Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Christin Stormvall (fotograf null)

Christin Stormvall

Varför ska väljarna rösta på dig?

Ett samhälle ska ge alla de bästa förutsättningar för att livet ska fungera. Det görs inte genom att skapa klyftor och ställa människor mot varandra utan det gör vi tillsammans med en rättvis och solidarisk fördelning. Detta arbete vill jag gärna vara en del av tillsammans med alla andra vänsterpartister. Vi är viktigare än någonsin.

Presentera dig själv

Jag är nog en ganska vanlig människa tror jag. Har levt mitt liv, har haft några olika arbeten men många år inom socialt arbete. Jag har vuxna barn och även barnbarn. Jag uppskattar livet med allt vad det innebär.

Vad har du för yrke?

Ombudsman

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

De är många!

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas på en tydlig majoritet där Vänsterpartiet är med.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Christin Stormvall

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Skolan ska utformas efter barnens behov och barnens bästa. Inte utifrån vinstdrivna företags intressen. Marknaden hör inte hemma i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Kärnkraft är en dyr energiform som tar lång tid att bygga. Dessutom finns inte några säkra former för förvaring. Vänsterpartiet vill se utbyggnad av förnybara energikällor som inte äventyrar klimat och liv.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Polisen ska enbart visitera människor med brottsmisstanke. Inte annars. Det skapar motsättningar och leder till att oskyldiga drabbas. Även misstron mot polisen ökar vilket i förlängningen leder till att färre brott kan klaras upp.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Hushållsnära tjänster ska inte skattesubventioneras. Det vore bättre att satsa dessa medel på anställda inom vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Sverige ska göra allt vi kan för att öka demokrati och jämställdhet i världen. Vi har alla förutsättningar. Vi vet att människor svälter och att barn inte får den skolgång de behöver. Så länge det är så ska vi stödja med insatser och bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Vänsterpartiet har föreslagit ett tillfälligt pristak vilket kan vara rimligt att genomföra under en kortare period. Dock är det viktigt med beskattning för att i högre utsträckning föra över till fossilfria drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Offentliga satsningar leder till en jämn fördelning och gynnar alla. Privata finansiärer får gärna finnas men ska inte ersätta det offentliga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall:

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Människor tigger på grund av fattigdom och det går inte att kriminalisera. Istället behövs insatser i ett samhälle som gör att fattigdom bekämpas så att människor inte blir nödgade att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Att välja mellan att vara man eller kvinna passar inte alla och i ett samhälle ska du kunna vara fri att identifiera dig som den du är.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: En viktiga jämställdhetsfråga är den att dela på ansvaret i hemmet och för ansvaret om barnen. Därför anser Vänsterpartiet att föräldraledigheten ska delas lika mellan föräldrarna. Andra goda skäl att dela lika handlar om framtida ekonomiska situation, som exempelvis pension, men också av relationella skäl.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Ska du som människa känna trygghet och få en stabil situation måste du få rätt förutsättningar från början. Ett permanent uppehållstillstånd är en del i detta.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Alliansfriheten är viktig och minimerar riskerna att hamn i krig. Dessutom är Nato en kärnvapenallians. Det går att samverka kring säkerhetspolitiska frågor utan ett medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: A-kassan ska fungera som en inkomstförsäkring vilket den inte är idag. Under pandemin skapades tillfällig höjningar och det är nödvändigt att arbeta vidare för att stärka den ekonomiska situationen för de som hamnar i arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Om det ska göras satsningar på försvaret så är den rimliga vägen att göra det genom skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Radio och tv ska vara breda och välutbyggda och tillgängliga för alla. Detta är av demokratiska skäl. Du ska inte behöva köpa tjänster för att få information, nyheter och underhållning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: För många blir betyg en press och det finns inget som säger att du lär dig mer på grund av betyg. Det går att mäta kunskap på annat sätt med exempelvis regelbunden uppföljning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Det är viktigt med en rättvis fördelningspolitik och hur detta hanteras idag måste ses över. Många landsbygdskommuner har idag en hög skattesats men en låg samhällsservice vilket får konsekvenser.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Vi vill inte har en mer ojämlik bostadsmarknad utan tvärtom. Marknadshyror gör att hyreskostnader ökar generellt vilket är förödande.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Satsningar av detta slag behövs för klimatet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Sjukvården ska inte förstatligas men staten ska ta ett större ansvar för att skapa en mer jämlik vård över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Är du sjuk ska du vara hemma. Med karensavdrag är risken hög att du går till ditt arbete på grund av att du av ekonomiska skäl inte har råd att vara hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christin Stormvall: Anställningsskyddet måste stärkas och inte försämras. Arbetsgivaren hade redan innan LAS-förändringen röstades igenom möjlighet att säga upp anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christin Stormvall: Vi ska som land värna asylrätten och verka för att alla EU-länder tar ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christin Stormvall: Huvudregeln ska vara att det finns en brottsmisstanke. Möjligen kan undantag av detta göras vid riktigt grov kriminalitet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christin Stormvall: Vi måste ha en välfärd som är stark och som fungerar i alla skeden av livet och så är det tyvärr inte idag. Det har genomförts skattesänkningar av olika slag som i mångt och mycket gynnar höginkomsttagare. Det är inte rimligt och det måste ses över.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christin Stormvall: Vi måste värna den biologiska mångdaleden och skydda de sista urskogarna. Vänsterpartiet har sagt att 30% av skogarna ska skyddas för att värna den biologiska mångfalden och att kalhyggesavverkningar bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Christin Stormvalls val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning