Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Margareta Mahmoud Persson (fotograf Rickard L Eriksson)

Margareta Mahmoud Persson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är mer en lyssnare än en talare och arbetar gärna för de mjuka värdena. Att våra äldre ska ha det bra, våra barn en trygg uppväxt och att vi tillåts vara olika. Jag kan omvärdera ståndpunkter om jag får argument som håller och måste inte själv ha rätt jämt.

Presentera dig själv

Jag har tre barn, två barnbarn och trivs med kontakter och möten med människor. Musik är mitt stora intresse som tillsammans med mitt frikyrkliga engagemang resulterade i att jag leder en gospelkör. Tycker annars om att läsa, resa och vara med familjen.

Vad har du för yrke?

Skolsköterska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att vi får mycket större utrymme och mandat att förändra politiken i kristdemokratisk riktning.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Margareta Mahmoud Persson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Att förbjuda är dåligt, möjligen ett vinsttak vore tänkbart. Vinster kan användas in i verksamheten för att förbättra och utveckla.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Dagens kärnkraft är bättre utvecklad, säkrare och vår säkra energikälla i en tid när vi blir alltmer elberoende.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Det behövs mer verktyg till polisen och detta är ett utan att rättssäkerheten hotas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Bevisligen något som gett både nya företag och jobb samt hjälpt många människor med att få tjänster som utan avdrag hade blivit för kostsamma.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Vår solidaritet med stöd åt fattiga, åt utvecklingsprojekt, humanitära insatser m m måste fortsätta och hellre öka- inte minska. För att vi kan.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Kungahuset utför värdefull representation för vårt land och vi vill bevara monarkin.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Extra viktig Hela landet lider på olika sätt av den höga prisökningen på drivmedel. Näringen med jordbrukare, åkerier etc men också alla som är beroende av bilen för att ta sig till jobbet, familjen eller helt enkelt inte har kollektivtrafik att välja på.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Vi motsätter oss fastighetsskatt, att skatta för att bo är ett reellt hot för många att kunna bo kvar. En fastighet genererar inget förrän den säljs och det blir helt galet att beskatta fastigheter så att t ex äldre med liten inkomst inte kan bo kvar i sitt hus.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Vi vill värna det kommunala vetot. Beslut ska tas på lägsta möjliga nivå-subsidiaritetsprincipen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Tiggeri är ingen långsiktig lösning för dessa människor, i stället riskerar det att bidra till att problemen förvärras och permanentas. Vi kan påverka via EU att sätta press på de länder som de kommer ifrån för att försöka förbättra deras levnadsförhållanden.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Vi är skapade till man eller kvinna. Vi ska inte bidra till förvirring, identitetskriser eller psykisk ohälsa utan istället hjälpa människor att hitta sig själva på olika sätt. Att bli trygg med vem man faktiskt är.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Extra viktig Varje familj har egna och bra lösningar för hur just deras livspussel ska gå ihop. Det ska inte staten bestämma eller lägga sig i.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Regioner kämpar alltmer med ekonomin och för att kunna erbjuda bra sjukvård. Resurserna bör användas klokt och att betala stora utgifter för läkare som på nätet kanske t o m rekommenderar patienten att uppsöka den ordinarie sjukvården för kompletterande undersökningar är inte väl använda pengar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Vi vill att tidsbegränsade uppehållstillstånd i tre år ska vara huvudregel för alla skyddskategorier förutom kvotflyktingar. Sedan prövas det igen för de med fortsatt skyddsbehov och kan då permanentas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Säkerheten måste byggas tillsammans med andra och både EU och Nato är nödvändiga för att bibehålla demokrati och självständighet i Europa.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Kan vara incitament att inte gå från bidrag till jobb och därmed påverka arbetslösheten negativt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Kristdemokraterna anser att i glest befolkade områden ska byggande vara tillåtet förutom i områden som pekas ut som skyddsvärda.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Mycket pengar handlar det om och oklart hur finansieringen ska ske men höjd skatt är sista utväg. Det finns omprioriteringar att göra i första hand.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Fokus ska vara på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt men även ett kulturutbud av hög kvalité.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Alldeles för kort tid för omställning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Årskurs 6 är vårt förslag. Betyg ska vara grund till information, inte att slå ut elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Kommuner har väldigt olika förutsättningar och ekonomi utifrån det vanliga skatteunderlaget. Därför måste ett skatteutjämningssystem finnas om inte alla ska tvingas bo bara i storstäderna exempelvis.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Böter ska bort ur straffskalan och bara fängelsestraff borde vara det som utdöms vid sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Kristdemokraterna vill att nyproduktion ges fri hyressättning i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Vi behöver satsa pengar på vägarna i Norrlands inland och rusta upp befintliga järnvägar i övriga landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Extra viktig Vården är inte jämlik idag utan det beror på var du bor. Med ett nationellt ansvar kan många samordningsvinster göras och samtidigt ge förutsättningar för att vården blir mer jämlik över landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Medför stora kostnader och kan förväntas ge fler sjukskrivningar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: I grunden behövs anställningstryggheten men som företagare kan det bli svårt att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill att arbetsmarknadens parter kommer överens om reglerna. Vi vill också utöka företagens möjlighet till undantag från turordningsreglerna.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen och intäkter till statskassan. Det är dock viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. Vi vill att tillståndsprocesser förenklas och att handläggningstiderna blir kortare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: För Kristdemokraterna är det centralt att migrationspolitiken är långsiktigt ansvarsfull, rättssäker, human och överblickbar. Kristdemokraterna vill ha ett mottagande i nivå med våra nordiska grannländer. Vid en sådan nivå ges Sverige en migrationspolitik som står i relation till vår integrationskapacitet och det utrymme som krävs för att hantera den.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Vi stödjer en vidgad rätt till avlyssning, eftersom dagens regler inte alltid räcker till. Framför allt gäller detta när kriminella byter kommunikationssätt och lagstiftningen inte hänger med.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Inkomstskatterna ska utformas så att arbete, utbildning och ansvarstagande lönar sig. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margareta Mahmoud Persson: Kristdemokraterna vill stå upp för fortsatt enskilt ägande och brukande av skogen under frihet och ansvar. Här ska inte EU styra och hota vårt nationella bestämmande.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Margareta Mahmoud Perssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården