Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gustav Magnusson

Svar i valkompassen

:

Gustav Magnusson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Fokus borde vara på om skolan ger bra utbildning i första hand. De flesta friskolor bedrivs i någon form privat eller i stiftelseform. Ett viktigt argument för all verksamhet i den formen är att man åtminstone inte får gå back. Här måste det i sådana fall finnas uppbackning från stat eller kommun.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Extra viktig Alternativen idag finns inte till säker, stabil strömförsörjning. Vindkraft är både miljödestruktivt, dyrt per kilowatt, ofta utlandsägd, samt fungerar i praktiken bara när det blåser. Solenergin är bra men ger fortfarande för dålig avkastning. Vattenkraften är redan utbyggd till max.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Har man något att dölja som strider mot svensk lag så kan man gärna få visitera på Östermalm också.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Extra viktig En bra inkörsport för ungdomar och nysvenskar att komma in på svenska arbetsmarknaden samt att det minskar svartjobben dramatiskt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Extra viktig Vi har i jämförelse med andra länder så kallat välstånd. Det bör vara vår plikt att då ge styrt bistånd till de allra fattigaste på jorden. Men biståndet borde vara resultat inriktat inte ideologiskt som till exempel biståndet till Palestina.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Extra viktig Ingen reklambyrå i Sverige skulle ens komma i närheten av den PR ett modernt kungahus ger Sverige. PR = nya jobb och nya positiva relationer utomlands. Skapar också historia och i bästa fall pondus hos den vanliga svensken.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Extra viktig Beskattningen på drivmedel är och blir ett gissel för alla verksamheter som krävs transporter. Det medför i sin tur inflation och dyrare konsumtion. Vilket i sin tur drar in mindre skatt. Alltså kontraproduktivt för miljön, som var tanken.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Extra viktig En ide att komma åt någon promille som äger dyra fastigheter i storstaden slår helt galet mot både landsbygden och alla fastighetsägare i övrigt. Det är kontraproduktivt då konsumtion minskar som medför mindre skatteintäkter. Väldigt korkad skatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Statens huvudsyfte är att skapa trygghet för sina medborgare inte leva deras liv.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Gustav Magnusson har hoppat över denna fråga

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Om man inte är medborgare i Sverige, ja.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Galenskap. Påverkar allt från rättsprocesser, polisutrednigar till sjukvårdskostnader. Inget staten skall syssla med överhuvudtaget.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Extra viktig En självklarhet. De satte barnen till världen. Staten ska och kan egentligen inte lägga sig utan att det blir konflikter i det viktigaste vi har: kärnfamiljen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Extra viktig Varje person som söker komma till Sverige för att eventuellt bli medborgare bör skriva på ett svenskt samhällskontrakt där man undertecknar att man underordnar sig svensk lagstiftning, yttrandefrihet, religionsfrihet osv

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Extra viktig Sverige har blivit en väldigt lite ”spelare” i världspolitiken. Med tanke på Rysslands aggresionsförmåga i vår närhet bör vi gå med som aktiva medlemmar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Men det borde finnas andra regler för byggnation av fastigheter om fastighetsägaren inte är skriven i kommunen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Handlar om omfördelning av ideologisk förd skattepolitik till faktamässig- och trygghetsstyrd ekonomisk politik. Det går.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Extra viktig Urkorkat. Sverige ska inte behöva ”betala” hela tiden för andra länders CO2-utsläpp. Låt konverteringen till elbilar ha en sund och genomförd takt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Betygen ska ha på fokus på motivation och förbättring. Inte nedtryckande eller peka på det dåliga.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Gustav Magnusson har hoppat över denna fråga

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Finns inte plats i svenska fängelser. Då får vi hyra kriminalvård utomlands som Danmark. Dåligt förslag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Extra viktig Att minska tiden mellan Malmö och Stockholm med 1 eller 2 timmar får kosta miljarder, men att korta vårdköeer får inte kosta någonting. Något har blivit fel, signerat Miljöpartiet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Magnusson: Borde inte vi som ska vara föregångare på miljöområdet också kunna ha gruvor som är miljömässigt hållbara? Ska barn i Kongo behöva, med händerna, behöva gräva fram Wolfram och Litium för att några få ska kunna köra en Teslabil?

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustav Magnusson: Asylsökande behöver också ha krav på sig att anpassa sig i Sverige. Till exempel via ett Sverigekontrakt som innefattar medgivande till att lyda under svensk lagar, ha möjlig försörjning, bostad och språkkrav.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Gustav Magnusson har hoppat över denna fråga