Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jerry Persson (fotograf null)

Jerry Persson

Svar i valkompassen

:

Jerry Persson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Extra viktig 30 års nyliberal skolpolitik har skapat segregation och en ojämlik skola. Skolan ska var statlig utan vinstintressen och det fria skolvalet ska bort.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Extra viktig Vi vet att kärnkraften är en mycket dyr och en högst osäker och farlig energiform. Vid ev haverier är kostnaderna och skadorna enorma. Att sanera Fukushima har beräknats kosta otroliga 6000 miljader SEK (80 000 miljarder yen).

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: RUT-bidraget nyttjas främst av de rika i rika kommuner. Det ska bort. Använd pengarna till att stötta upp hemtjänst och äldreomsorg, så att personalen får drägliga arbetsvillkor.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Extra viktig Att som regeringen dra ner på miljöbiståndet är extremt kontraproduktivt. Vi måste stötta klimat- ,-miljö och demokratirörelsernai världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Inför republik nu!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: För klimatets skull måste de fossila bränslena och de fossila motorerna bort.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Vi har inga val, vind och solel är det miljövänligaste idag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Ska vi förbjuda tex Lions och röda korset att samla in pengar också?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Barn som växer upp med bägge föräldrarna närvarande mår bättre och blir tryggare. Pappor som tidigt knyter an sina barn blir bättre pappor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Extra viktig Vård, skola och omsorg ska inte finansieras av det offentliga.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Att leva i ett "limbo" under många år (TUT) är inte bra för individen och samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: NATO har kärnvapen. Krig är ett ociviliserat sätt att lösa konflikter, kvinnor våldtas, barn traumatiseras, männsikor dör och lider (så idiotiskt).

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Allemansrätten är superviktig. Det är äganderätten som behöver regleras mer.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Höjd skatt på de rika, höjd skatt på de företag som tillverkar vapen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Tvärtom, bredden är oerhört viktig. Den kommersiella dumifieringen är ett ht mot hälsan.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Extra viktig Klimathotet är reellt. Vi kan inte blunda för det. Alla fröslag som minskar de fossila bränslena är mycket viktiga.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: All pedagogisk forskning visar att det inte är bra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Extra viktig Vi som bor i fattiga kommuner har mycket större utgifter inom skolan och den sociala verksamheten. Att "ta från de rika" kommunerna och ge till oss fattiga är mycket viktigt för att minska på segregeringen och barnfattigdomen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: En torsk ska begripa att han gör fel. Att utnyttja/våldta en kvinnai beroendeställning ska vara rejält kännbart. Det är ingen liberal rättighet att våldta kvinnor som på olika sätt tvingats in i prostitutionen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Ett boende till en rimlig månadskostnad är/borde vara en rättighet. Att nyliberalerna vill ta från de fattiga är ingen nyhet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Det är viktigt att tågtrafiken byggs ut. Men det måste ske på ett så hållbart sätt som möjligt, ur energi och råvarusynpunkt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Ingen ska tvingas till jobbet om den är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Vi vill inte ha tillbaks "mössan i hand"-förhållandet mellan arbetsgivare och anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerry Persson: Att ställa höga miljökrav på brytning är oerhört viktigt. Det finns alltför många exempel på företag som lämnat efter sig en enorm miljöskuld efter brytning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jerry Persson: Extra viktig Så länge vi är ett av världens rikaste länder, så länge vi fortsätter att exportera krigmateriel, så länge vi fortsätter handla meddiktaturer. Så länge måste vi stå upp för asylrätten!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jerry Persson: Det finns hemska avarter av "storebrorsamhället". Kina är ett av extremt exempel med ansiktsigenkänning. Vi måste vara mycket försiktiga med sådan här teknik.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jerry Persson: Vi kan inte leva mot naturen, genom att skövla skogar och utrota arter. Ett långsiktigt hållbart skogsbruk innebär en mycket större avsättning av naturskog och även att kalhyggesbruket förbjuds.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jerry Perssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning