Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Lundqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min uppgift som politiker är att se till att alla har en möjlighet att bidra till samhällsgemenskapen. Jag kommer att stödja familjen så att den bildar grunden för vårat samhällsbygge. Omsorg om barnen och individens valfrihet är viktig för mig.

Presentera dig själv

55 år, gift med Helena i 25 år, 2 vuxna och ett halvvuxet barn. Politiskt aktiv sedan 2014. Engagerad i en frikyrka och spelar gitarr och sjunger.

Vad har du för yrke?

Högstadielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver ett nytt styre. Nya idéer och ny energi. Kristdemokraterna är REDO att bilda regering med Moderaterna. Var stödet skall komma ifrån är upp till de enskilda partierna. I förhandlingar är vi trygga i vår värdegrund och detta styr vad vi kan kompromiss om.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lars Lundqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Valfriheten är viktig och problemen som vi har med skolan har inte med detta att göra. Skolfrågan behöver både på lokal och nationell nivå sträva efter en övergripande dialog där alla bidrar och strävar efter koncensus. Barnen är vår framtid och vi behöver vara vuxna nog att ta obekväma beslut.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Extra viktig Vi behöver en fossilfri värld nu. El ska fylla energibehovet. För att detta skall vara möjligt behöver vi energislag som levererar el 24/7. Kärnkraft är det självklara valet, inte för alltid men nu och tills bättre alternativ finns.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Vi har ett akut läge. Polisen och rättssamhällets uppgift är att stävja kriminaliteten och våldet. Därför ska de ha alla verktyg som de frågar efter och de resurser som behövs.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Att kunna anlita någon för att utföra tjänster i hemmet är viktigt då t.ex. barnfamiljen ska få vardagspusslet att gå ihop och den äldre få hjälp utan att behöva ansöka om hemtjänst.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Extra viktig Biståndet behöver öka. Att bekämpa fattigdom är för mig självklart, att hjälpa en medmänniska till ett bättre liv.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Sverige är en konstitutionell monarki och kungen är landets statschef och hans uppgifter är reglerade i regeringsformen. Han är representant för Sverige och en symbol för landet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Extra viktig Dags att avskaffa en straffskatt som mest drabbar de som bor på landsbygden och vår viktigaste näring jordbruket.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Fastighetsskatt Kristdemokraterna var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten på boende. Skatten gjorde att människor som arbetat och sparat ett helt liv för att bo i sina egna hem på ålderns höst istället tvingades att sälja på grund av skatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Viktigt att kunna driva kultur på där inte ersättningar styrs av politiska intressen och tyckande.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Om det skall bli svårare för en kommun att stoppa kraftverksbygge så måste ersättning av energiuttaget till viss del tillfalla kommunen. Detta gäller även befintliga kraftverk både vatten och vind. Vi i södra Sverige skall betala norra delen för de naturresurser som vi utnyttjar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Bara man mår i sin egen identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Extra viktig En självklarhet då det är föräldrarna som bestämmer över sina barn och hur de vill lösa vardagspusslet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Framtidens sjukvård måste vara flexibel och olika lösningar för att lösa primärvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Kristdemokraterna vill att tidsbegränsade uppehållstillstånd i tre år ska vara huvudregel för alla skyddskategorier förutom kvotflyktingar. Den som får godkänt språkprov och samhällsorienteringsprov samt har egen försörjning ska kunna få sin ansökan om permanent uppehållstillstånd prövad inom tre år från beviljat tillfälligt uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: A-kassan ska vara allmän och obligatorisk. Samtidigt måste utformningen värna om arbetslinjen och ge incitament att återgå till arbete. Därför vill vi att ersättningsnivåerna ska vara konjunkturbaserade. Tanken är att ersättningarna blir lägre under högkonjunktur, när det finns fler jobb tillgängliga, och höjs under lågkonjunktur.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Vi vill reformera strandskyddet i grunden. Strandskyddet för små sjöar och vattendrag upp till två meters bredd ska som grundregel tas bort. Kommunerna måste få ett större mandat kring hur utvecklingen längs sjöar och vattendrag ska se ut, och det lokala inflytandet måste stärkas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Bensin och dieselbilar ska fasas ut men förbud är inte vägen utan möjliggörandet av alternativa drivmedel och utbyggnad av laddstolpar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Betyg är bra som ett sätt att mäta kunskap men skall användas senare i grundskolan. Skriftliga omdömen är lika effektiva i lägre åldrar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Utjämningsystemet vi har idag fungerar relativt bra men behöver justeras utefter hur verkligheten ser ut.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Vi är mycket positiva till sexköpslagen, som innebär att det är kriminellt att köpa sex, och vill sprida den inom exempelvis EU.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Vi vill att nyproduktion ges fri hyressättning i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. Till det krävs också en offentlig hyresstatistik som ger parterna kunskap till vad som är rimlig hyresnivå.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Hela Sverige måste kunna leva och det kräver att vi bygger ut järnvägen och satsar på underhäll av befintliga spår och våra vägar. Detta måste komma först innan höghastighetståg som binder ihop våra storstäder.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Staten ska ta över ansvaret för sjukvården så att en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård kan ges på lika villkor till hela befolkningen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: VI värnar den svenska modellen. Samtidigt är det nödvändigt att överväga förändringar som underlättar inträdet på arbetsmarknaden och ökar rörligheten i syfte att uppnå en högre sysselsättning. Vi vill därför bland annat utöka företagens möjlighet till undantag från turordningsreglerna i LAS.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Lundqvist: Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. För att bevara lönsamhet bör gruvbolagen inte belastas med ytterligare gruvskatter/avgifter. En översyn av minerallagen bör göras i syfte att stärka markägarens ställning vid prospektering.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Lundqvist: Vi vill ha en ordnad, human och långsiktigt ansvarsfull migrations- och integrationspolitik. Den som söker asyl ska få en snabb och rättssäker prövning, och den som får avslag på sin ansökan ska skyndsamt lämna landet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Lundqvist: Vi vill införa proaktiv avlyssning. Det innebär att polisen i realtid kan avlyssna kriminellas telefoner för att upptäcka brott som planeras.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Lundqvist: Hotade växt- och djurarter eller naturtyper kan behöva skyddas för att bevara den biologiska mångfalden. Viktigt att det finns ett antal olika alternativa skyddsåtgärder att välja bland och att skälig ersättning ges till dem som avstår mark eller vårdar skyddsobjekt för att dessa skall bestå över tid.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Lundqvists val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården