Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva-Britt Sjöberg (fotograf Fredrik Topplund)

Eva-Britt Sjöberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag får saker gjorda. Jag driver fram förändring för att öka framtidstron och underlätta vardagen för enskilda och familjer. I Norrköping har det bl a lett till införande av valfrihet inom äldreomsorgen och ett genomgripande arbete som sänkt behovet av försörjningsstöd med över 20% på två år. Nu vill jag i riksdagen fokusera på arbetsmarknadsfrågor så att ännu fler kan försörja sig själva.

Presentera dig själv

Jag är gift sedan 30 år, och vi har tre (oftast) utflugna barn. Jag har jobbat större delen av mitt liv administrativt i skolans värld. Har alltid haft ett samhällsengagemang men utan ambitioner att bli politiker. Blev dock engagerad för ca 12 år sedan och är sedan 8 åren kommunalråd. Jag trivs med att kunna driva på och göra förändringar som underlättar människors vardag.

Vad har du för yrke?

Jag är gymnasieekonom och är sedan 8 år kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Elisabeth Svantesson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Kristdemokraterna sitter i regering med Moderaterna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eva-Britt Sjöberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Visst kan det sticka i ögonen att skolor tar ut vinst, men om kvalitén är god är inte vinsten ett problem.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Vi har stort behov av el idag och behovet kommer att öka kraftigt framöver, då är kärnkraften en stark, tillförlitlig och fossilfri källa. Genom små verk (SMR) kan vi snabbare få igång verksamhet och möta företagens och samhällets behov.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Vi behöver öka tryggheten i alla delar av landet och göra vad vi kan för att motverka kriminaliteten

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Rutavdraget ger arbetstillfällen för många och en underlättad vardag med minskad stress för andra.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Biståndet är ett viktigt sätt att kunna dela med oss av vårt välstånd. Vi behöver dock se till att biståndet används väl.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Kungahuset har en viktig roll att marknadsföra Sverige och gör ett mycket bra arbete i det.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Framförallt behöver inblandningen i drivmedlen minska så att priset kan sänkas. Men det finns säkert något att göra på skatten också

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Och de samhällsfinansierade institutionerna bör i många fall kunna öka sin självförsörjning och inte i så stor utsträckning vara så beroende av bidrag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Kommunerna behöver även i fortsättningen kunna lägga veto för att stoppa vindkraftbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Det behöver begränsas men att helt förbjuda utan att det förhindrar t ex skolklasser att sälja nåt för sin skolresa blir svårt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Vi är födda till antingen man eller kvinna! Det när ett faktum. Jag anser att vi snarare ska hjälpa personer att acceptera sitt kön, och att vi ska lägga fokus på att vara mer tillåtande i uttryck av vad som är s k kvinnligt och manligt

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Föräldrar vet bäst vad som funkar för deras familj och livssituation. Men att ha en bonus vid mer jämlikt uttag kan vara ett sätt att uppmuntra att dela mer lika

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Är inte så väl insatt i frågan men tror at vi behöver reglera styrningen av ersättningen men inte helt ta bort finansieringen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Inte helt oproblematiskt men med nuvarande världsläge så är det det bästa för oss

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Det måste löna sig att jobba. Vi behöver ha en tydlig skillnad mellan att arbeta och inte arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Ett bra förslag, men vi kan nog inte ta ett beslut att strandskyddet ska avskaffas på alla ställen i en landsbygdskommun. Även där kan vissa delar behöva värnas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Vi har redan mycket hög skatt i Sverige. Vi behöver göra allt vi kan för att inte behöva höja skatten för försvaret

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Det är inte genomförbart. Vi kommer inte att ha en infrastruktur färdig för kunna försörja bilflottan fullt ut med alternativa drivmedel och/eller el tills dess.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Det räcker med omdömen i 4an för att kunna bedöma om eleven behöver mer stöd eller inte och då fyller inte betyg någon funktion i så låg ålder.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Vissa avflyttningskommuner behöver mer stöd men jag är tveksam till att omfördela från rika kommuner är rätt väg eller om det ska finansieras på annat sätt

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Vi kan inte ha fängelsepåföljd på alla brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Jag har ingen tydlig åsikt i detta men tror att det kan vara bra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Det blir orimligt kostsamt med höghastighetståg, snabbtåg räcker

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Genom ett statligt ansvar ökar förutsättningarna för mer jämlik vård. Vi har så få invånare att det borde fungera med en huvudman.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Anställningstryggheten ska fortfarande finnas kvar generellt men viss justering behöver ske för då kan arbetsgivare våga anställa fler

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Svåra avväganden, men för att öka vår självförsörjning av vissa ämnen kan gruvnäringen behöva öka.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Vi behöver minska mottagandet tills vi får ordning på integrationen

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Vi behöver göra mer för att fler kriminella ska kunna ringas in och gripas och då behöver polisens befogenheter öka

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Genom tidigare jobbskatteavdrag har skatten minskat för höginkomsttagare i flera omgångar

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva-Britt Sjöberg: Skogen måste få brukas, det är en naturresurs.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva-Britt Sjöbergs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi