Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jerker Nilsson (fotograf null)

Jerker Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag, precis som övriga vänsterpartister, är ett bra val för den som vill ha tillbaka den grundläggande tryggheten i samhället, där man kunde lita på att skola, vård och omsorg var sånt som fungerade för alla medborgare, och inte bara de som kan betala för det.

Presentera dig själv

53 år, som bor på landsbygden och tycker om att vara i skog och naturen. Jag läser mycket och lyssnar mycket på musik.

Vad har du för yrke?

Fritidspolitiker, har tidigare jobbat som kyrkvaktmästare och på lager.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jerker Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Nästan all forskning visar på att detta är dåligt för skolorna och eleverna. Vi har haft det i 30 år. Inget annat land har tagit efter oss. Det hade de gjort om de trodde det var bra.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Kärnkraften är väldigt dyr att bygga ut, och tar väldigt lång tid att bygga ut. Alternativen utvecklas mycket snabbare, är snabbare att bygga och är vad industrin efterfrågar, eftersom det är billigare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Det är något man har i diktaturer. Du ska inte kunna bli visiterad i en demokrati utan rimlig misstanke.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Det är på tiden att satsa de pengarna det kostar på de grupperna som behöver samhällets stöd, som äldre människor, och inte på de som kan betala det ur egen ficka. Dessutom förekommer mycket fusk med rut-avdrag, som kostar samhället ännu mer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Vill man ha en lugn omvärld, som gör att vi slipper krig och flyktingströmmar, så behöver man stödja utvecklingen i andra länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Det brukar sägas att kungahuset är bra för svenska företag. Då borde de företagen betala för kungahusets kostnader också.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Vi behöver en klimatomställning, därför ska man hellre stödja de som bor på landsbygden och verkligen behöver bilen med skattelättnader på ett sätt som inte gynnar storstadsbor som har tillgång till bra kollektivtrafik. Därför kan man inte sänka bensinskatten generellt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Sen fastighetsskatten togs bort och ersattes med fastighetsavgift så blev det dyrare för fastigheter på landsbygden. Istället bör vi göra tvärtom, höja den i storstäder och ge överskottet till de som har låga inkomster, hyresrätter och lättnader för bostäder på landsbygden. Det är inte de med högst inkomster som behöver samhällets stöd ekonomiskt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Dåligt för att då kommer kulturen bli styrd. Kulturutövare ska få vara utan styrning, som sig bör i en demokrati.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Elproduktionen är så samhällsviktig att vindkraften inte ska gå att stoppa, om den har ett rimligt avstånd till bostäder. Det samma ska gälla övrig elproduktion. För mig får man gärna ta bort kommunernas möjligheter att neka helt och hållet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Det blir svårt och inhumant att ha en lag som förbjuder fattiga människor att be om stöd, eller barn som samlar in pengar till skolresor eller idrottsföreningar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Flera andra länder har infört detta. Det borde Sverige ha också.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Det får ju föräldrarna redan göra, men samhället ska bara med pengar stödja det som forskningen visar är bäst, att man delar på föräldraledigheten mellan föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Forskningen visar hur privata vårdbolag och nätläkare har utarmat och fördyrat den svenska vården radikalt, och istället skapar ett vårdbehov som inte finns hos många. När patienterna dessutom inte får träffa nätläkarna så väljer de i efterhand ändå att söka hjälp på vårdcentral, vilket gör kostnaden mycket högre. Det är ohållbart.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Människor far illa och vet inte hur de ska leva om de får leva år efter år i Sverige utan att veta vad som kommer att hända.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Nej, det gör att vi blir beroende av diktaturer som Turkiet och länder som gränsar till att bli diktaturer.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Ersättningen till arbetslösa måste höjas i takt med att folk tjänar mer, så att de känner att det är en riktig försäkring, som går att överleva på och som går att lita på. Annars mister den sin funktion och folk riskerar bli utan inkomst och kosta kommunerna mycket när de blir arbetslösa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Mycket dåligt förslag. Det gynnar bara ett fåtal som har råd att köpa dyra tomter. Det gör istället att vi som bor på landsbygden får det svårt att nå fina stränder istället, och riskerar påverka miljön negativt samt riskerar göra tomterna obrukbara när vattennivåerna höjs med klimatförsämringar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Det är en självklarhet att vi alla ska vara med och betala för ett förbättrat försvar, enligt hur vi brukar göra i Sverige.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig De ska ha ett bett uppdrag, och vara kanaler för hela svenska befolkningen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Kan andra länder klara av att sätta en gräns för detta, så borde vi kunna göra det också.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Ett extremt dåligt förslag, som forskningen visat har gjort det mycket sämre för barnen. Politiken, i synnerhet inom skolan, måste följa forskningen mycket mer än man gjort innan, och inte tillåta sig förblindas av populistisk ideologi.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Det borde vara en självklarhet, eftersom vi är ett land. Vi borde, oavsett var vi bor, betala lika mycket skatt och få lika mycket service av samhället.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Det borde vara en självklarhet att sexköp likställs med våldtäkt, eftersom det med extremt få undantag är sex där bara ena parten vill ha sex.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Det är orimligt med marknadshyror, och bostäder borde vara en subventionerad rättighet, eftersom en bostad är grundläggande trygghet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Jag tycker det är mycket bra, till skillnad från mitt parti, eftersom regionerna har visat att de inte klarar av sjukvården särskilt bra. Beskattningen och servicen ska vara likadan över hela landet, och det blir svårt om inte staten tar över den.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Ett minimikrav är att den avskaffas för alla inom vård och omsorg, där man inte får gå sjuk till jobbet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Det unga efterfrågar mest är trygga anställningar med en trygg inkomst. Då måste det bli svårare att säga upp anställda. I synnerhet i ett samhälle som idag när så många bostäder kräver bostadslån.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Det borde vara en självklarhet, nu när vi gör en klimatomställning som kräver gruvdrift, för att kunna genomföras. Vi kan inte bara förvänta oss att andra länder tar ansvar för vår energiförsörjning, med alla de nackdelar som finns. Men vi bör också ha en statlig drift på det och mycket hårdare miljökrav på de som utvinner. Man ska inte kunna smita undan sitt ansvar i efterhand.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Vi var en gång en humanistisk stormakt, och det har tjänat oss väl jämfört med de länder som haft stängda gränser länge.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Det finns ingen anledning i en demokrati att avlyssna vanliga människor som inte är misstänkta för brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig De borde få betala betydligt mer, eller åtminstone bli av med alla de möjligheter till avdrag, som gör att de betalar låg skatt i slutändan. Det borde inte löna sig för en rik person att låna mycket pengar, för att man tjänar på att kunna göra ränteavdrag och få låg skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig Det är idag låg procent av skogen som är naturlig riktig skog, och inte industri- och produktionsskog och miljön behöver förbättras.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jerker Nilssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Jerker Nilsson: Extra viktig De här sakerna bör prioriteras, som några till som sysselsättning och ekonomi, eftersom det är grundläggande för att få ett samhälle som kan utvecklas till ett bättre fungerande samhälle för alla.