Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Ragnarsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man är intresserad av solidaritet, vår gemensamma välfärd och miljö- och klimatfrågor så kan jag vara ett alternativ.

Presentera dig själv

Person som är intresserad av att samhället tar ett solidariskt ansvar för vår gemensamma välfärd.

Vad har du för yrke?

Psykolog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Tydlig socialistisk vänsterpolitik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johan Ragnarsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Extra viktig Skolan skall styras från barnens behov inte av vinstintresserade bolagsägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Osäker energikälla som är dyr att bygga, bättre att satsa på förnybara energikällor.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: I en rättsstat skall man bara visitera om det finns brottsmisstanke. Risken för rasprofilering ökar och förtroendet för polisen kommer att minska.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Skatten skall inte användas för att subventionera hushållsnära tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Extra viktig De humanitära värdena är på många håll i världen ansatta och eftersatta, behoven av bistånd är stora. Sverige har möjlighet att minska svält, få fler till utbildning och hjälpa till att öka demokratin och jämställdheten i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Ökad insyn och minskade anslag till kungahuset, pengar som kan användas bättre.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: I förlängningen vill jag ha utökade möjligheter att kunna åka kollektivt även på landsbygden och en utfasning behövs, vi är dock inte riktigt där än och det slår hårt just nu på den som pendlar eller bor i glesbygd, men i framtiden...

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Ja om det är en statlig fastighetsskatt som framförallt skall sättas på hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Extra viktig Privata finansiärer får gärna stötta kulturen men kan och skall inte ersätta offentliga resurser. Kulturen är viktig, inte minst ur demokratisynpunkt, och måste finnas över hela landet för allas möjlighet till tillgång till kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Jag vill underlätta för vindkraft men samtidigt måste man kunna ställa krav på en rättssäker prövning, en kommun behöver vara skyldiga att ta genomtänkt och väl underbyggd ställning med avseende på till exempel mark- eller vattenfrågor.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Fel väg att gå, man kan inte kriminalisera bort fattigdom. i stället måste vi satsa på åtgärder som motverkar fattigdom och ge akut hjälp då det behövs.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Framförallt är det så att en delad föräldraledighet utjämnar den olikhet som idag uppstår då kvinnan oftast är den som stannar hemma mer vilket leder till ojämlikhet avseende lägre livsinkomst och lägre pension med mera.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Extra viktig Stora resurser tas från den offentliga vården till närtläkartjänster som behandlar vanlig snuva eller friska människor och därefter står vi med en underfinansierad vård till de som verkligen behöver vårdens hjälp.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Självklart skapar det den trygghet som krävs för att man på allvar skall kunna börja planera sitt liv.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Den alliansfrihet och de samarbeten som vi har haft har fungerat utmärkt. Bättre att lägga pengarna på ett eget strakt försvar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Dags att ta tag i A-kassan som urholkats i decennier. Rusta upp arbetslöshetsförsäkringen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Strandskyddet skall värnas och allmänningens plats stärkas, viktigt för alla och för den biologiska mångfalden. Dispens skall dock kunna ges i vissa områden för att stärka landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Vi behöver göra stora satsningar på försvaret, det måste dock ske utan att annan samhällsservice försvagas därför kan man eventuellt tänka sig en något högre skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Bred radio och TV i allmänhetens tjänst. Viktigt att det finns ett brett utbud även för den som inte har råd med specifika och dyra abbonemang

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Mycket viktigt samtidigt som vi måste driva på utvecklingen av laddinfrastruktur och inte minst kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Ingenting talar för att betyg från låg ålder är bra eller leder till att barn lär sig mer. Tvärtom verkar det ge stress och utslagning, uppföljning kan ske på annat sätt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Extra viktig Det är inte rimligt att de som bor i glesbygd skall betala mer för den samhällsservice som som finns i storstadsnära kommuner. Skatteutjämningssystemet behöver ses över.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Man skall inte kunna betala sig bort från ett allvarligt brott. om sexköp ges straffsats fängelse kommer dessa brott också få ett annat fokus från bland annat polisen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Marknadshyror leder till höjda hyror och än mer ojämlik bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Vi måste bygga järnväg då det idag är brist på kapacitet. Det blir en omställning till grönare resande samtidigt som det skapa grön industri och arbetstillfällen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Staten skall inte ta över sjukvården men bör kunna göra mer för att garantera jämlik vård över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: När man är sjuk måste man kunna ha råd att vara hemma. Sjuknärvaro är skadlig och drabbar såväl medarbetare som företagen man jobbar på.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Vi skall förbättra arbetstryggheten inte försämra den.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Ragnarsson: Det skall vara väl etablerade och väl genomförda utredningar avseende såväl miljö som närboende aspekter och det kräver noggranna tillståndsansökningar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Ragnarsson: Asylrätten är en av grundpelarna i att vara människa. Den skall stärkas och vi skall arbeta för att även andra länder stärker rätten att söka asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Ragnarsson: Övervakning skall ske vid brottsmisstanke, det borde vara huvudregeln. Preventiva åtgärder kan endast få förekomma i mycket begränsad omfattning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Ragnarsson: Extra viktig En stark välfärd bygger på att vi har ett solidariskt skatteuttag där de som har mycket också betalar mycket till det gemensamma.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Ragnarsson: Viktigt för biologisk mångfald att ha ca 30 procent av skogsmarken skyddad. Våra sista naturskogar bör få stärkt skydd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Ragnarssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning