Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna-Lena Vestin (fotograf null)

Anna-Lena Vestin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Dom ska rösta på vänsterpartiet, inte specifikt just mig, för vi har politiken för att komma till rätta med den ekonomiska ojämlikheten och att få ett hållbart samhälle socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Presentera dig själv

Föreningsmänniska som älskar kaffe, katter och demokrati, tycker mindre om snö, myggor och dumhet. Har väldigt svårt att vara tyst när det gäller orättvisor, trångsynthet och maktmissbruk.

Vad har du för yrke?

Mjölkproducent och kock

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ulla Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anna-Lena Vestin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig Varenda skattekrona ska gå till undervisning och inte till bolagsutdelning

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig 1. Det finns inget säkert sätt att slutförvara kärnavfallet i 100000 år. 2. Olyckor, terrorism, krig och naturkatastrofer kan orsaka förödande konsekvenser. 3. Vi behöver fossilfri, billig el NU.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig Det måste finnas en skälig misstanke om brott för att visitation får ske, annars är det väldigt lätt att det blir helt oskyldiga människor som drabbas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig vi ska inte låta allas gemensamma skattepengar användas till städning av hem och dylikt. använd gärna hushållsnära tjänster, men betala för dom själv.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig Rika länder måste hjälpa till med humanitärt bistånd till länder som drabbas av ex naturkatastrofer. Sverige ska också vara drivande och ekonomiskt stöttande i frågor rörande demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Vi behöver inte ett kungahus

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Vi kan inte vänta på omställningen. Samtidigt måste vi se till att det finns en kollektivtrafik och en laddinfrastruktur på landsbygden. Vi kan inte straffa ut de som bor i glesbygd

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig Vi behöver en fri och oberoende kultur. ett offentligt finansierat kulturliv tillsammans med den privata dito gör Sverige till ett rikare land

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig det kommunala vetot bör finnas kvar, men alldeles för många kommuner vill inte ens utreda frågan huruvida det ska få etableras vindkraft i deras kommuner eller inte, vi behöver en nationell plan som pekar ut var vi kan placera vindkraft och se till att det lönar sig att ha dom på nära håll, tex att lokala entreprenörer anlitas vid etabl, att del av energiskatten hamnar hos kommunerna

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig det är inte olagligt att vara fattig!!!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig Ur jämställdhetssynpunkt så ska föräldrarna dela lika på ansvaret, men även ur barnets perspektiv som får tillbringa mer tid med sina föräldrar vid ett tidigt skede i livet

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig All offentligt finansierad vård ska drivas i offentlig regi,

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig En som flytt till Sverige och har asylskäl ska få en möjlighet till att starta om sitt liv, det går inte ifall man inte vet hur länge man får stanna

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig Artikel 5 .

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig alla kan drabbas av arbetslöshet, och ska inte behöva oroa sig för att kunna betala hyran i tid. Den höjningen som skedde i.o.m pandemin bör pemanentas och även på sikt höjas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig Allemansrätten. och vi måste skydda känsligt liv som ofta finns i strandnära områden, tex häckande fåglar, grodor, växter

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig Vi kan inte öka vår försvarsbudget på bekostnad av tex vår gemensamma välfärd och vårt klimatarbete

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig vi behöver ha en oberoende journalistik och bevakning av både makten och omvärlden. Public service borde snarare bredda sitt utbud för att nå fler medborgare som inte använder sig av traditionella medier så som radio och tv. risken för faktaförvrängning och konspirationsteorier ökar när man bara får sin egen åsikt bekräftad av sina likar.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Skulle säga att det var ett mycket bra förslag om det inte var för det pågående kriget och pandemin som gör att det är väldigt svårt att få fram material till bla elbilar

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig Frågan om betyg överhuvudtaget borde lyftas mer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig kommuner med lägre invånarantal är skyldiga enligt lag att tillhandahålla vissa tjänster till sina medborgare, det går inte att effektivisera en kommun till absurdum och måste därför höja sin kommunalskatt, medan rika folktäta kommuner kan samordna och effektivisera och sänker därmed sina skatter som gör att deras medborgare blir ännu rikare. och klyftorna ökar ytterligare!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig Vi behöver rusta de stambanor vi redan har och bygga dubbelspår på flera håll., och även återta en del järnväg som inte längre används, risken med att bygga för höghastighetståg är att det inte blir några pengar kvar till vår befintliga järnväg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig Sjukvård i Sverige är inte jämlik idag. I vilken reg. du bor i kan avgöra ifall du får ett visst läkemedel el. inte. Att ha 15 mil enkel resa till BB är en picnic in the park för stora delar av landet medan storstadsreg. har svårt att rekrytera barnmorskor. Många av våra reg. styrs av besparingskrav när en annan funderar på att sänka skatten eftersom staten tryckt in så mycket pengar under pandemi

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig risken är väldigt stor att en sjuk går till jobbet och smittar andra som i sin tur måste vara hemma, bara för att den sjuka inte har råd att stanna hemma

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig det är redan enkelt att säga upp en anställd i dag, vi behöver snarare se till att anställningstryggheten stärks och att oskäliga uppsägningar inte får ske

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig Staten ska ha kontroll över våra mineralfyndigheter, både för att inte pengar ska försvinna ner i privata fickor och för miljöaspekten och det ska inte vara möjligt för utländska bolag att bryta i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig Hela EU måste ta sitt ansvar, men självklart ska vi inte bara skrika på de andra och inte ta vårt ansvar. Vi ska stå upp för asylrätten

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna-Lena Vestin: Extra viktig vi måste skydda gammelskog, den är ett naturligt habitat för många av våra hotade arter både inom floran och faunan, vi behöver också återskapa våtmarker för att klara skyfall och för den biologiska mångfalden

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna-Lena Vestins val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Äldreomsorg