Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Robert Yngve (fotograf null)

Robert Yngve

Varför ska väljarna rösta på dig?

Röstar du på mig så ska jag göra mitt yttersta för att det ska bli rätt och riktigt. Jag har mest erfarenhet av bostadspolitik och hälso o sjukvård och ser att det behöver förändras en del där. Vill också verka för vattenbruk och att miljötillstånd inte ska ta en evighet att få fram.

Presentera dig själv

Sambo sedan 40 år, Praktiker som gärna är på sjön och fiskar. Fixar med båten eller mc. Ledighet nyttjas helst i stugan ,Dalsland. Obotlig nakenbadare.

Vad har du för yrke?

Verkstadsmek, Båtbyggare, Snickare. Nu eget företag.. Service o Hantverk

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill i första se en KD och M -regering så snart som möjligt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Robert Yngve

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Ser inte att det är något problem att en skola går med vinst men överskottet bör/ska återinvesteras i skolan. Skolan ska se till att alla elever når målen. Alla elever ska få det stöd de behöver så att dom har möjlighet till ett gott liv efter sina förutsättningar

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Sol och vind täcker inte behovet, Sveriges industri måste ha tillgång till stabil elförsörjning. Ny kärnkraftsteknik och säker slutförvaring måste det forskas om. Stäng under tiden inte ner de verk vi har.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Polisen måste få större befogenheter utefter egen bedömning att utföra visitationer och andra lämpliga åtgärder för att förhindra att brott sker.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Nej absolut inte, det skapar en massa skatteviktiga jobb som många gånger annars varit svart obeskattade.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Om vi ska kunna hjälpa alla flyktingar ute i välden på plats så behövs nuvarande nivå. En förutsättning är att bistånden inte hamnar i korrupta händer .

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Kungahuset gör ett bra jobb för Sverige och tar bra hand om våra kulturhistoriska byggnader.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Ja det måste vi om hela Sverige ska leva.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Extra viktig Vi tänker inte återinföra fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Det kan inte vara fel om näringslivet stöttar kulturen. Hushållen lägger redan stora pengar på olika evenemang så dom stöttar indirekt genom besöken.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Extra viktig Kommunen ska alltid kunna bestämma över hur marken eller vatten nyttjas oavsett vem det är som söker. Det kommunala självstyret är viktigt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Det ska vara möjligt att samla in pengar för föreningar etc som är verksamma med välgörenhet. Utanför butiker och affärscentra bör det inte vara möjligt att uppta plats för tiggeri. På allmän plats kan det vara möjligt att samla in pengar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Personligen tycker jag att det ur juridiskt perspektiv ska vara man eller kvinna. Jag tycker dock att vi ska behandla personer utifrån hur dom ser på sig själva. Detta är ju en etisk och medicinsk fråga som kanske borde hanteras av experter.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Extra viktig Det måste vara en självklarhet att föräldrarna själva är de som bäst vet hur dom vill fördela föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Svensk sjukvård ska vara offentligt finansierad. Det digitala vårdalternativet behöver få ett annat ersättningssystem som är mer rättvist. Den digitala vården kan vara en del av den nära vården och ett bra komplement till vårdcentraler.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Asylsökande ska få skydd så länge säkerheten inte kan garanteras i hemlandet. Den person som med tillfälligt uppehållstillstånd lär sig svenska språket, förstår våra värderingar och försörjer sig själv kan få permanent uppehållstillstånd. Den som har inte gör det och där situationen i hemlandet är utom fara ska återvända.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Nato är nog den största säkerheten för fred så givetvis ska vi var med.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Det måste vara en skillnad mellan lön och bidrag som stimulerar arbete. Nivån på A-kassan måste vara rimlig.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Extra viktig Strandskyddet bör förändras och kommunerna bör få bestämma själva över strandskydds prövningar då det kan variera från plats till annan inom samma kommun.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Lös det genom omfördelning i budgeten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Publicera Service ska vara opartisk, fri och oberoende.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Det finns ingen rimlig möjlighet att lösa det då vi inte har tillräckligt med ström och infrastruktur för att lösa elektrifieringen. Det behövs forskning på förfinade bränsle och där är vi inte.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Betyg är en bra indikator på hur eleven klarar kunskapsmålen. Viktig info för att kunna sätta in rätt resurser för att nå målen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Dagens utjämningssystem bör ses över i sin helhet då det kan slå orimligt hårt mot en enskild kommun pga någon faktor. Kommunerna har väldigt olika förutsättningar när det gäller skattekraft och demografi. Är man då en liten turistkommun med många äldre så kan det bli svårt att få ihop ekonomin och upprätthålla alla samhällsfunktioner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Dagens lagstiftning är ganska bra som den är

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Det är nödvändigt för att entreprenörerna ska bygga och vi behöver fler lägenheter. Vi behöver ändra tillgänglighetskrav och andra normer som byggarna måste uppfylla, vi behöver ändra byggstandarden som fördyrar byggnationen. Alla lägenheter i ett hyreshus behöver inte uppfylla tillgängligheten tex, då hade hyrorna blivit billigare.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Ja, det blir en väldigt stor påverkan på vår infrastruktur som tränger undan andra satsningar. Det är alltför många riskabla frågetecken.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Extra viktig Ja. Vården ska samordnas av staten. Det är idag 21 regioner som inte samordnar vården. Det kan då lättare erbjudas en mer jämlik vård över hela landet. Vi ska givetvis använda de privata alternativen i utbudet också.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Nej . Avdraget fyller en funktion och minskar förekomsten av att arbetstagare stannar hemma i situationer när de inte borde göra det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Det måste mycket till för att någon ska mista jobbet. I grunden tycker jag LAS fungerar bra då det ger arbetsgivaren möjlighet att efter förhandling frångå turordningen

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Yngve: Dagens regler runt prospektering måste ses över då markägare ofta står maktlösa. Jag förstår inte varför utländska företag ges tillstånd att utvinna våra naturtillgångar. Alla tillstånd måste föregås av en ordentlig miljöprövning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Yngve: Svår fråga då asylrätten regleras av svensk och internationell lag. Varje enskild kommun måste få bestämma hur många man kan ta emot utifrån deras egna förutsättningar. Det är inte alla kommuner som har överskott av lägenheter eller kan erbjuda möjlighet till sysselsättning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Yngve: Polisen måste ha laglig möjlighet att göra vad som krävs för att bekämpa kriminalitet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Yngve: På sikt är det önskvärt att alla kan få sänkt skatt men nu får det offentliga anpassa sig efter vad som finns i kassakistan.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Yngve: Jag svarar inte på frågan rakt av utan jag tycker man till viss del ska frångå dagens totalavverkning. Hade man avverkat allteftersom skogen blir mogen så hade det bidragit till en större mångfald .

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Robert Yngves val:

 • Lag och ordning
 • Pensioner
 • Sjukvården