Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonas Andersson (fotograf null)

Jonas Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Har lång livserfarenhet i vanligt yrkesliv, är väl insatt i miljö- & klimatfrågor. Bor på landet och kan förstå skillnaden på att leva i staden eller på landsbygden.

Presentera dig själv

Jag är en man med arbetarbakgrund, som har egna barn som är vuxna och kan se hur deras förutsättningar på arbetsmarknaden och inför framtiden är mycket sämre än när jag var i deras ålder. Mitt engagemang ligger mycket i detta att dagens och kommande generationer ska få en hanterbar framtid.

Vad har du för yrke?

Yrkeslärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jonas Sjöstedt och Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrönt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jonas Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Ekonomiskt och ekologiskt oförsvarbart.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Alla medborgare ska behandlas likvärdigt.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Rut avdraget är endast en skattesubventionering för de välbeställda.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Går i konflikt med nationella miljömål och klimatomställningen.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Jonas Andersson: Ägandet idag är för lågt beskattat generellt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Man kan inte förbjuda fattigdom och konsekvenserna av detta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Sverige ska bidra till en stabilisering av militariseringen som alliansfri nation, inte eskalering via medlemskap i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig En katastrof för miljön och allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Public service ska så fria kopplingar till politiken som möjligt för att vara en trovärdig granskare och kulturbärare.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Det finns ingen pedagogisk forskning som stödjer nyttan av betyg för barns utveckling i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Höghastighetståg är dagens mest miljökloka och det mest effektiva resmedlet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Arbetsrätten är redan mycket försvagad sedan de senaste reformen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Sverige är idag ett land med mycket lågt skydd för markägare och berörda vid etablering av nya gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Solidaritet och humanistiskt ställningstagande. Sedan behöver landet fler medborgare för arbetsmarknadens behov.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Vill inte ha en utveckling mot en polisstat.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Höga inkomster ska ge mer tillbaka till det gemensamma.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Vi har en pinsam låg nivå av skyddad natur i Sverige. Vi borde vara bäst men är sämst inom EU.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonas Anderssons val:

  • Miljö och klimat
  • Pensioner
  • Skola och utbildning