Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Adam F Laurén (fotograf null)

Adam F Laurén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på mig om du vill ha en pragmatisk politiker som med sunt förnuft ser långsiktigt till medborgarnas och samhällets bästa före ideologiskt snäva ramar. Jag lovar inte allt till alla utan fokus är på vård, skola och omsorg med bra möjligheter till fritidsaktiviteter för unga och en bra äldrevård. Jag vill vara med och bygga ett bra samhälle där det ska vara gott att leva hela livet.

Presentera dig själv

Pragmatisk person med utgångspunkt i att alla mår bra av struktur och ordning och reda. Tror på civilsamhället där vi alla hjälps åt och inser att offentlig verksamhet inte kan eller ska lösa allt åt oss. Vill trycka på individens ansvar att själv ta ett stort eget ansvar men att vi alla kan behöva hjälp ibland i olika situationer - vi behöver därför ett väl utbyggt skyddsnät.

Vad har du för yrke?

Arbete inom ekonomi- och verksamhetsstyrning

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Svår fråga men väljer Göran Hägglund

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill helst se ett tydligt borgerligt styre, gärna mitten/höger.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Adam F Laurén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Lagstiftning om friskolor är föråldrad och behöver en rejäl översyn. I samband med det finns anledning att också se över regelverket för vinstutdelning som samtidigt är en viktig parameter för ägare och investerare för att få ersättning för det kapital man bundit i verksamheten. Sammantaget anser jag att en utdelning/avkastning på investerade pengar bör vara på en mycket låg nivå.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Det är uppenbart att de beslut om avveckling av kärnkraften varit helt fel. Sverige och Europa får nu kraftigt försämrad konkurrenskraft och kunder betala betydligt mer än vad som hade behövts med en mer långsiktig energipolitik - för att inte tala om det fulla misslyckandet med miljöpåverkan när Europa kvarstår vid kolkraft för att klara av sin energiförsörjning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Det brottsförebyggandet arbetet behöver förstärkas och fler åtgärder behöver kunna användas av polisen i det arbetet. Även om visitationer kan uppfattas som integritetskränkande så är det underordnat arbetet med att öka tryggheten i det svenska samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: RUT-avdrag har varit dels en viktig del för samhället att göra svarta arbeten vita och dels ge bättre förutsättningar för den enskilde arbetaren inom sektorn att tjäna vita pengar, betala skatt och därmed också få del av pensionssystemet. Att RUT/ROT finns beror på en stor skevhet i det svenska skattesystemet pga höga skatter på arbete och att folk inte har råd att betala de egentliga timpriserna.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Det finns anledning att se över det internationella biståndet, främst på grund av att det är för dålig kontroll och uppföljning att biståndet används på rätt sätt. Sverige ska vara med och finansiera humanitärt bistånd men det behöver sorteras i de ändamål inom främst klimatområdet som Sverige är med och finansierar internationellt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Kungahuset gör en bra insats för att representera Sverige och vi har en modern kung och kronprinsessa som tar sina uppdrag på allvar. Jag anser att apanaget ligger på en balanserad nivå.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: I ett läge med höga prisnivåer behöver bensin- och dieselskatterna sänkas. Det handlar främst om att folk ska ha möjlighet att ta sig till sina arbeten och skjutsa sina barn- och ungdomar till träningar mm dvs helt enkelt få ihop sitt vardagspussel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Dagens fastighetsavgift är bra utformad och ligger på en acceptabel nivå. Dessutom går fastighetsavgiften till kommunen där fastigheten är belägen. Den historiska fastighetsavgiften var uruselt utformad. Skatt ska i grunden inte beräknas på fiktiva värden utan baseras på realiserade värden dvs löpande inkomster eller som frigörs när man säljer tillgången.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Det är viktigt med kultur men när statlig/regional/kommunal finansiering behöver prioriteras behöver det göras inom kärnområden som vård, skola och omsorg. Det är viktigt att det sker satsningar på kultur men folk eller privata aktörer behöver sannolikt i framtiden ta ett större eget betalningsansvar för detta.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Det är viktigt med den kommunala självbestämmanderätten och det ska inte bli svårare att stoppa etablering av vindkraftsverk. Genom dialog tror jag aktörer tillsammans med kommun och medborgare kan hitta framkomliga vägar för att etablera fler vindkraftverk.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: I Sverige har vi sociala skyddsnät som "fångar upp" svenska medborgare så att man inte behöver tigga. Det vi ser som tiggeri i Sverige är oftast utländska medborgare och de behöver tas om hand av sina egna hemländer. Det förekommer sannolikt också ligor som utnyttjar människor för att tigga pengar. Vi behöver se restriktivt på att tillåta tiggeri men det behöver ske/beslutas på nationell nivå.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Det är lätt att blanda ihop det biologiska könet med det juridiska men jag anser inte det finns skäl att i dagsläget införa ett tredje juridisk kön även om jag har förståelse för att vi alla som individer är unika och komplexa och det kan vara svårt för individen att känna tillhörighet till kvinna eller man. Mot min syn står uttryck om mänskliga rättigheter och andra länder som infört.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Det är viktigt att föräldrar själva får bestämma hur man ska fördela sin föräldraledighet utifrån barnets bästa och föräldrars möjligheter att ge bästa förutsättningar för barnets trygghet och uppväxt. Det är enligt mig helt fel att använda föräldraledigheten som redskap för ökad jämställdhet när barnet ska vara i fokus. Skevheter i jämställdhet är oacceptabelt men måste åtgärdas med andra verktyg

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Kostnaderna för privata nätläkare har skenat vilket inte är hållbart. Regioner/Landsting hade själva kunnat etablera denna verksamhet inom ramen för sin egen rådgivning, ex 1177. Systemet med privata nätläkare behöver ses över och min syn är att de inte ska finansieras av allmänna skattemedel men att den offentliga rådgivningen behöver utvecklas för att förebygga långa väntetider på vårdcentraler

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Komplicerad fråga men jag anser huvudregeln ska vara tillfälliga uppehållstillstånd. Vi ska vara ödmjuka och värna asylrätten, människor på flykt behöver en hemvist under tiden när det inte går att bo kvar i hemlandet. Många vill dock tillbaka och vi behöver därför ge förutsättningar för människor att kunna flytta tillbaka, inte minst för att själva kunna bidra till återuppbyggnad av sitt hemland

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Jag har tidigare inte ansett det vara nödvändigt att vara medlem i NATO men har fått ompröva det efter Rysslands krig mot Ukraina. Vi ser i Ukraina att de står själva i krigföringen även om de fått försvarsmaterial från andra länder men hade haft behov av trupper från andra länder för att trycka tillbaka Ryssland. Jag anser inte att Sverige ska stå själva om vi blir attackerade.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Också en komplicerad fråga när det finns arbeten som ger mindre i lön än vad du kan få i a-kassa samtidigt som a-kassan inte är hög utifrån levnadskostnader. Det behöver göras mer för att få fler i sysselsättning och därför behöver istället skatt på arbete sänkas, inte minst av skälet att det ska löna sig ekonomiskt att arbeta jämfört att gå på a-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Strandskyddet kan behöva ses över i områden där det finns väldigt mycket strandnära lägen men jag upplever inte att att vi har några större problem idag. Att värna strandområden för allmänheten går före individens önskemål men i vissa områden kan det som sagt behövas ses över.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Jag tror att det går att omprioritera statens utgifter för att kunna finansiera en ökad försvarskostnad, exempelvis genom en översyn av de internationella bidragen som Sverige finansierar. Utgångspunkten är att inte höja skatter men samtidigt får inte prioriterade områden som vård, skola och omsorg skäras ned på.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Jag anser att public service har en bra utformning och balans som det har men att styrning och innehåll behöver ses över. Diskussionen om att PS har en "agenda" är inte bra och därför behöver den frågan utredas på djupet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Sverige är inte tillräckligt förberett på att alla ska köra bil som kräver elladdning och jag ifrågasätter om det verkligen är framtiden, precis som det blev med etanolbilar. Vi har generellt sett många rena diesel-/bensinbilar som fyller en bra funktion och som många elbilar inte kan uppfylla för körning på längre sträckor. Jag tror på laddhybrid för att växla i stadskörning och längre körningar

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Jag ser inte behov av "betyg" från tidig ålder och anser att det är fullt tillräckligt med tydliga utvecklingssamtal.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Vi har ett skatteutjämningssystem som idag tar hänsyn till olikheter i förutsättningar. Det kan finnas anledning att se över nuvarande system och jag tror att det kan behövas en större omfördelning om "hela Sverige ska leva" men jag ser det inte som att vi med automatik ska omfördela utan att noggrannt se över nuvarande skatteutjämningssystem.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Det ser jag som bra ur straffsynpunkt men är tveksam om det är det som ska fokuseras på när vi redan idag har kapacitetsbrist på våra fängelser.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Jag tror inte på marknadshyror när det som idag är obalans mellan utbud och efterfrågan. Till viss del har vi idag redan marknadshyror som sätts utifrån byggherrens kostnad för investering. Vi behöver istället fokusera på att kunna bygga fler bostäder och till rimliga priser vilket är lätt att säga men oerhört svårt att infria.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Jag anser det vara viktigare med snabbtåg än höghastighetståg. Snabbtåg kan ha fler stopp och "binda ihop" en region vilket ger bättre förutsättningar för att bo längre ifrån en storstadsregion och kunna pendla till arbeten, skolor mm.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Staten behöver för en effektivare verksamhet och större jämlik vård ta ett större ansvar för styrningen av sjukvården i Sverige men det behövs trots det en stark utförarorganisation.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Jag tror att karensdagen har en återhållsam effekt på för mycket kort frånvaro.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Det är redan ganska enkelt att i Sverige säga upp anställda om det finns giltiga skäl. Det som behöver tydliggöras är det egna ansvaret som anställd för att vara anställningsbar när verksamheter utvecklas och behov förändras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam F Laurén: Det är en fråga jag inte är insatt i men utifrån den debatt jag hör så finns det ökat behov av inhemsk gruvdrift för att tillgodose Sveriges behov, av det tolkar jag det som att regelverket kan behöva ses över.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Adam F Laurén: Vi ska värna asylrätten, den är grundläggande för människor på flykt. Vi behöver dock se över vår breda politik med integration och migration och människor ska snabbare avvisas om det saknas asylskäl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Adam F Laurén: Alla möjligheter till brottsbekämpning behöver förstärkas och polisen ges större möjligheter till att införskaffa bevis även om det kan vara negativt ur integritetssynpunkt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Adam F Laurén: Utgångspunkten måste vara att sänka marginalskatten till max ca 50 procent.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Adam F Laurén: Är för dåligt insatt i den frågan men vi skainte försämra förutsättningarna för ett bra skogsbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Adam F Lauréns val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sysselsättning

Så svarar Adam F Laurén: Det finns många områden som behöver prioriteras men flera av alternativen vilar på det kommunala ansvaret så därför blir min utgångspunkt vilka områden som snabbt behöver prioriteras och som främst åvilar staten att åtgärda. Att ge bättre förutsättningar för att skapa fler arbetstillfällen måste vara det övergripande mest viktiga jämte lag och ordning.