Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anette Forslin

Svar i valkompassen

:

Anette Forslin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Extra viktig Skolan ska vara för barnens bästa där fokus ska vara just detta, inte att vinstuttaget ska bli så stort som möjligt för att gå ner i fickan på bolagsägarna. Det är dags att ta tillbaka kontrollen över skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Extra viktig Vi måste fortsätta arbetet att bygga om till förnybar energi. Kärnkraften är dyr, oerhört farlig både vad det gäller brytning av uran och om det skulle hända en olycka där konsekvenserna är förödande.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Detta är något som kommer öka klyftorna mellan olika människor beroende på var du bor där oskyldiga då blir drabbade. Polisföraktet kommer då också öka.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Hushållsnära tjänster ska inte finansieras av skattemedel.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Extra viktig Sverige är ett rikt land, en demokrati och ett land som arbetar för ökad jämställdhet. Det är helt självklart att vi ska hjälpa till humanitärt i andra länder där behovet av hjälp är stort.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Vi behöver lägga mer av de pengarna till vård, omsorg och skola.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Vi måste minska användningen av fossila bränslen och det gör vi inte genom att minska skatten på dessa. Men just nu råder det extremläge när det gäller kostnaderna för drivmedel och därför behövs det ett pristak.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Kultur ska vara tillgänglig för alla, privat finansierad kultur ska vara ett komplement till det som vi har offentligt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Om vi ska kunna ställa om till förnybar energi så måste vi också underlätta för sådana projekt och kommunerna bör ha en plan för vilken mark eller vattenområde som är lämplig.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Vi kan inte kriminalisera fattigdom istället kan vi jobba för att långsiktigt avskaffa fattigdom i Europa och ge humanitär hjälp till utsatta människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Att dela på föräldraledigheten, ansvaret och delaktigheten i barnen är oerhört viktigt ur jämställdhetsperspektivet mellan föräldrarna men även barnens rätt till relationen med sina föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Trygghet och framtidstro är nyckeln till en bra integration och att man snabbare kommer in i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Extra viktig Sverige bör bevara alliansfriheten och inte binda upp sig i kärnvapenalliansen Nato. Däremot är det viktigt att vi har ett starkt försvar och samarbete med andra länder.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Arbetslöshetsförsäkringen behöver rustas upp för att ge fler löntagare inkomsttrygghet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Vi måste värna om både den biologiska mångfalden och för allmänhetens rätt att ha tillgång till våra stränder och kustområden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Vi måste höja beredskapen och göra stora satsningar på försvaret men utan att göra nedskärningar i välfärden

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: För att kunna fasa ut fossila bränslen är det här ett steg att gå i rätt riktning där vi måste bygga ut andra alternativ, bland annat laddinfrastrukturen och få till en kollektivtrafik som är tillgänglig för alla.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Betyg i så tidig ålder kommer bara öka stressen hos barnen och kommer inte att göra att de lär sig mer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Skatteutjämningssystemet behöver ses över så att de blir rättvisare. Det är inte rimligt att man betalar mer skatt i glesbygd samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Marknadshyror riskerar att öka segregationen eftersom det skulle ge högre hyror och en mer ojämlik bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Vården ska inte förstatligas men däremot så bör staten ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela landet

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Karensdagen avskaffades tillfälligt under pandemin och detta bör bli permanent. Medans många tjänstemän kan jobba hemifrån så måste de på golvet stanna hemma och betala för det genom ett karensdag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Forslin: Anställningstryggheten har redan blivit försämrad genom de förändringar av LAS som riksdagen beslutade om där V var det enda partiet som var emot förändringarna. Istället vill vi höja anställningstryggheten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anette Forslin: Vi står upp för asylrätten och för att varje asylsökande ska få sin sak prövad på ett rättssäkert sätt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anette Forslin: För att minska klyftorna i samhället och kunna bygga en bra sjukvård, skola och trygg ålderdom för ALLA.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Anette Forslin har hoppat över denna fråga