Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Adam Dufva Ahlin (fotograf null)

Adam Dufva Ahlin

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Adam Dufva Ahlin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Adam Dufva Ahlin: Extra viktig Friskolor bör förbjudas helt. Att förbjuda vinstutdelning är ett steg i rätt riktning.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Adam Dufva Ahlin: Vi behöver coola nya reaktorer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Adam Dufva Ahlin: Beskattningen av drivmedel måste vara mer progressiv än idag.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Adam Dufva Ahlin: Kultur ska satsas mer på generellt, inte bara privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Adam Dufva Ahlin: Det är viktigt att kommunerna får säga sitt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Adam Dufva Ahlin: Extra viktig Stärk den svenska beredskapen och glöm NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Adam Dufva Ahlins val:

  • Energipolitik
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat