Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Hallander (fotograf null)

Martin Hallander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om du vill ha en klar röst till höger i svensk politik som inte skäms att ta strid för goda värderingar. Jag är uppväxt i Malmö, en stad där arbetslösheten blir högre, tryggheten sämre och fler som flytta ifrån. Med de erfarenheter jag fått där har jag med mig att alltid jobba för att få bort S från makten.

Presentera dig själv

Mitt namn är Martin Hallander och jag är 29 år och är en urskåning. Malmö är mitt hem och hjärta.

Vad har du för yrke?

Jobbar idag som politisk sekreterare i Region Skåne

I vilket land är du född?

Skåne

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan och Margeret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En grund som vilar på Moderaterna och Kristdemokraterna där vi också kan samarbeta med Liberalerna och Sverigedemokraterna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Martin Hallander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Att förbjuda vinster är fel väg att gå. Men däremot måste de till bättre krav för en långsiktighet i skolorna. Krav och kvalitet är det viktigaste, det gäller både kommunala skolor och friskolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Extra viktig Vi behöver mer kärnkraft. Ett trygg, billig och stabil elförsörjning är avgörande för oss och där är kärnkraften basen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Biståndet ska användas effektivt. Däremot finns det mycket biståndspengar som används till helt fel saker som istället hade kunnat användas mer effektivt

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Det är viktigt att kungahuset är tillräckligt med resurser att kunna utföra sitt uppdrag att representera Sverige. Det tjänar hela landet på.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: För att kulturen i längden ska vara fri på riktigt måste den bli fri från politiska påtryckningar och styrning som ett för stort bidragsberoende leder till

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Kommuner och människor som bor där ska inte tvingas bygga vindkraft emot sin vilja för att förstöra naturvärden

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Tiggeriet bör regleras i mycket större utsträckning än i dag.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Familjen känner sina egna förutsättningar bäst

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Att kunna söka vård digitalt är en viktig del för en tillgänglig vård för alla. Däremot måste systemet reformeras så att det inte kan utnyttjas som idag. Samtidigt som den offentliga vården måste bli bättre på att hitta sätt att möta denna efterfrågan

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Extra viktig Vi ska inte tillbaka till den migrationspolitik som rådde innan 2015. Sverige ska ha en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Sverige ska lämna den för oss skadliga alliansfriheten och bli medlemmar i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: I Sverige måste det löna sig att arbeta därför kan vi inte höja ersättningarna för att inte arbeta

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Sverige har idag en av världens högsta skattenivåer. Försvaret måste rustas upp men för det gäller det att prioritera bättre och lägga pengarna rätt snarare än att höja skatten

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Public service ska inte konkurrera med andra kommersiella kanaler i den typen av program där det finns kommersiella intressen

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Bättre att lägga dessa pengar på andra infrastruktursatsningar

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Extra viktig Vi kan inte ha 21 olika sjukvårdssystem. Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från regionerna

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Hallander: Det måste framför allt gå snabbare att få tillstånd

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Hallanders val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Sjukvården