Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fia Wikström (fotograf null)

Fia Wikström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi måste tillsammans aktivera oss mer för att ställa om till ett hållbart samhälle där vi alla kan leva tillsammans. Om inte du och jag aktiverar oss, så vem?

Presentera dig själv

Aktiv med arbete och föreningslivet. Trivs bäst ute och i naturen.

Vad har du för yrke?

Kurator

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Någon som arbetar för en bättre värld.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En tydlig röd - grön regering med stort stöd av väljarna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Fia Wikström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Extra viktig Fokus skall vara barns studier, att vilja ge dem en god kunskap och en fin uppväxt i gemenskap med sina kamrater. Skolan skall vara för barnens behov, Inte vara en trygg investering för ett bolag med stöd av skattemedel.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Extra viktig Hela livscykeln för kärnkraft är lortig och farlig, dessutom dyrt. Bara avfallet är en tillräcklig anledning. Det finns bra lösningar istället. Vi vill se utveckling av sol och vind, förnyelsebara källor till energi!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Fel fokus. Poliser får redan visitera vid misstanke. Satsa på annan närvaro och andra insatser för att förbättra livsmiljön.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Bygg ut välfärden för skattepengarna istället för att satsa på en mindre grupps privatliv. Ger fler arbete. Helt ok med hushållsnära tjänster men inte för skattepengar. De skall gå till den gemensamma välfärden!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Vi hör alla ihop och behöver stödja varandra, stärka andra samhällen, stödja civilsamhällen och förebygga konflikter. Behov av mat är skriande på flera håll och Sverige kan rädda liv, främja jämlikhet och demokrati.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Satsa på vård och skola istället.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Sluta sponsra det som är dåligt och flytta pengarna till att stimulera ett hållbart samhälle. Politiken skall göra det lätt att göra rätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: En stor skatteomläggning behövs där våra gemensamma intäkter i högre grad kommer från kapitalet och inte bara på lön. Vi är dessutom det land bland OECD-länderna som tar ut näst minst skatt på arv, gåvor, förmögenhet och dyra fastigheter. Medan andra länder höjer sina fastighetsskatter har vi en regressiv fastighetsskatt, det betyder att ju dyrare villa du har desto mindre skatt behöver du betala.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Kultur skall vara tillgänglig för alla att njuta av och att skapa. Jämlika villkor och möjlighet för alla. Kultur får oss att skratta och gråta och tänka efter. Det behöver alla i hela Sverige. Offentligt stöd är en garant för att hela landet och alla skall få tillgång.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Kommuner skall ta reda på var vindkraftverk kan finnas med hänsyn till natur och miljö och hänvisa de som önskar sätta upp vindkraftverk dit. Gärna sätta upp egna vindkraftverk. Vi vill att hänsyn tas till miljön vid prövning. Vi vill ha mer vindkraftverk och solenergi.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Att vara fattig är inte ett brott. Ett samhälle skall erbjuda försörjning och bostad.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Förenklar livet för de vars könsidentitet är flytande eller inte stämmer in på kategorin kvinna eller man, eller människor som är födda med ett kön som rent medicinskt inte passar in i de båda kategorierna. Vi skall ha rätt att definiera oss själva och bestämma över vår egen kropp.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: En jämn fördelning underlättar en jämlik arbetsmarknad och löner. Kvinnors arbete och ansvar för hushållssysslor påverkas när de får barn. Ger barnen en lika god närvaro och relation till båda föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Vård skall ges efter behov och de som behöver mer vård missgynnas av att enkla insatser tar stora resurser. Möjligheten utnyttjas av marknaden.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: För att kunna bygga upp ditt liv i samhället behöver du kunna satsa på att bo, studera och arbeta med din familj runt dig. Framtidstro underlättar!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Sverige behöver vara en alliansfri röst i en värld där fred skall eftersträvas och dialog förebygga konflikter. En militär och kärnvapenallians sprider inte trygghet. Vi skall arbeta för nedrustning och för en hållbar värld utan miljöförstöring. Nu!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: A-kassan och andra socialförsäkringssystem har varit eftersatta och behöver i ett jämlikt samhälle renoveras.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Extra viktig Strandskyddet är till för arter och miljö samt en jämlik tillgång till vatten. Undantag försämrar skog och vatten långsiktigt och minskar människors tillgång till allemansrätt och natur. Hämmar även möjlighet till miljövänlig turism.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Vi behöver rusta upp civilsamhället och öka våra resurser i närmiljö, såväl av egenproducerad mat, tillgång till lager och vår välfärd.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Public service är en möjlighet till jämlikhet, bildning och tillgång till varierande kultur som inte styrs av kortsiktigt vinstintresse.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Extra viktig Vi skall sluta stödja fossilbranschen och ställa om till hållbara alternativ.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Satsa på en jämlik och bra skola tillgänglig för alla där barn inte slås ut i ett tidigt skede. Betyg stressar unga barn.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Extra viktig Sverige slits isär. Alla medborgare behöver tillgång till samma resurser utifrån behov, inte utifrån var de bor. Skola, omsorg och vård och service skall finnas i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Att utnyttja och objektifiera medmänniskor för sina egna kortsiktliga behov är inte ok. Grova brott skall inte ha bötesstraff.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Extra viktig Att bo är en rättighet och vi har bostadsbrist och stora byggbolag som trissar upp hyror. Hyresrätter är redan dyra och vi måste bygga nya och bra bostäder till rimliga priser som alla kan bo i.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Vi behöver satsa på att bygga ut tågrälserna och få fler spår. Höghastighet är bra för långa sträckor men framför allt skall rälsen vara ett bra alternativ för transport och människor i stället för väg och luft. Tåg är viktigt för miljön!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Det är inte rimligt att sjukvård och statlig service ska utarmas för att man bor på landsbygden. Det viktiga är att att ställa om skattesystemet och att regionerna/staten kan planera och ta större ansvar tillsammans var specialistsjukhus skall finnas och inte konkurrera med varandra.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: När du är sjuk skall du vara hemma, en del i ett hållbart arbetsliv.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Extra viktig En trygg arbetsmarknad har byggt Sverige och möjliggör att människor kan planera sina liv. Det går att säga upp anställda när det inte finns arbete men det måste finnas en balans i hur makt utövas. Anställningstryggheten måste förbättras igen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fia Wikström: Extra viktig Gruvor är ett ingrepp i naturen och påverkar mångfald och människors rätt till sin historia och kultur. Gruvor driver även på miljöförstöring och konsumtion. Vi behöver gruvor men vem som helst skall inte kunna göra åverkan på vår jord hur som helst när som helst. Ursprungsbefolkning och högt ställda miljökrav skall bestämma.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fia Wikström: De som söker asyl skall kunna få sin sak prövad. De borde även kunna ta sig hit utan att sätta sig i fara. Ansökan skall vara rättssäker.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fia Wikström: Använd de lagar och regler som finns. Respektera människors integritet. Det skall finnas en tydlig brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fia Wikström: Extra viktig En stor skatteomläggning med mer skatt på kapital behövs. Ett enklare, tydligare och mer jämlik skattesystem. I nuläget betalar ibland höginkomsttagare betydligt mindre i skatt än en låginkomsttagare. Systemet måste förenklas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fia Wikström: Extra viktig Skog med hög mångfald är en förutsättning för våra arter och vårt klimat. Mer skall skyddas och det som skall brukas skall brukas med andra metoder med respekt för skogen och naturens behov. Vi behöver leva i samklang med naturen.´ En rätt vårdad skog kan även ge bättre trä till bättre priser att bygga med. Våra naturskogar skall skyddas!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fia Wikströms val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning