Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per Högberg (fotograf null)

Per Högberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att få mera industriellt och internationellt ledarskap som bygger på strategisk insikt och samarbete. För att ledarskap skall genomsyra arbetet genom pragmatiskt och agilt dagligt arbete som ser människan.

Presentera dig själv

Strateg med inriktning på utveckla morgondagens möjligheter. Ekonomi och projektchef som jobbar inom industrin sedan 35 år. Industriforskare, musiker och entreprenör med fokus på hållbarhet genom FNs 17 globala mål

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutvecklare inom IT och global ledning

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett borgerligt stabilt styre

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per Högberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Per Högberg: Friskolor måste generera vinst för att kunna investera och ge avkastning på investerat kapital.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Per Högberg: Kärnkraften är viktig men också komplex.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Per Högberg: Användarna är i alla samhällsgrupper och detta möjliggör för många små entreprenörer som ofta är kvinnor att driva företag

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Per Högberg: Extra viktig Vårt ansvar som rikt land

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Per Högberg: Bra nivå idag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Per Högberg: Det finns många olika skattekonstruktioner varför frågan blir lite för generell. Men många skatter på bränsle måste sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Per Högberg: Tillsammans kan vi göra mera

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Per Högberg: Komplext men det behöver vara med bättre beslutsunderlag än idag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Per Högberg: Orimligt

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Per Högberg: Extra viktig Familjen vet bättre än staten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Per Högberg: Regionerna klarar inte idag uppdraget utan dessa resurser.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Per Högberg: Förutsägbarhet.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Per Högberg: Mer konstruktiv konstruktion som uppmuntrar till arbete skall etableras

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Per Högberg: Dedikerade skatter är en farlig väg att gå

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Per Högberg: Använda skatten smartare

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Per Högberg: Det är inte svart eller vitt, omställning tar tid

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Per Högberg: Tydlighet behövs i skolan i omsorg av barn och föräldrar

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Per Högberg: Sparsamhet måste vara ok

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Per Högberg: Extra viktig Då detta uppmuntrar grov kriminalitet och människohandel

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Per Högberg: Staten kan inte reglera detta

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Per Högberg: Elflyget kommer att ta över detta behov.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Per Högberg: Naturligt

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Per Högberg: Med reglering som fångar kroniskt sjuka är karensdagen bra

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Per Högberg: Det är enkelt idag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Per Högberg: Självförsörjningsgraden är viktig

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Per Högberg: Vår kapacitet måste utnyttjas väl i balans med övriga länder

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Per Högberg: Vi måste göra maximalt mot grov kriminalitet

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Per Högberg: Vi betalar mycket idag, men det är ok

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Per Högberg: Statlig styrning av skogen är inte en framkomlig väg.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Per Högbergs val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Sjukvården