Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Berglund (fotograf null)

Magnus Berglund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill bidra till att lösa de stora utmaningarna i samhället. Jag tycker att vi skall ta vara på erfarenheter från äldre generationer och från andra länder. Vi skall också lyssna på de yngre. Vi skall väl förvalta vård jord, inte förbruka den. Jag har tydliga värderingar och står för valfrihet.

Presentera dig själv

Jag är en vit medelålders man men har stor respekt för kvinnor, ungdomar och äldre, ja alla mina medmänniskor. Den kristna tron är viktig i mitt liv men jag respekterar dem som inte delar min tro. Jag är konservativ i värdefrågor och liberal i ekonomiska frågor.

Vad har du för yrke?

Ekonomikonsult (egen företagare)

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Regering av Kristdemokrater och Moderater. Gärna även med Liberalerna. Centern vore välkomna om de vill vara med.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Magnus Berglund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Extra viktig Att företag går med vinst är inget problem om de levererar bra produkter (i det här fallet utbildning). Kontrollera istället att ALLA skolor uppfyller samhällets krav.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Kärnkraften har sina problem men kan utvecklas. Problem med stabil elförsörjning utan kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Polisen behöver mer "muskler" i brottbekämpningen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Extra viktig RUT-avdraget har medfört många arbetstillfällen som annars inte blivit av. Jag ser ingen anledning att avskaffa RUT-avdraget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Extra viktig Vi skall värna biståndet, men förvissa oss om att det används på ett effektivt sätt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Apanaget skall ligga på en rimlig nivå. Kungahuset gör ett bra jobb.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Drivmedelsskatten är inte ett effektivt sätt att minska utsläppen och den slår snett. Bättre att utveckla alternativen till bensin och diesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Principiellt. Skatt på fastigheter och andra tillgångar är konfiskation. Det är inkomster som skall beskattas. Däremot behövs avgifter som finansierar kollektiva nyttigheter som t ex gator och VA.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: I första hand bör kulturen finansieras kommersiellt. Det är dock viktigt att även den "smala kulturen" får plats i kulturutbudet och då kan offentlig finansiering vara nödvändig.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Viktigt att värna det kommunala självstyret. Ett kommunalt veto mot vindkraft skall dock kunna motiveras väl.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Principiellt. Det skall inte vara förbjudet att be om något. Om tiggandet är alltför påträngande så handlar det om ofredande. Om tiggandet sker på uppdrag av någon annan så skall det kunna beivras.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: De fåtal som inte definierar sig som kvinna eller man är inte hjälpta av ett "tredje kön". Det finns bara TVÅ kön. De som inte passar in i den mallen får hjälpas med speciallösningar i varje enskilt fall.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Extra viktig Självklart är det helt upp till föräldrarna hur de fördelar föräldraledigheten. Det skall inte politiker eller andra styra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Om de är legitimerade och bidrar till att korta vårdköerna, så har de en viktig uppgift att fylla. De skall då ingå i det skattefinansierade vårdvalet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Ur integrationssynpunkt vore det bra. MEN Utan en EU-gemensam migrationspolitik så sänder PUT signalen till asylsökande att i första hand söka sig till Sverige. Sverige riskerar då att antalet migranter till Sverige blir större än vi klarar av att integrera.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Extra viktig Gemensamt försvar med allierade blir effektivare. Det är moraliskt rätt att försvara sina "vänner". Sverige skulle ha gått med i NATO för länge sedan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Extra viktig Det skall tydligt i alla lägen vara mer lönsamt att arbeta än att inte göra det.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Extra viktig Det generella strandskyddet skall avskaffas. Däremot skall vissa strandavsnitt kunna skyddas mot exploatering. Viktigt att i landsbygdskommuner kunna bo i attraktiva (ofta strandnära) lägen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Skattehöjningar bör så långt som möjligt undvikas eftersom skattetrycket redan är högt i Sverige. Dock är det viktigt att försvaret upprustas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Public services uppdrag är dels en oberoende, opartisk och saklig nyhetsförmedling, dels att komplettera de kommersiella kanalerna med "smala" program inom kultur, historia, samhälle, politik och vetenskap.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Förbud är fel metod att fasa ut bensin- och dieselbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Viktigt att få en tydlig bekräftelse på vad eleven kan och vad som i första hand behöver förbättras.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Eftersom förutsättningarna ser så olika ut och ligger utanför vad lokalpolitikerna kan påverka så behövs en omfördelning. Dock får inte god hushållning "straffas".

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Köp av sexuella tjänster skall vara straffbart, men i de fall när det är frivilligt från båda parter så är fängelse ett alltför hårt straff. Då hade böter varit tillräckligt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Extra viktig Självklart skall alla hyror på sikt vara marknadsmässiga. De som inte har råd att bo skall ha rätt till bostadsbidrag. Marknadshyror leder till bättre balans på bostadsmarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Extra viktig Nya stambanor behövs eftersom vi har kapacitetsbrist på de befintliga. Dessutom behövs järnväg Stockholm-Jönköping-Göteborg. En bättre fungerande tågtrafik ger bättre möjligheter till tågpendling även på längre sträckor. Vi måste dock hitta billigare sätt att bygga ut järnvägen på.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Viktigt med bättre nationell samordning av den högspecialiserade vården. Men allt beslutsfattande skall inte centraliseras till Stockholm.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: "Tröskeln" att sjukskriva sig skall inte vara alltför låg.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Extra viktig Om det är lättare att säga upp anställda så blir det också ett mindre risktagande att anställa någon. Det skulle gynna dem som står långt från arbetsmarknaden. Självklart måste uppsägningar ske på saklig grund.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Berglund: Gruvintresset måste vägas mot miljön och andra intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Berglund: De som har tillräckliga asylskäl måste få stanna. Därför måste vi se till att inte alltför många söker sig till just Sverige. Vi måste klara att integrera dem som har kommit hit och motverka segregation och framtida problem.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Berglund: Polisen behöver mer muskler i brottsbekämpningen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Berglund: Det skall löna sig långsiktigt att utbilda sig. Sverige skall vara ett attraktivt land för högutbildade.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Berglund: Skogsägare skall uppmuntras att visa naturvårdshänsyn. Den brukade skogen behövs i Sverige. Urskogar skall självklart skyddas men de är redan skyddade.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Berglunds val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning