Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Susanne Seluska (fotograf Henrik Petersson)

Susanne Seluska

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag hoppas att så många väljare som möjligt röstar på oss i Vänsterpartiet, eftersom vi har en politik för ett samhälle med gemenskap, jämlikhet och framtidstro. Genom att vi politiker tar tillbaka ansvaret för människors trygghet kan vi alla börja jobba för en klimatomställning och en grön värld, en skola för alla och pensioner som går att leva på.

Presentera dig själv

Jag är en människa som är intresserad av andra människor, av djur och natur. Intresse för politik har jag alltid haft, men engagerade mig partipolitiskt först 2018. Det har varit fyra år fyllda av mycket roliga och fantastiska upplevelser. Min tillvaro utanför arbete och politik går mest till min familj, vänner, trädgård och naturen.

Vad har du för yrke?

Lokalvårdare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Elin Wägner

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett socialistiskt styre med fokus på miljö, sysselsättning och välfärd

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Susanne Seluska

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Seluska: Extra viktig Skolpengen beräknas utifrån skolors och elevers behov och rättigheter. Det är våra gemensamma skattepengar som används till detta, och då är det underligt att skolor kan använda dessa till att ta ut vinster. Det är orättvist mot andra skolor, men det är också orättvist mot andra företag i andra branscher.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Seluska: Sverige är ett av flera länder som har möjlighet att ge bistånd som motverkar svält och gör det möjligt för barn att gå i skolan. Vi kan bidra till att öka demokrati och jämställdhet bland annat.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Seluska: På sikt är det viktigt att med hjälp av drivmedelsskatt styra bort från det fossila. Dock har Vänsterpartiet föreslagit ett tillfälligt pristak på bensin och diesel utifrån det exceptionella prisläge som uppstått.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Seluska: Vänsterpartiet vill inte ersätta de offentliga satsningarna på kulturen med sådana från privata aktörer, men vi har inget emot om privata aktörer också stöttar kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Seluska: Extra viktig A-kassan är en ekonomisk försäkring som är viktig för den som blir arbetslös och hens eventuella familj. Den tillfälliga höjningen under pandemin är egentligen inte tillräcklig, eftersom a-kassan har urholkats under en längre tid.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Seluska: Sverige behöver nu satsa på försvaret, men det får inte ske på bekostnad av vård och omsorg till exempel. Därför kanske det i stället behövs en skattehöjning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Seluska: Extra viktig Vi vill hellre se betyg från årskurs 7. När barnen är yngre är det bättre med tydliga uppföljningar på andra sätt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Seluska: Vi ser inte att vården behöver förstatligas, men att staten behöver ta ansvar för att vården i Sverige blir jämlik.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Seluska: Extra viktig Idag har arbetsgivarna stora möjligheter att säga upp anställda, inte minst sedan LAS nyligen försämrades. Vänsterpartiet vill tvärtom stärka anställningstryggheten för de anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Seluska: Extra viktig Vi vill se ett långsiktigt skydd för våra sista naturskogar. Vi vill också skydda 30 % av av våra skogsmarker för att också värna om den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Susanne Seluskas val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning