Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Österberg (fotograf null)

Lars Österberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sjyssta och hållbara transporter är livsviktigt för att hela landet ska fungera. I dagsläget kan mycket bli bättre, även kontrollverksamheten. Samverkan mellan myndigheter är ett sett. Vilka val vi kunder gör är ett annat. Energi och hyr vi använder den är en viktig knäckfråga för framtiden. Vår slitna infrastruktur likaså. De här frågorna hör ihop. Jag kan fortsätta driva dem även i Riksdagen.

Presentera dig själv

Tio år från pension och trivs i rollen som tung trafikare. Gift med utflugna barn och boende i en liten Hälsinsk by. Skogen med familj och hund eller segling på Dellarna är favoritsysslor. Ungdomsledare i frikyrkan och har tidigare lett ungdomar i scouterna och försvarsutbildarna.

Vad har du för yrke?

Trafikpolis

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M KD med stöd av övriga partier i sakfrågor där vi kan enas. En stor del av alla Riksdagens tillkännagivanden måste därefter genomföras.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lars Österberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Når du målen, och får medel över, ska de till en del kunna återinvesteras i verksamheten och personalen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Kan vi med bibehållen säkerhet förse samhället med energi i alla väder och samtidigt återanvända kärnbränsle innan slutförvar, så ska vi göra det.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Med ett fungerande civilsamhälle där även samhällets institutioner finns fysiskt närvarande över tid, behöver polisen inte fler lagstöd av den här typen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Det öppnar för att privatpersoner använder arbetskraft som annars kunnat ersättas av t ex papperslösa som lever i ett parallellt samhälle i okunskap om sina rättigheter.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Styr vi aktivt för att stävja korruption så är det mer hjälp per krona och person där jämfört med här.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: De hör ändå sitt jobb bra i en omvärld som har svårt att skilja på länder som börjar på S.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Extra viktig Systemet behöver ses över i grunden. Ett mer jämlikt system vore att beskatta körd sträcka samt fordonets miljöklass. Mer av skatten måste gå tillbaka till själva infrastrukturen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Om fler ska kunna äga sin bostad, måste de även ha råd att behålla den. I det här fallet riskerar skatten att öka segregationen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Kultur ska vara fri. Frågan är hur? Ska du som utövare kunna leva på det behövs nöjda kunder, eller bidragsgivare. Att hitta rätt är en kultur i sig.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Energin villhöver alla. Samtidigt vill ingen alstra den i sitt närområde. Veto är ingen konstruktiv lösning oavsett vind, dammar eller gruvor. Risken att i alutänden bli överkörd av storebror i demokratins och behovens namn gör att dialog är viktigare. Vinster av lokal etablering skall dock förbli lokal.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Vem ska sköta lagföringen? Går det att utmäta straffet? Använd befintlig lagstiftning!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Däremot kan vi gå till könslösa personnummer.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Familjen har ändå bäst koll på sina behov.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Dränerar till viss del regionens medel för god och nära vård. Vi måste ta matchen, förstatliga vården, bli lättillgängliga och pålitliga.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Till det krävs en tydlig och rättssäker process från gränspassage till medborgare.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Frågan är avgjord i riksdagen redan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: A-kassa behövs. I rätt nivå avlastar den kommunala stöd.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Ett bra förslag om strandskydd ligger i Riksdagen. Återkom efter regeringsskiftet!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Har svårt att se att vi kan spara in de medlen på något annat.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Vår infrastruktur och geografi kommer att behöva förbränningsmotorer länge än.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Dock ska de vara kopplade till mål som sätts centralt. Målen ska vara tydliga och kända av alla. Arbetet mot dem börjar i förskoleklass med hänsyn till individens förmåga över tid.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Om hela Sverige ska gå att leva och verka i så.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Skulle ge genomslag bland de maktmänniskor som nu kan köpa sex, betala böter och gå vidare.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Vem, har då råd att bo där?

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: En gökunge. Tåg, absolut och helst i tid. Då behövs mer spår i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Det ska inte bero på postnumret vilken vård du får, eller när.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: I pandemitider och inom vård/omsorg ska den däremot bort.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Dagen avtal räcker gott.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Österberg: Lite för mycket av "vi kör så länge det går" de senaste åren. En konkurs och nån annan får städa upp. Det oskicket måste stoppas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Österberg: Extra viktig Asylrätt är ovillkorlig. Vi måste bli mycket bättre på att sålla ut de som saknar skäl och avvisa dem. Därefter skall en snabb process integrera övriga i deras nya land.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Österberg: Behovet finns. IMY kan agera medborgarvittne

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Österbergs val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning