Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elias Moberg (fotograf Simon Sjögren)

Elias Moberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Väljarna ska primärt rösta för ett regeringsskifte, gärna på KD, och om man matchat bra med mig i denna valkompass är man även välkommen att sätta ett kryss.

Presentera dig själv

Gift, boendes i villa i Oskarshamn. Uppskattar föreningsliv, fjällvandring och längdskidåkning.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör inom kärnteknisk säkerhet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Mikael Oscarsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M+KD bildar regering med stöd från L, SD och gärna även C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elias Moberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Vinst bör ej förbjudas, men liksom all verksamhet som bildar ett naturligt monopol bör den regleras. Incitament för att höja vinsten kan ges genom att en aktör kan höja sin vinst genom att höja kvaliteten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Extra viktig Jag jobbar själv på ett kärnkraftverk. Kärnkraften kan kompletteras med andra källor, men utan den finns inte ens en teoretisk möjlighet att få energifrågorna inklusive CO2-neutralitet att gå ihop sig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: RUT genererar troligen mer skattepengar än vad det tar. Dessutom är det en god jämställdhetspolitisk reform.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Extra viktig Medan kärnverksamhet i vårt land knakar i fogarna ges på tok för mycket pengar till märkliga projekt både inom- och utomlands. Jag har delvis arbetat med ekonomi- och biståndsfrågor. Många projekt är mycket behjärtansvärda och de ska vi fortsätta stödja, men jag har dessvärre även sett mycket som enkelt kan skäras rejält i. Dessutom finns många andra metoder för att bättre hjälpa långsiktigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Ja, men momsen gör att prissvängningen på bränsle märks mer vid pump (det blir högre toppar men även djupare dalar). Dock betalar inte företag moms så en momssänkning hjälper inte dem. Man kanske borde titta på en annan prismodell.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Kultur är inte statlig kärnverksamhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Extra viktig Ingen vill ha ett vindkraftverk på sin bakgård. Dessutom är landbaserad vindkraft inte lika bra som havsbaserad då den har lägre tillgänglighetsgrad. Dessutom finns mest landyta där elen behövs som minst. Satsa hellre på havsbaserad vindkraft och kärnkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Många tiggare utsätts för människohandelsliknande upplägg. Det kan vi inte tillåta, vi behöver isåfall hjälpa människorna att komma ur det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Irrelevant fråga för den absoluta majoriteten, som dessutom skulle kosta mycket debatt och administration.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: I ett modernt samhälle ska inte staten bestämma hur detta fördelas inom familjen!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Om privata nätläkare kan avlasta vården på totalen är det bra att vi har dem, men som med många nya företeelser och teknologier behövs nog en översyn i deras finansierings/vinstmodell.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Extra viktig Självklart

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Extra viktig Jag har jobbat med strandskyddsfrågor i kommunpolitiken, det är en mycket märklig, tvetydig lagstiftning med ständig debatt, och ständigt bisarra utfall.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Extra viktig Om det behövs mer pengar till försvaret är det värt att höja skatten, men innan dess finns det mycket annat det kan sparas på.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Extra viktig Åtminstone ska de ha lägre budget, vilket borde vara möjligt utan att behöva smalna av uppdraget. Dock är det inte kärnverksamhet med ständigt nya gameshows om kvällarna.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Extra viktig Det är inte realistiskt

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Ja, eftersom hela Sverige behövs men alla kommuner har inte samma förutsättningar att dra in skatt, med nuvarande system. Dock måste man se till att det straffar sig för kommuner med goda förutsättningar, men som inte förvaltar dessa väl.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Ja, men det måste gå långsamt för befintligt bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Extra viktig Vi har inte förutsättningar för snabbtåg som många andra länder, särskilt givet att vår befintliga järnväg är i dåligt skick. Hundratals miljarder på att korta restid mellan storstäderna kan hellre användas för att öka turtäthet över en mängd olika kollektivtrafikslag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Det har gått i den riktningen i många år, och nu är det dags att ta det sista steget.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elias Moberg: Extra viktig Sverige kan ge oerhört mycket till Europa och världen genom våra gruvor. Särskilt med tanke på det pågående kriget. Vi bör bryta mer järnmalm, fosfor, uran, och jordartsmetaller till framtidens batterier.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elias Mobergs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sysselsättning