Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bo Olof Stefan Eriksson (fotograf Henning Sture )

Bo Olof Stefan Eriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Anser att jag har goda kunskaper om dom möjligheter vi har i Härjedalen när jag är född och uppvuxen här. Tycker att det är viktigt att ta hand om våra äldre och inte lägga ner äldreboenden och byvaktmästare Kommunala vägar bör fortsätta att skötas av kommunen med en ev avgift så att även alla fritidshus få vara med och betala. vill bevara jordbruksmarken och det öppna landskapet

Presentera dig själv

Är 57 år född och bott hela livet på en egen gård i Vemdalen. Vise ordförande för KD Härjedalen varit ersättare i Miljö och byggnämden och valnämden senaste mandatperioden. Värnar om Jord och skogsbruket tycker att jordbruksmarken ska brukas och inte bebyggas i onödan vi importerar i dag ca 50% av maten det är i sådana områden som Härjedalen vi har möjlighet att öka matproduktionen

Vad har du för yrke?

Skogsbrukare Brandman Vägfogde Stugvärd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson Ebba Busch

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Bo Olof Stefan Eriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Bo Olof Stefan Eriksson: Extra viktig Blir bättre vård utnyttjande

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Bo Olof Stefan Eriksson: Extra viktig Man kan med rätt metod bedriva skogsbruk så högt upp som 800 m över havet det har man med framgång bedrivit tex i Härjedalen

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Bo Olof Stefan Erikssons val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Sjukvården