Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Annika Finnström (fotograf Monica Pamin)

Annika Finnström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill ha ett samhälle som är bra för alla _ inte bara för några få. Det är genom politiska beslut vi kan förändra samhället och jag vill vara med och bidra i det arbetet.

Presentera dig själv

54 år, född och uppvuxen i Skåne, numera bosatt i Askersund med man och 3 söner. Utbildad lärare, men jobbar numera som barntimmeledare i Svenska kyrkan. Jag gillar att umgås med familj och vänner, politik, trädgårdsarbete och deckare.

Vad har du för yrke?

Idag: barntimmeledare i Svenska kyrkan. Tidigare: högstadielärare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nooshi Dadgostar

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill och hoppas på en rödgrön regering bestående av S, V, MP och C. Det kommer inte att bli lätt, men genom att lyssna, samarbeta och vara villiga till kompromisser, så kommer det att gå. Det finns inget alternativ.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Annika Finnström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Vänsterpartiet vill ta tillbaka kontrollen över skolan. Skolan ska styras utifrån barnens bästa - inte utifrån bolagsägares intressen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Kärnkraft är en osäker energikälla som är dyr och tar lång tid att bygga. Vänsterpartiet vill istället ha en massiv utbyggnad av förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Polisen ska bara visitera vid misstanke om brott. Att visiteras bara för att man befinner sig i ett visst område är fel. Oskyldiga kommer att drabbas och risken finns att rasismen ökar och att förtroendet för polisen minskar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Detta är ett enormt slöseri med skattemedel som behövs bättre i välfärden, t ex att anställa fler inom vård och omsorg. Vi inte emot hushållsnära tjänster, men vi vänder oss emot att de skattesubventioneras.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig På många håll i världen är den humanitära situattionen mycket allvarlig och behoven av bistånd stora. Sverige har alla möjligheter att bidra.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Vänsterpartiet har sedan länge drivit frågan om ökad insyn och minskade anslag till kungahuset. Pengarna behövs i välfärden.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Skatt på drivmedel är viktig för att minska användningen av fossila drivmedel. Vi vill inte ha någon permanent sänkning av skatten på drivmedel, men Vänsterpartiet har föreslagit ett tillfälligt pristak på bensin och diesel pga det extrema prisläge vi har nu. Annars riskerar många människor att slås ut - inte minst på landsbygden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Vi vill komplettera den kommunala fastighetsavgiften med en statlig fastighetsskatt framförallt för hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Att fler privata aktörer finansierar kulturen har vi ingenting emot, men det ska inte ersätta de offentliga satsningarna. De offentliga satsningarna är nödvändiga för att garantera att resurserna fördelas till kulturen över hela landet och för att garantera att kultren är tillgänglig för alla.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Vi vill underlätta för ny vindkraft utan att minska på kraven för en rättsäker prövning som tar hänsyn till såväl människors hälsa som miljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Att det skulle vara förbjudet att vara fattig är en horribel tanke. Det vi stället behöver är åtgärder långsiktigt minskar fattigdomen. Vi behöver också akuta åtgärder som ger hjälp, stöd och värdighet åt människor i en ovärdig livssituation

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Alla människor ska fritt kunna definiera och uttrycka sig och bestämma över sin egen kropp. Det finns många som varken identifierar sig som man eller kvinna. Därför vill vi att det ska införas ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Idag är uttaget av föräldraledigheten mycket ojämnt. Att dela lika på ansvaret för barn och hem är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Det är oacceptabelt att skattemedel går behövs till svårt sjuka människor istället går till nätläkare för att behandla mindre åkommor hos friska människor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd är en förutsättning för att ge trygghet och framtidstro till människor på flykt. Det skulle ge en bättre och snabbare integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Vi tror att alliansfriheten gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Vi vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men vi vill själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik och inte lägga det i händerna på kärnvapenalliansen NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig A-kassan har urholkats under flera decennier. De tillfälliga höjningarna under pandemin var bra, men är inte tillräckliga.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Strandskyddet ska värnas dels för att allmänheten ska ha tillgång till stränder och dels för att bidra till den biologiska mångfalden. För landsbygdsutveckling bör det dock bli lättare att få dispens för att bygga i vissa områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Vi behöver göra stora satsningar på försvaret, men det är viktigt att det inte leder till nedskärningar i välfärden. Därför kanske vi måste höja skatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Vänsterpartiet vill ha en bred radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är viktigt för demokratin. Den ska ha ett brett utbud så att man kan klara sig utan dyra abonnemang och ändå få tillgång till information, nyheter, underhållning och utbildning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Vi har länge drivit på för att ett förbud mot nyförsäljning av bilar som drivs med fossilla bränslen ska införas 2025. Vi vill även göra massiva satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Det finns ingenting som talar för att tidiga betyg gör att barn lär sig mer. Tvärtom ger det upphov till stress och tidig utslagning. Vi vill att betyg sätts från och med årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Skatteutjämningssystemet behöver ses över så att det blir mera omfördelande och rättvist. Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i skatt än de som bor i storstadsnära kommuner - samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Det är inte rimligt att man ska kunna betala sig ifrån ett allvarligt brott. Vänsterpartiet var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse. Det innebär att också att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Marknadshyror leder enbart till höjda hyror och skapar en ännu mera ojämlik bostadsmarknad med ytterligare segregation och utslagning som följd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Vi måste bygga ny järnväg eftersom det idag är brist på kapacitet. Höghastighetsbanorna kommer att bli århundradets järninvestering i Sverige! Det behövs för klimatet och dessutom skapar det många jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Vi vill inte förstaliga sjukvården, men staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig När man är för sjuk för att arbeta ska man kunna stanna hemma. Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro och drabbar framförallt dem med arbetaryrken.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Vi vill förbättra anställningstryggheten - inte försämra den. Det finns redan stora möjligheter för arbetsgivare att säga upp anställda - inte minst genom de försämringar av LAS som riksdagen nyligen beslutat om. Vänsterpartiet var som enda parti emot dessa försämringar eftersom vi vill ha trygga jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att kunna hantera effekterna av gruvbytningen. Om vi ställer höga miljökrav och ger lokalbefolkningen och urfolk inflytande, så ser vi inga nackdelar med administrativa förenklingar där så är möjligt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Vi står upp för asylrätten vilket innebär att vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Alla EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för att ta emot människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Finnström: Användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvuregel kräva att det finns en brottsmisstanke. Att som idag använda preventiva tvångsmedel bör begränsas till de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Vi vill bygga en stark välfärd som ger alla en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Flera decennier av skattesänkningar har ökat klyftorna som sliter sönder samhället. Därför behöver skattepolitiken läggas om. Vi vill se höjda skatter och en avtrappning av jobbskatteavdragen på hög månadsinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Finnström: Extra viktig Vi vill skydda 30%av skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden. Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Annika Finnströms val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning