Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patrik Åkesson (fotograf Anna Holmgren )

Patrik Åkesson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag kan näringslivsfrågor eftersom jag har varit företagare i mer än 30 år. Näringslivet är välfärdens ursprungsfinansiär och frågan bör få större utrymme. Jag är engagerad i Friskolornas Riksförbund och tycker frågan om valfrihet är mycket viktig, i skolan, barnomsorgen och i vård- och äldreomsorgen.

Presentera dig själv

Företagarbakgrund (mer än 30 år) med stort hjärta för landsbygdsfrågor, näringsliv och familj. Har fru som är sjuksköterska och två döttrar, en i vardera storstad, Göteborg och Stockholm. Har varit sportchef i Växjö Lakers och själv spelat hockey i Tingsryds AIF. Brinner för sammanhållning och laganda vilket jag talat mycket för i bland annat partistyrelsen i vilken jag är med (KD)

Vad har du för yrke?

Företagare/Politiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan för hans humor och värme.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M och KD i regering med förhandlingar med L och SD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Patrik Åkesson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig Håller man uppsatta kvalitetskrav så är det rimligt att få ta ut ett vinstuttag.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig Det gör näringslivet som är grunden till välfärdsstaten. Vi måste därför ha konkurrenskraftiga priser på energin. Bra för miljön. Bra för privatekonomin.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Patrik Åkesson: Gör svarta jobb vita och gör att fler kommer i sysselsättning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig Vi ska se till att biståndet går till rätt saker så bli det en effektiv winwin.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig Kungahuset gör mycket nytta som reklampelare för vårt land!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig Såklart! Vi måste ha råd att ta oss till våra jobb.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig Skatten är redan tagen när vi använder våra pengar till att köpa bostad.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig Kommunerna är de som bäst kan bedöma skyddsvärda platser.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Patrik Åkesson: Skapar organiserade kriminella organisationer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig Föräldrarna vet bäst!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig Skulle gjorts för länge sedan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Patrik Åkesson: Arbetslinjen ska gälla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig Vi harv redan för hög skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Patrik Åkesson: Bra som det är nu.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig Gör att fler bygger!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig Helt orimlig och kass investering!!!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig För jämlik vård överallt.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Patrik Åkesson: Extra viktig Arbetslinjen är viktig!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Patrik Åkesson: Konkurrenskraften gentemot andra länder är viktig!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Patrik Åkesson: Tillväxtfrämjande.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patrik Åkessons val:

  • Landets ekonomi
  • Sjukvården
  • Sysselsättning