Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Roland Sjögren (fotograf Carina Sjögren)

Roland Sjögren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det behövs jordnära politiker i Sveriges riksdag som känner till livsbetingelser och förutsättningar för liv och företagande i vår del av landet. Jag kommer att engagera mig hårt för utveckling, företagande och goda livsförutsättningar i vår del av landet. Jakt, skogs och landsbygdsfrågor står högt på min agenda i politiken Folkhälsofrågor och psykisk ohälsa är andra viktiga områden på min agenda!

Presentera dig själv

Jag är 56 år och bor på skogsgården Trevnaden i Lycksele kommun som min farfar började bruka 1913. Jag är tredje generationen på gården. Bor där med fru och en dotter som är 16 år. Har även två vuxna barn. Är intresserad av samhällsfrågor, landsbygd, föreningsliv, skogsbruk, jakt och friluftsliv. Har hundar, katt och hästar på gården. Gillar Norrland och allt som de olika årstiderna levererar.

Vad har du för yrke?

Heltidspolitiker, Kommunalråd, men tjänstledig från jobb som Personligt ombud!

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en M/KD regering för Sveriges bästa efter valet 2022. Hade helst velat se en renodlad Alliansregering som tidigare men det har C satt stopp för.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Roland Sjögren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Viss vinstutdelning är en drivkraft för ökad kvalitet

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Behövs för att vi ska kunna säkerställa energiförsörjningen för en miljödriven utveckling

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Självklart där det behövs, vi behöver hårdare tag mot kriminalitet samtidigt som vi jobbar med förebyggande insatser!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Rut skapar jobb och minskar svartjobb! Bör utvecklas i stället!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Biståndet ska användas till rätt saker! Definitivt ej till islamistiska organisationer!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Tycker vi ska ha monarki och lite får det kosta

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Extra viktig Oerhört viktigt om hela landet ska leva. Hela transportsektorn är hotad! Förutsättningar för att leva och bo på landsbygden likaså!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Tillräckligt högt som det är!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Krävs definitivt ett offentligt och statligt engagemang här!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Vetot ska definitivt vara kvar. Eventuellt behöver kommunernas ståndpunkt i sakfrågan inhämtas tidigare i tillståndsprocessen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Tror inte på förbud här. Men fastighetsägare bör få ta beslut på sin fastighet

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Här får självklart familjen bestämma, - för barnens bästa!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Svår fråga men det känns inte som att det är effektivt använda skattepengar som det är nu

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Kristdemokraterna vill att tidsbegränsade uppehållstillstånd i tre år ska vara huvudregel för alla skyddskategorier förutom kvotflyktingar. Den som får godkänt språkprov och samhällsorienteringsprov samt har egen försörjning ska kunna få sin ansökan om permanent uppehållstillstånd prövad inom tre år från beviljat tillfälligt uppehållstillstånd. Den som har fortsatt skyddsbehov efter tre år kan få

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Självklart! Oerhört viktigt ur ett säkerhetsperspektiv!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Jobblinjen först! Finns många jobb nu! Tillfälle att ytterligare pressa ner arbetslösheten

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: I alla fall kraftigt omarbetas för att tillmötesgå de lokala perspektiven!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Finansieras genom prioriteringar i utgiftsbudget!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Stödjer public service

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Det klarar vi inte så tidigt, kommer att ta längre tid!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Bör utredas först tycker jag. Viktigt att skolan har fokus på kompetens!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Viktigt med skatteutjämning. De s.k "fattiga" kommunerna bidrar mer än man tror till statskassan!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Självklart.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Ja det finns en massa andra nödvändiga satsningar som först måste göras. Norrbotniabanan samt Elektrifiering och åtgärder för högre hastigheter på Västerbotniabanan i Västerbotten t.e.x

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Ja! För att säkerställa en god och jämlik vård i hela landet

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: Nja, den behövs som en del för att hålla sjukfrånvaron på en rimlig nivå

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roland Sjögren: I alla fall så måste tillståndsprocesserna kraftigt påskyndas! Vi behöver gruvor i Sverige för att säkerställ tillgången på metaller till den miljödrivna utvecklingen!

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Roland Sjögren: Öppet, men vi behöver en snabb och effektiv tillståndsprocess samt att vi måste jobba effektivt med integrationen. Vi behöver arbetskraft i vårt land så arbetskraftinvandring måste underlättas

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Roland Sjögren: Viktigt att ge polisen goda förutsättningar för att bekämpa kriminaliteten!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Roland Sjögren: Tillräckligt högt som det är!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Roland Sjögren: Viktigt att skogen kan brukas på ett klokt och klimatvänligt sätt!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Roland Sjögrens val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården