Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Paul Frogner Kockum

Svar i valkompassen

:

Paul Frogner Kockum

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig En viss del i vinst för bra friskolor ska kunna godkännas. Annars finns det inget incitament för att driva en skola effektivt i privat regi.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig Kärnkraften är den enda energikällan som inte ger några växthusgaser på samma gång som den ger energi dygnet om och året om utan att var beroende på varken väder eller vind.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig Det är här som polisen har sitt viktigaste uppdrag i dagens Sverige. Polisen bör prioritera de brottsutsatta områdena för det är där de behövs i dagens samhälle.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: RUT- och ROT avdragen är mycket bra eftersom att de gynnar småföretagande och möjligheten för små företag att etablera sig.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Sverige har allt för många problem idag med integration och brottsbekämpning. Det är alltså bättre att vi satsar på att lösa våra egna problem samt att vi satsar på försvaret och på att hjälpa Ukraina i dessa svåra krigstider.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig Kungahuset tillhör Sverige och är en viktig del av Sveriges identitet. Kungahsuet är viktigt för att vi ska behålla vårt historiska arv och vårt samhälles fundament.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Vi behöver en lugn övergång till fossilfritt för att alla ska kunna hänga med. Stora delar av världen eldar fortfarande med kol (tex. Kina) och det är därför inte av stor betydelse om Sverige skyndar långsamt i övergången.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig Förstår inte varför vi ska ha en skatt på ägande och speciellt på ägande i attraktiva områden. Detta är ren och skär socialism.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig En viss del av kulturen som våra viktigaste kulturinstitutioner behöver statligt stöd för att vi ska kunna bevara kulturarvet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Kommunerna är de bästa på att veta var det är lämpligt med vindkraftbyggen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig Tycker att själva grundtanken med att det ska behöva finnas individer som är beroende av tiggeri i samhället är dålig. Vi ska ha ett samhälle där ingen människa ska behöva tigga för sin överlevnad.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig Man föds till antingen man eller kvinna och det finns inga andra kön även om vissa människor föds i en svag könsidentitet! Detta gör det inte befogat att införa ett tredje kön vilket inte existerar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Ja det ska dom absolut få göra själva utifrån sina förutsättningar att vara hemma från jobben.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Är rädd för att sjukvården håller på att urarta med allt för många aktörer.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig Tycker att huvudregeln borde vara att man ger tillfälliga uppehållstillstånd eftersom att själva grundtanken borde vara att man hjälper utsatta människor så länge som det behövs. När det inte behövs längre så ska människor kunna återvända hem igen så att vi har möjlighet att hjälpa fler som är i kris.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Vi är mycket utsatta utanför NATO och behöver gå samman med andra demokratiska stater för att tillsammans försvara oss mot diktaturer.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Det måste löna sig att arbeta och risken är att det inte lönar sig om vi höjer A-kassan.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Strandskyddet är viktigt för medborgarnas rekreation och turism i landet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Tycker att vi ska dra in på andra saker istället som föreningsstöd till oseriösa föreningar med odemokratisk agenda.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig Det är bättre om vi får välja själva vad vi ska titta på.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig Det kommer att ta tid att gå över till elbilar och vi behöver först se till så att det finns tillräckligt med el till ett rimligt pris.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Barnen får ju redan nu ett omdöme så det kanske inte blir så stor skillnad från hur det är nu.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Rika kommuner som sköter sig bra ska inte behöva betala till dem som missköter sig fast det kan vara bra för landsbygdskommuner som på så vis kan upprätthålla en god samhällsservice.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Tycker att trafficking ska straffas mycket hårt. Tycker inte om försäljning av sex men ställer mig tveksam till att ge fängelsestraff för köp av sex och att å andra sida göra det legalt att sälja sex.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Kan inte förstå varför det inte ska vara marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Den här typen av tåg innebär stora risker. Vi bor i norden där det är kallt om vintern och behöver här ha robusta och fungerande system. Vi borde ta hand om vår landsbygd istället och återföra tågtrafiken till platser där vi har lagt ned den.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Vården ska vara likadan oavsett var man bor och det ska bli enklare att fördela resurserna där de behövs. Detta kan vi dessutom spara en del pengar på eftersom att det blir mindre administration.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Tror att försäkringskassan och sjukförsäkringssystemet kan haverera om vi belastar det i för stor utsträckning och att detta gör att vi inte sjukskriver oss för lättvindigt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig Tycker att det är bra att det finns klara regler och stor trygghet på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Frogner Kockum: Vi kan inte se genom fingrarna med att andra länder utvinner metaller och att vi inte gör det pga. för hårda miljökrav. Vi måste dessutom vara konkurrenskraftiga i världen och behöver en gruvindustri. Lägger vi ner för mycket industri i landet så ser vi dessutom att det kan innebära en säkerhetsrisk på lång sikt där andra stater börjar köpa upp allt mer av vår näringsverksamhet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig Vi har allt för stora problem idag med gängvåld och integration för att släppa in allt för många fler.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig Vi måste ge polisen rätt verktyg för att bekämpa gängkriminaliteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Paul Frogner Kockum: Extra viktig Tycker inte att det ska straffa sig att tjäna mer pengar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Paul Frogner Kockum har hoppat över denna fråga

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Paul Frogner Kockum har hoppat över denna fråga