Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lilibet Gustafsson (fotograf null)

Lilibet Gustafsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

De ska rösta på mig om de känner förtroende för Vänsterpartiets politik och för mig.

Presentera dig själv

Jag är en SFI-lärare sedan 10 år, och har tidigare jobbat på grundskolan i 20 år. Tvåbarnsförälder och gift. Har startat och arrangerat Pride Finspång tre år i rad, och nu lämnat över den "bollen" till nya krafter i Finspång. Är npf-förälder. Älskar serier och filmer (Sandman, Hellboy, Umbrella Academy, Watchmen).

Vad har du för yrke?

Lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

I stort sett alla suffragetter.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet som statsbärande parti.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lilibet Gustafsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Extra viktig Utbildning är ett av fundamenten i ett lands samhällsutveckling och måste säkras och fredas från vinsthunger och marknadisering.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Extra viktig Kärnkraft är ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma upp vatten på. Det finns andra bättre lösningar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Det är mycket bättre att aktivt fatta beslut om att motverka bostadssegregering. Dessutom finns brottsutsatta områden i hela Sverige, så vitt jag vet finns det inte något område, kommun eller stadsdel som är helt fri från brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Extra viktig Skattepengar ska användas till sjukvård, förskolor, skolor och äldreomsorg, inte för att subventionera bättre bemedlade människors hushållstjänster. Pig-avdraget ska bort!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Här behövs göras en åtskillnad mellan folk som bor i kollektivtrafiktäta områden, och folk som bor i kollektivtrafikfattiga områden. På sikt måste kollektivtrafiken utvecklas i hela Sverige, så att bilåkandet kan minska.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Kulturen måste vara fri i ordets sanna bemärkelse.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Det behövs en helhetssyn på vindkraftsutbyggnaden i Sverige, och en utveckling av den havsbaserade vindkraften. Det måste också införas en obligatorisk skälig närområdesersättning för boende och företag som drabbas av värdeförsämringar på grund av vindkraftsutbyggnad.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Sverige varken kan eller ska förbjuda fattigdom, och det finns en lång tradition i Sverige att skänka pengar till olika ändåmål.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Extra viktig Ja! Även mer pengar och satsningar på transvården!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: De gör de väl redan? Märklig formulering. Däremot så ska föräldraförsäkringen, ett statligt bidrag inte bidra till ojämställdhet och därför behöver föräldraförsäkringen vara uppdelad på samtliga vårdnadshavare (som btw kan vara fler än två).

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Extra viktig Ja! Som SFI-lärare ser jag vilken tragik som orsakas i många människors liv på grund av osäkerheten kring de tillfälliga uppehållstillstånden. Dessutom orsakar de tillfälliga uppehållstillstånden en instabilitet i samhällsbyggandet och arbetsmarknaden.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Extra viktig Sverige ska inte vara med i en aggressiv militärallians, utan fortsätta att vara en nation som strävar efter fred.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Tar vi bort vinsterna i välfärden, så kommer finansieringen dit ändå.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Jag har jobbat som betygssättande lärare i grundskolan i tjugo år, och vet vilken skada och stämpling som kan medfölja betygssättningen. Att dessutom införa detta redan på 10-åringar är helt fel väg att gå.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Solidaritet mellan kommuner, ingen dum idé alls.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Extra viktig Att betala för att våldta någon ska självklart straffas med fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Jag är inte insatt i den här frågan alls, och vet inte riktigt vad jag tycker.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Pandemin tydliggjorde att staten måste vara huvudman för sjukvården för att säkerställa kvalitet, kompetens, schyssta arbetsvillkor för personalen, säkra förlossningar och tillräckligt antal vårdplatser i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Absolut ingen vinner på att sjuka människor av ekonomiska skäl måste gå till jobbet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Arbetsrätten i Sverige måste stärkas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lilibet Gustafsson: Saknar kunskaper i denna fråga.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lilibet Gustafsson: Sverige har haft stängda gränser sedan nov 2015. De ska öppnas igen, inte minst för att Sverige behöver öka den arbetsföra befolkningen kraftigt om samhället ska kunna fortsätta fungera. Prognoserna för arbetsmarknaden fram till 2035 är minst sagt dystra.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lilibet Gustafsson: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lilibet Gustafsson: Är inte insatt i den här frågan.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lilibet Gustafssons val:

 • Energipolitik
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning