Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Åkeborn (fotograf null)

Magnus Åkeborn

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är engagerad i många olika frågor i politiken. Jag tror på kunskap och fakta. Samtal och debatt ska leda nånvart och ej bara peka ut problem. Problem är till för att lösas. Rättvisa och alla människors lika värde är grunden till mina åsikter.

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen i Karlskrona, bott i Stockholm och Malmö och bor nu i Hässleholm. Har arbetat med många olika yrken, sjukvården, posten, på fabrik, SJ, på lantgård och nu som nyutbildad kock. Jag har dock arbetat inom teater och film större delen av mitt liv. Musik, konst och literaratur är viktigt men även fotboll och politik. Jag och min ryggsäck har varit runt i stora delar av världen.

Vad har du för yrke?

Skådespelare och Kock.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Karl Marx

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst en röd majoritet V och S. Men V, S, MP och C kan krävas.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Magnus Åkeborn

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Extra viktig Det är elevernas bästa som gäller, inte giriga företag som ska maximera vinsten,

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Harrisburg, Tjernobyl och Fukoshima talar sitt tydliga språk. Slutförvaringsfrågan kvarstår.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Att generellt misstänka människor för brott för att de befinner sig inom ett område är helt förkastligt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Extra viktig Dessa skattepengar gör mer nytta inom vår gemensamma välfärd.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Extra viktig Internationell solidaritet är grundläggande för Vänsterpartiet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Dessa skattepengar gör mer nytta inom välfärden. Vi kräver även större insyn i hovets affärer.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Vi är för ett tillfälligt pristak då priserna nu har rusat iväg, men långsiktigt måste vi bort från användandet av fossila bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Kulturen ska tillhöra oss alla, inte bara privat kommersiell kultur. Den får klara sig själv.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Vårt klimat är viktigare än enskildas upplevda besvär.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Extra viktig Det är den som tigger som är offret. Den ska ha hjälp. Vi ska bekämpa fattigdom, inte de som är fattiga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Alla ska själva bestämma över sin kropp och identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Ännu ett exempel hur privata företag täljer guld med smörkniv från vår gemensamma välfärd.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Ett permanent uppehållstillstånd ger hopp och trygghet för en medmänniska.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Vi vill att Sverige ska fortsätta att vara neutralt och alliansfritt, dock ska vi ha ett starkt försvar och samarbeta internationellt med tex FN.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: A-kassan är en försäkring, inte ett bidrag,

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Allmänheten ska ha tillträde till strand och hav. Vi värnar Allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Finansieringen får inte ställa välfärden mot upprustningen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: I dagens fullständigt kommersialiserade reklam Tv utbud så är public service viktigare än någonsin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Kommunal service skall vara lika bra över hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Utnyttjande av en prostituerad är ett övergrepp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Alla människor har rätt till ett boende.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Vi vill satsa på järnvägen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Mer ansvar till staten för en jämlik vård över hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Åkeborn: Vi vill ha trygga arbetsplatser. Vi vill förbättra arbetsmiljön, inte försämra den.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Åkeborn: Asylrätten är viktig.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Åkeborn: Ska bara få användas vid grov brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Åkeborn: Vi vill ha ett mer jämlikt samhälle. Utvecklingen går nu åt fel håll. De rika blir bara rikare och de fattiga blir bara fattigare. Även de välbärgade lever och deltar i välfärden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Åkeborn: Mer skyddad skog, mindre kalhyggen. Biologisk mångfald ska skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Åkeborns val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning