Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Susanne Henning Aihonen (fotograf null)

Susanne Henning Aihonen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tar på allvar det som många inte vågar prata om fullt ut som till exempel bidragsfusk som utnyttjar våra gemensamma tillgångar. Jag lider med de äldre som vanvårdas och kan göra vad som helst för att kämpa för dem. Barn och familj är oerhört viktiga och då särskilt de ensamstående föräldrarnas situation, något som blir allt vanligare och viktigt att kämpa för deras villkor.

Presentera dig själv

Jag är en engagerad politiker med ena foten i verkligheten som ser vad som behöver göras för allas bästa. Jag bor nu på landsbygden efter många år i storstäder och på resor i mina arbeten utomlands. Jag har två vuxna barn och jag tillbringar min tid med politiska uppdrag och mitt arbete. Jag läser gärna på fritiden, ser på film och följer ständigt samhällsdebatten.

Vad har du för yrke?

Internationell marknadsförare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Busch och Angela Merkel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering baserad på högerblocket med KD, M, L och SD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Susanne Henning Aihonen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Susanne Henning Aihonen: Extra viktig Om vinsten går till utveckling av skolorna är det bra

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Susanne Henning Aihonen: Extra viktig Den ska åtminstone bevaras

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Susanne Henning Aihonen: Extra viktig Det behövs för att fler kan ta del av hushållsnära tjänster och för att undvika svarta pengar

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Susanne Henning Aihonen: Extra viktig Kungahuset gör bra saker och är viktigt för sverige

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Susanne Henning Aihonen: Extra viktig Endast för verkligt skyddsbehov och inte vara till för välfärd

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Susanne Henning Aihonen har hoppat över denna fråga