Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Nilsson (fotograf null)

Maria Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att det är dyrt att vara svensk och sjukvården har blivit ett postkodslotteri. Istället för 21 regioner med olika organisationer borde staten ha huvudansvaret för en, hela Sverige. Korta köerna med nationell vårdförmedling, fler vårdplatser och konkurrenskraftiga löner i vården. Vården som man behöver ofta ska finnas nära, därför måste primärvården få de ekonomiska musklerna som krävs.

Presentera dig själv

Jag är en positiv, nyfiken, kreativ problemlösare som gillar utmaningar och Älskar livet. Är gift, har barn, barnbarn och hund. Bor i lägenhet men har ett smultronställe i Dalsland som vi åker till så ofta vi kan och umgås med familjen. Älskar naturupplevelser och paddla kajak när det är badbart. Är valbar på alla tre listorna men toppar regionlistan i Västra Götaland. Tack för din röst <3

Vad har du för yrke?

Två yrken: Ma/No/Tk lärare år 4-9 Barnsköterska sjuka och nyfödda barn 0-18 år

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Starka tydliga kvinnor i politiken

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna och Kristdemokraterna bildar regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Maria Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Nilsson: Extra viktig Kvalité är den viktigaste parametern oavsett skolform. Skolor som inte följer skollagen och läroplanen eller inte kan leverera kunskapsresultat ska stängas oavsett driftsform.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Nilsson: Extra viktig Sverige befinner sig i en elkris. Vinterns rekorddyra elräkningar har skadat både folk och företags plånböcker. Regeringen har lagt ner planerbar kärnkraft, gjort oss beroende av väder och vind, samtidigt som vi behöver elektrifiera stora delar av samhället. Vi behöver mer el, mycket mer el. Den behöver vara utsläppsfri och kunna planeras 24/7 365 dagar om året. Därför behövs kärnkraften byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Nilsson: Visitationszoner har prövats med framgång i Danmark, där frågan inte är kontroversiell längre. Svensk polis har mer gemensamt med dansk än med amerikansk polis, även om det varit framgångsrikt även där.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Nilsson: Utveckla istället RUT-reformen – för att fler enkla jobb ska skapas föreslår vi kristdemokrater en breddning av de tjänster som bör berättiga till RUT-avdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Nilsson: Biståndet ska vara intakt, däremot ska vi se till att biståndet är så effektivt som möjligt. Skattebetalarnas pengar ska användas effektivt för att stötta utsatta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Nilsson: Drivmedelspriserna är rekordhöga. Det gäller särskilt dieselpriset som även påverkar både verksamheter och människor, vilket till betydande del beror på att regeringen successivt ökar på reduktionsplikten (inblandningen av biobränsle) som höjer priserna. I dagsläget är den på 33% och regeringen vill höja den till 66% 2030! Vi vill sänka reduktionsplikten till EU nivå 7% och sänka skatten

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Nilsson: Det offentliga ska ha en stödjande roll - inte spela huvudrollen. En målsättning med svensk kulturpolitik bör vara att uppmuntra, stödja och underlätta alternativa finansieringsvägar för kultursektorn och för kulturarbetare. Nu behöver nästa steg tas för att underlätta för frivillig finansiering av kultursektorn. Sponsring inom kulturen är en viktig framtidsfråga för hela kultursektorn

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Nilsson: En höjning kan minskar viljan att gå från bidrag till jobb och därmed påverkar arbetslösheten negativt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Nilsson: Vi anser att i glest befolkade områden ska byggande vara tillåtet förutom i områden som pekas ut som skyddsvärda. Det måste också bli enklare att bygga bostäder närmare stränderna även i mer tätbefolkade områden. Vi tycker att berörda markägare alltid ska ges möjlighet att yttra sig innan beslut om utökat strandskydd fattas. Nyanlagd våtmark ska inte ge upphov till strandskydd förrän efter 30 år

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Nilsson: Istället borde små kommuner slå ihop sig till en större kommun.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Nilsson: Kristdemokraterna vill att undantagen från turordningsreglerna i LAS utökas till fyra personer oavsett företagets storlek.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Nilsson: Sverige ska fortsätta värna rätten till skydd för människor som flyr med välgrundad fruktan för sitt liv. Fortsatt hjälpa medmänniskor i nöd via effektivt bistånd. Migrationspolitiken behöver vara utformad så att de människor som kommer hit, också kan bli en del av det svenska samhället och vår samhällsgemenskap - en del av vårt land

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Nilssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården