Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Liz-Marie Nilsen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Genuint samhällsintresserad och i praktiken solidarisk .feminist som brinner för rättvisefrågor och jämlikhet. Vi måste minska de växande klyftorna i landet och satsa på vår gemensamma välfärd och social rättvisa. Utrota barnfattigdomen! Vi behöver en omställning för klimatet och jorden, men den kan inte ske på bekostnad av Norrbotten, dess natur, hållbara näringar och människor.

Presentera dig själv

Genuint samhällsintresserad och i praktiken solidarisk feminist som brinner för rättvisefrågor och jämlikhet. Vi måste minska de växande klyftorna i landet och satsa på vår gemensamma välfärd och social rättvisa. Utrota barnfattigdomen! Vi behöver en omställning för klimatet, men den kan inte ske på bekostnad av Norrbotten, dess natur, hållbara näringar och människor.

Vad har du för yrke?

Utredare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Många!

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet, som är det enda parti som idag konsekvent bedriver rättvisefrågor skall få ett reellt inflytande över svensk politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Liz-Marie Nilsen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig En skattefinansierad verksamhet som det inte skall vara möjligt att tjäna pengar på!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Vi vet idag inte var och hur vi ska förvara de kärnbränsleavfall som redan finns. Kärnkraft är en riskabel och dyr energikälla.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Polisen skall inte visitera om inte misstanke om brott finns.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Lägg skattepengarna på att bemanna vård och omsorg åt alla istället för städ- och läxhjälp åt några få priviligerade.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Vi befinner oss i en tid med stor oro i världen. Extremväder tillföll av klimatförändringar drabbar fattiga människor hårdast. Vi har råd med bistånd. En fråga om internationell solidaritet!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Kungahuset har redan idag en stor egen förmögenhet! Skattemedel kan användas till vård, skola och omsorg istället!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Jag är för en diversifierad skatt på bensin och diesel. I Norrbottens inland, och annan glesbygd är många beroende av att kunna köra bil till och från arbetet. Det är långa avstånd och saknas kollektivtrafik. Höj skatten i städer och på platser där kollektivtrafiken är väl utbyggd! Vi måste minska bruket av fossila bränslen, men det skall inte drabba människor som inte har något val!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Det behövs en statlig fastighetsskatt i områden med fastigheter med högt taxeringsvärde. Måste ses över kanske diversifieras för att inte drabba snett.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Kulturen skall vara fri från påverkan av investerare (och politiker!). Privat finansiering riskerar att påverka den friheten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Vi behöver ställa om. Men vindkraft är inte Inte okomplicerat då det också kräver fler gruvor och annan industri för att etablera vindkraft. Det innebär också enorma markingrepp och att mark förstörs på bekostnad av andra, redan befintliga lokala- och regionala näringar, som riskerar att försvinna. Utöver detta så stör det fågel- och annat djurliv. Vi måste hitta andra vägar!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Fattigdom försvinner inte för att den som tigger ses som kriminell. Andra åtgärder måste till för att människor inte skall behöva befinna sig i en situation där tiggeri är det enda alternativet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Viktigt att människor ges möjlighet att definiera identitet och tillhörighet själva.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Det behövs tyvärr lagstiftning för att motivera ett mer jämlikt föräldraskap och uttag av föräldradagar. Flexibilitet krävs dock i lagstiftningen i de fall där en förälder utsatt den andra för våld eller på annat sätt visat sig olämplig.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Samma som skolan. Våra skattepengar skall gå till vård och omsorg! Det skall inte vara tillåtet att göra vinster på våra skattepengar på bekostnad av god vård!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Att stå med en fot i det tidigare hemlandet och leva i osäkerhet ger inte en stabil grund för att skapa ett liv i ett nytt land. Det nya landet måste få bli ett hemland.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Alliansfrihet! Bara det faktum att vi nu förhandlar om att skicka människor tillbaks till ett land de tvingats fly ifrån, och de konsekvenser det skulle få för dessa människor! Vi riskerar att dras in i krig! Tvingas ha och finansiera kärnvapen! Ett starkt försvar är viktigt och goda samarbeten med andra länder. Inte beroende av dessa!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig A-kassan har under många år urholkats. Vi måste bygga upp välfärden! Inte fortsätta den katastrofala nedmonteringen! Det är tufft nog att vara utanför arbetslivet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Allemansrätten och människors tillgång till stränder och vatten skall inte kunna ägas av privatpersoner.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Försvaret har nedrustats under många år. Världsläget visar tyvärr att vi behöver ett starkt eget försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Public service skall ha ett brett och omfattande uppdrag! Viktigt med obundna kanaler fria från påverkan från privata investerare och politikers inflytande!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Förhoppningsvis finns det fungerande och prisvärda miljövänligare alternativ då.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Betyg gör inte elever mer motiverade, bara mer stressade. Det innebär också en belastning på och ökad administration för lärare! Mer ekonomiska resurser till skolorna, låt lärare vara lärare och lägga krutet på undervisning! Och ta bort möjligheten till vinst!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Ex Norrbotten som egentligen är ett rikt län där ex Jokkmokks kommun står för 10 procent av hela Sveriges elförsörjning. Gruvorna i Gällivare och Kiruna bidrar till att vi producerar mest järnmalm i hela Europa. Få människor bor kvar - litet skatteunderlag till de kommuner som tillsammans bildar det län som täcker en fjärdedel av Sveriges yta. Solidarisk fördelning!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Självklart! Gör köp av våldtäkt skamligt igen!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Vi behöver satsa på järnvägsnätet igen och tågen!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Som exemplet med Norrbotten så måste staten ta ett större ansvar för finansieringen av vården. Idag finansieras vården för en fjärdedel av Sveriges geografiska yta av 2,5 procent av befolkningen! Fördela solidariskt! Däremot gynnas vi inte av att staten återtar ansvaret.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Många känner sig tvungna att gå till jobbet fast de egentligen är sjuka. Inte bra ur smittosynpunkt, men inte heller ur folkhälsosynpunkt. Sjukförsäkringssystemet behöver också bli humanare och det blir det genom att vi satsar på det igen. Detta är en del av en nedmonterad välfärd som måste byggas upp! Sjuka blir inte friskare av att arbeta eller leva i ekonomisk oro.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Arbetsrätten har liksom välfärdssystemet urholkats under senare år. Anställningstrygghet måste finnas!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Det är redan för enkelt att öppna gruvor i Sverige idag. Vi måste minska fossila utsläpp! Många prospekteringsbolag är utlandsägda eller ägs av riskkapitalister. Det slår ofta undan benen på hållbara näringar som renskötsel och besöksnäring! Fly in fly out-bemanning ökat fossila utsläpp, inte befolkning! Gruvdammar läcker! Vi måste värna vårt dricksvatten! Det skall vara svårt att öppna gruva!

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Avlyssning och övervakning skall baseras på en reell brottsmisstanke!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Vi har under många år sänkt skatter för höginkomsttagare och samtidigt skurit ner i välfärd (sjukvård, skola, sjukförsäkring, pensioner et c). Vi måste bygga upp den nedmonterade välfärden! Vi har idag ökad andel fattiga barn och äldre. Det är inte värdigt Sverige! Höginkomsttagare i Sverige kommer fortfarande att kunna leva ett bra liv!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Det räcker med skövling av skog! Vi måste värna klimatet! Vi har nått en gräns för skövling! Gammelskog renar vår luft! Renskötseln måste kunna överleva.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Liz-Marie Nilsens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Liz-Marie Nilsen: Extra viktig Alla tre är akuta!