Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Soheila Fors (fotograf per Johansson )

Soheila Fors

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig är att ge röst åt tystade och kuvade invandrarkvinnor.

Presentera dig själv

Jag kom till Sverige för snart trettio år sedan som en mans ägodel. Under åren som gått har jag fått göra ännu en resa, nu mot självständighet och egenmakt. Min kampanj handlar om att ge invandrarkvinnor röst. När ni röstar på mig så röstar ni på att invandrarkvinnor ska få komma ur skuggor och diskriminering för att göra sig hörda där beslut fattas. Jag var en av dem och de är alltid med mig.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsledare, författare

I vilket land är du född?

Iran

Vem är din politiska förebild?

Politisk förebild är Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det ska vara ett styre som lyfter frågor om mänskliga fri- och rättigheter, som tar segregationen på allvar, som motverkar religiös och kulturell kontroll, som ger kvinnor samma rättigheter och friheter - även i förorterna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Soheila Fors

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Soheila Fors: Extra viktig Att stoppa extremistisk indoktrinering och penningflytt utomlands

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Soheila Fors: Extra viktig Vi är beroende av inhemsk energi när det är oroligt i omvärlden

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Soheila Fors: Extra viktig Kriminella gäng skapar sina egna zoner

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Soheila Fors: Extra viktig Men biståndet måste gå genom kontrollerade kanaler

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Soheila Fors: Ett bra förslag för landsbygden och ett sämre för miljön

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Soheila Fors: Har ingen definitiv åsikt om detta

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Soheila Fors: Det finns kultur som inte ska finansieras med statliga medelsegregation skapa en kultur

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Soheila Fors: Nej men mer vindkraft hos de stora elkonsumenterna i södra Sverige

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Soheila Fors: Det är bättre om vi kan hjälpa människor till goda arbeten i sina hemländer

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Soheila Fors: En läkare behöver träffa sin patient för att kunna ställa en god diagnos

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Soheila Fors: Med tanke på den värderingskris som råder med uppbyggandet av intoleranta parallellsamhällen är det rimligt att avgöra om migranten kan integreras i ett sekulärt, tolerant samhälle.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Soheila Forss val:

  • Integration