Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Fornemo

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jobbar för att våra barn ska ha en bra framtid och för att vi ska ha ett samhälle som tar hand om de svagaste.

Presentera dig själv

Tycker om att lära mig nya saker, uppskattar sport, djur och natur

Vad har du för yrke?

Fackligt förtroendevald

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett vänsterstyre som helst består av bara Vänsterpartiet och Socialdemokraterna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Fornemo

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Extra viktig Skolan ska styras utifrån barnens bästa och inte utifrån bolagens vinstintressen

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: kärnkraft är inte en säker energikälla.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Visitation ska bara göras när brottsmisstanke finns. Slumpmässiga visitationer skapar bara konflikter och kan vara upphov till ökade problem mellan polis och unga.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Hushållsnära tjänster ska inte skattesubventioneras. Det är slöseri med skattemedel.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Extra viktig När människor svälter och är i nöd är det rika länders plikt att bistå.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Även om kungafamiljen är goda ambassadörer är det bättre att lägga pengarna på t ex skola och sjukvård.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Just nu är priset högt och det drabbar inte minst människor på landsbygden som behöver transportera sig långa sträckor med bil. Ett tillfälligt prisstopp skulle därför vara bra. Men på sikt behöver fossila bränslen fasas ut.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Finns redan avgift på fastigheter. Däremot kan hus med riktigt högt taxeringsvärde kanske beskattas högre.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Offentlig finansiering är en garant för att kulturen även når de som bor i hela Sverige och de som inte har så mycket pengar att betala för kulturupplevelser med.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Svår fråga, men generellt behöver vi vindkraften som energikälla när vi ska klara av vår energiförsörjning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Att människor är fattiga ska inte vara kriminellt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Om det underlättar livet för dem som varken identifierar sig som kvinna eller man, så är det bra.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Att dela på föräldraledigheten är av stor vikt för jämställdheten. Vi bör sträva efter ett jämnare uttag av föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Extra viktig För stor del av våra skattepengar slösas på nätläkartjänster och deras behandling av mindre krämpor. Pengarna behövs till människor med stort vårdbehov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Ofta är permanent uppehållstillstånd bra, inte minst för tryggheten för individen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Det oroar mig att USA - som är så viktig medlem i NATO - är så instabilt och delat och att landet eventuellt snart åter kan komma att ledas av Donald Trump. Det upplever jag som osäkert och föredrar att Sverige är alliansfritt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: A-kassan har länge urholkats. Medborgarna behöver trygghet beträffande inkomst.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Strandskyddet ska värnas för allmänhetens tillgång. Och för den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Försvarsutgifter ska inte finansieras genom nedskärningar i välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Extra viktig PS är viktig för demokratin. Genom TV och radio i allmänhetens tjänst ges tillgång till viktig samhällsinformation, sport och kultur till alla och inte bara till dem som kan betala.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Detta är en kostnadsfråga. Om elbilar går ned i pris så att vanliga människor har råd så är det en bra idé, men redan 2025 tror jag inte är realistiskt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Betyg är ingen garanti för att barnen lär sig mer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Människor i glesbygd ska inte behöva betala mer kommunalskatt än de i rika storstadsnära kommuner samtidigt som samhällsservicen på landsbygden är sämre.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Sexköp är ett allvarligt brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Skapar ojämlik bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Miljövänliga höghastighetståg behövs.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Staten behöver i vilket fall ta ett större ansvar för sjukvården så den blir jämlik över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Karensdagen leder till större sjuknärvaro på jobbet, och är det något vi borde ha lärt oss från coronatiden så är det att man ska stanna hemma när man är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Extra viktig Det är redan mycket enkelt. Vi behöver tvärt om förstärka anställningstryggheten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fornemo: Det måste vara höga miljökrav på brytning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Fornemo: Asylsökande måste få sin sak prövad på ett rättssäkert sätt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Fornemo: Om hemlig avlyssning och övervakning kan bidra till att spränga kriminella nätverk så är jag för det. Om inte brottsmisstanke finns så ser jag ingen anledning till vare sig övervakning eller avlyssning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Fornemo: Extra viktig Inkomstklyftorna idag är jättestora och dessutom ökande. De som har hög inkomst kan betala mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Fornemo: Biologisk mångfald behöver värnas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Fornemos val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning