Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonny Wester

Varför ska väljarna rösta på dig?

Eftersom jag vet vad som är bra för samhället.

Presentera dig själv

Uppvuxen i arbetarfamilj och bor numera i ett litet hus på vischan.

Vad har du för yrke?

Musikpedagog och musiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Flera. Olof Palme tex.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänstermajoritet. (S,V,MP om man får drömma!)

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jonny Wester

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Dagens system är obalanserat. Kunskap som alla medborgare behöver står inte längre i centrum.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Slutförvaret är inte löst (kommer det någonsin att bli löst?). Dyrt. Olönsamt. I kombination med natointräde så blir det dessutom mycket farligt även på kort sikt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Det pekar ut alla som bor i ett speciellt område eller besökare. Om det är vapen eller knark man är ute efter så är det ganska lätt att komma runt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Bidrag för rika.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Då Sverige är inblandat i många länder på flera olika sätt (företag, militär mm) så är det inte mer än rätt att vi även hjälper!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Då det fortfarande är alldeles för dyrt att köpa bensin/dieselfri bil (även med subventioner) så ska inte bränslepriset slå ut människor. Detta gäller speciellt på landsbygden, småkommuner och glesbygd. Borde vara möjligt att rikta sänkningen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Borde återgå till att taxeras efter värdet på fastigheten!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Om vi i Sverige anser att kultur är viktigt så kan vi inte lämna över detta till privatisering. Så är det ju dessutom till stor del redan idag och det har fört med sig att all kultur som inte ger avkastning är utrotningshotad.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Om vi vill ha en värld som är beboelig även om 50 år så är detta nödvändigt!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Enda sättet att få bort tiggeriet är att öka jämlikheten i samhället.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Är för dåligt insatt i denna fråga.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Det finns tyvärr många föräldrar som inte delar på ledigheten pga att deras ekonomi är så dålig!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig I dagens läge utarmar de redan mycket ansträngda regioner.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Ökar anspänningen ytterligare i Norden. Kosekvenserna av ett medlemskap måste genomlysas ordentligt innan vi överhuvudtaget kan bli med.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig A-kassan har till stor del förstörts av framförallt Reinfeldt-regeringen. Att permanenta höjningen är ett steg på väg mot en vettig A-kassa. Då Sverige sedan över 30 år prioriterar låg inflation före sysselsättning så kommer det alltid att finnas en hög arbetslöshet. Arbetslösa ska inte straffas för detta!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Detta ständiga hot om avveckling eller kraftigt minskade anslag för public service har påverkat Svt och SR ganska mycket i hur man rapporterar och vad man rapporterar om. Det har märkts väldigt tydligt de senaste åren. Public service behöver mer mångsiktiga villkor eftersom detta påverkar oberoendet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: I den takten som Sverige ställer om nu så tror inte jag det är möjligt 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Betygen är idag ett konkurrensmedel mellan skolorna och har mycket lite att säga om kunskapsinhämtning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Om hela Sverige ska leva så är detta nödvändigt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Bostad ska ju vara en rättighet och inte ett spekulationsobjekt. Bostad är en förutsättning för att kunna leva i samhället. Sverige behöver en bostadspolitik. Det har vi inte idag.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Då det handlar om miljö och klimat och att kunna konkurrera med flyget så måste det satsas mer på tåg och höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Det beror på vad man menar med detta. Om tanken är att rensa ut privata företag som vill ha försäkringskunder så är jag för.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Det är orimligt att sjuka går till jobbet och blir mer sjuka, samtidigt som de smittar andra.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig På lite längre sikt skapar detta definitivt lägre lönsamhet på företaget. Det påverkar också arbetsmiljön negativt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Privata lycksökare har vi redan haft tillräckligt av i framförallt norra Sverige. De lämnar ju ofta en smärre miljökatastrof efter sig.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Det är mycket strikt idag. Samtidigt måste vi kunna ta emot ordentligt med en ordentlig plan för att komma in i samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Ingen brottsmisstanke-ingen avlyssning!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Idag kan rika bestämma själva om de vill betala skatt eller inte. Helt lagligt. Så kan vi inte ha det!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonny Wester: Extra viktig Kalyhyggena har ökat rejält. Om vi ska kunna hålla temperaturhöjningen under 2 grader så måste träden få stå i minst 80 år vilket innebär att mycket mer skog måste skyddas från avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonny Westers val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning