Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Jacobsson (fotograf )

Magnus Jacobsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Röstar man på mig får man en engagerad peson som gärna jobbar med både praktisk och ideologisk politik. Just nu jobbar jag extra mycket med infrastruktur. Jag försöker också följa kriget i Ukraina samt situationen på Balkan.

Presentera dig själv

Gift har fyra barn och snart sju barnbarn. Vid lediga stunder gillar jag att besöka historiska platser, läsa eller att jaga. Uppskattar också alltid ett trevligt brädspel och en god middag.

Vad har du för yrke?

Fil.kand Historia

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson, William Wilberforce

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill i första hand se en KD och M- regering efter valet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Magnus Jacobsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Skolans största problem handlar inte om driftformer eller vinst. Skolans stora problem handlar om kvalité och studieresultat. Det är också viktigt att vi bevarar valfriheten inom skolan då det ger elever möjlighet att lämna en skola där man inte trivs.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Skall vi klara av våra miljömål måste vi producera mer CO2-fri el. Kombinationen av vattenkraft, vind och kärnkraft gör att vi kan klara alla de behov som finns inom industrin, transportsektorn och medborgarnas vardagsliv.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Det är nödvändigt att polisen får de lagar som man behöver för att kunna bekämpa de kriminella gängen på ett effektivt sätt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: RUT underlättar för människors vardag samtidigt som det motverkar den svarta tjänstesektorn.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Vi har drygt 80 miljoner flyktingar och om vi skall kunna hjälpa så många som möjligt på plats, så bör vi ha ett bistånd på nuvarande nivå. Samtidigt är det viktigt att vi samverkar mer med civilsamhället ex kyrkor för att se till så att biståndet når fram till de som verkligen behöver hjälp. Vi måste också modernisera dagens bistånd så vi inte stöder korrupta regimer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Den ersättning som går till hovstaten används för att ta hand om våra historiska byggnader samt de arbete som våra kungligheter gör för vårt land. Dagens ersättning ligger på en rimlig nivå jämfört med andra länder.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Om hela landet skall kunna utvecklas måste dagens höga bränslepriser sänkas. Det är inte rimligt att de som är beroende av bilen för att klara av sin vardag ensamma skall ta ansvar för dagens politiska miljömål.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Vi ämnar inte återinföra fastighetsskatten!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Staten skall fokusera på sina kärnuppgifter. Samtidigt anser jag att man bör göra som Kanada och tillåta ett större skatteavdrag när man ger pengar till ideella verksamhet ex kyrkor, idrotts- och kulturföreningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Kommunen skall ha kvar det kommunala vetot avseende vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Man kan inte förbjuda fattigdom!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Komplicerad fråga som jag anser att Statens medicinsk-etiska råd (Smer) skall hantera.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig För mig är det självklart att föräldrarna är de som bäst vet hur man önskar fördela sin föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Vi kan inte låtsas att modern teknik inte finns. Istället för att försöka motverka utvecklingen skall vi jobba med bra upphandlingar, avtal och lagar som gör att ersättningen för en tjänst blir skälig samtidigt som medborgarna får den vård man behöver.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Om vi vill att integrationen skall fungera är Permanent uppehållstillstånd bättre Tillfälligt uppehållstillstånd. Vi måste fokusera mer på integration om vi skall få ett Sverige som präglas av samhällsgemenskap istället för segregation.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Kriget i Ukraina har förändrat hela Europas säkerhetsläge därför måste vi gå med i NATO om vi skall garantera vår egen och våra grannländers säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Det måste finnas ett avstånd mellan lön och bidrag vilket gör att A-kassan måste ses över i en takt som stämmer överens med den allmänna ekonomiska utvecklingen. Samtidigt måste A-kassan ge ett skydd som gör att människor är trygga vid arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Kommunerna bör få ett större ansvar för att hantera även strandskydds prövningar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Vi kommer att klara av rusta upp försvaret inom den normala budgeten utan nya skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Public Service skall vara fri och oberoende.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Det är inte motorn i sig som är huvudproblemet det är bränslet. Skall vi klara av våra miljömål så är det framför allt elektrifiering samt nya bränslen som kommer att förbättra miljön över tid.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Det är bra med betyg då det ger en bra indikator vart en elev befinner sig men det är inte betyg som gör att en elev får bättre förutsättningar att lyckas i skolan. för att klara av studierna måste vi har bra lärare och rektorer som inspirerar eleverna till studier.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Vi har ett fungerande utjämningsystem det har dock det problemet att det inte uppmuntrar till utveckling av den enskilda kommunen. Om en kommun får ett förbättrat läge kommer man genas att få mindre ersättning ur systemet vilket motverkar utveckling av landsbygdskommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Jag tror att dagens lagstiftning är bra som den är.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Helt nödvändigt om vi skall bryta segregationen och om vi skall få fram fler lägenheter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Höghastighetståg är dyra och gör att staten inte har resurser över till att rusta upp befintligt väg- och järnvägssystem. Samtidigt gör elektrifieringen att andra transportsystem blir mer miljövänliga så man kan även kritisera själva miljönyttan med detta projektet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Det är nödvändigt att vi får ett nytt sjukvårdssystem om vi skall klara av att ge alla medborgare i hela landet en likvärdig och rättvis sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Karensdagen är tyvärr en nödvändig del av sjukförsäkringssystemet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: En väl fungerande arbetsmarknad tar hänsyn till både arbetsgivare och arbetstagare. Samtidigt behöver det bli enklare att vara företagare, därför måste alla regler ses över så att det uppmuntrar fler att investera och starta företag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Jacobsson: Vi behöver en fungerande gruvindustri om vi skall fortsätta att bygga upp den svenska välfärd. Det är därför viktigt att det blir lättare att etablera nya gruvor samtidigt som det är viktigt att kommuner och andra berörda har möjlighet att komma till tals.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Egentligen en omöjlig fråga att svara på då asylrätten är en personlig rätt som är reglerad i svensk och internationell lag. De som söker asyl skall prövas på ett råttsäkert sätt vilket jag inte anser sker idag.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Jacobsson: Vi måste ge polisen de lagliga möjligheter som de behöver för att bekämpa de kriminella gängen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Jacobsson: Skatten bör sänkas över tid för alla.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Jacobsson: Extra viktig Naturvärdet ökar i en skog som brukas av privata skogsägare. Den stora risken mot den biologiska mångfalden är när staten äger och driver skog genom stordrift.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Jacobssons val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Sysselsättning