Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Håkan Svensson (fotograf Privat bild)

Håkan Svensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min yrkeserfarenhet ger mig ett perspektiv på landet som många politiker helt saknar. Jag brinner för fördelning-och integrationspolitik även om jag anser att klimatfrågorna är de viktigaste att lösa just nu. Klarar vi inte klimatkrisen så Jan vi inte bygga ett jämlikt och socialistiskt Sverige.

Presentera dig själv

Medelålders man som lämnat staden, och kontoret för landsbygden och sjukvården. Trivs med djur och natur och människor istället för excellark. Utbildad civilekonom med flera års erfarenhet från kommun och landsting som ekonom, och även mentalskötare med flera års erfarenhet från såväl offentlig som privatägd vård och omsorg. På fritiden umgås jag gärna med familj och djur.

Vad har du för yrke?

Mentalskötare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme och Nooshi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En vänsterregering med ett starkt vänster inflytande i majoritet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Håkan Svensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Avfallshanteringen är väldigt osäker ingen vet hur världen ser ut om 100 000 år

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Det är integritetskränkande att visitera en människa utan brittsmisstanke

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Pengarna gör bättre nytta i en utbyggd hemtjänst

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Biståndet hjälper fattiga länder att komma ikapp västvärlden på alla sätt

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Pengarna skulle kommit till bättre nytta i vård, skola och omsorg, samt till bättre pensionet

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Skatten fungerar för att minska okynneskörandet. Däremot behöver yrkestrafik, lantbruk och resor till och från arbete kompenseras för ökade kostnader.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: All förmögenhetsbeskattning bör återinföras

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Privat finansiering innebär påverkan på kulturutbudet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Förnyelsebar energi är viktigt för vår framtid

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Tiggeri är förvisso tragiskt, men bör absolut inte förbjudas

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Barns behov av två aktiva föräldrar skall gå före ekonomiska val

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Privat vård innebär en utarmning av den offentliga vården

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Permanent uppehållstillstånd innebär trygghet att kunna integrera i samhället

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Alliansfriheten har stärkt Sveriges roll som en trygg medlare internationellt

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig A-kassan är en försäkring som skall gälla lika för alla. Däremot bär de inkomst försäkringar som vissa fackförbund har förbjudas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Äganderätten skall inte gå för allemansrätten

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Det finns inget annat alternativ. De senaste decenniernas skattesänkningar har redan utarmat välfärden och pensionssystemet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Public service skall stå för det breda utbudet som inte skall påverkas av privata intresse.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Fosilbränsleanvändningen måste fasas ut fort.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Långsiktig kunskap är viktigare än kortsiktiga studieresultat

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Servicen skall vara likvärdig oavsett var man bor

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Det skall vara tydligt att sexuellt utnyttjande inte är acceptabelt

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Det innebär ytterligare segregationsproblem

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Bättre att bygga ut lokaltrafiken. Att en resa mellan storstäderna tar lite kortare tid har liten påverkan på det dagliga resandet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Huvudsaken är att vården blir lika bra, och tillgänglig, oavsett var man bor.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Karrensdagen innebär ökad smittorisk och en ökad risk för långvariga följdproblem. Alla skall ha råd att vara hemma om man är sjuk

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig LAS gav tillräckligt met utrymme för att säga upp medarbetare som misskött sig redan innan nedmonteringen

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Utöver allemansrätten så skall besittningsrätten avgöra.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Asylrätten kan aldrig ifrågasättas. Däremot behöver staten lägga betydligt mer resurser på integration och motverka de av utanförskap.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Håkan Svensson: Det finns ingen anledning att förändra nuvarande system

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Håkan Svensson: Extra viktig Det finns ingen anledning att tjäna mer än 1 000 000 per år, ingen är värd så mycket.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Håkan Svensson: Ekologisk hållbarhet är viktigare än kortsiktiga vinstintressen

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Håkan Svenssons val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Miljö och klimat

Så svarar Håkan Svensson: Alla ämnena är viktiga.