra viktig Den biologiska mångfalden är mycket viktig för oss och naturen. Dagens hantering av skogen skyddar inte djur och natur tillräckligt. Våra sista naturskogar ska skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jörgen Benzlers val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning