Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patrik Stenlund (fotograf null)

Patrik Stenlund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är ny inom politiken och har fortfarande kvar min förmåga att lyssna på väljarna innan jag uttalar mig

Presentera dig själv

Yrkesarbetande gift trebarnspappa bosatt i gammalt hus på landet i svensk småstadskommun

Vad har du för yrke?

Drifttekniker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Jakob Forssmed

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerlig regering med M+KD i ledande position tillsammans med SD och med stöd av L i det fall sistnämnda kommer i riksdagsposition

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Miljöpartiet

Svar i valkompassen

:

Patrik Stenlund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Patrik Stenlund: Extra viktig Kärnkraften behövs för att säkerställa elleverans alla tider alla dagar

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Patrik Stenlund: Bistånden behövs men man bör fokusera på färre pålitliga organisationer och ha en noggrann kontroll och insyn i de organisationer som är mottagare

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Patrik Stenlund: Hela systemet behöver ses över och A-kassan bör vara en allmän försäkring för de som jobbar

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Patrik Stenlund: Ett fungerande alternativ måste tas fram innan

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patrik Stenlunds val:

  • Lag och ordning
  • Pensioner
  • Sjukvården