Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Vincent Hammarstedt

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man anser att mina värderingar ligger i linje med de dina, så lovar jag att fortsätta kämpa för dem genom att vi då står oss starkare!

Presentera dig själv

Som hyfsat ny inom politiken, så har jag färska och politiskt opolerade ögon från arbetet och vad som där diskuteras runt fika och lunchbordet. KD blev partiet då jag anser att ett starkt samhället grundar sig i en stark familj, där man kan kräva sina rättigheter efter att man gjort sina skyldigheter. Man skall vara trygg i vårt samhälle, oavsett vart man befinner sig.

Vad har du för yrke?

Systemtekniker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Busch

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

KD med egen majoritet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Vincent Hammarstedt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Finner det viktigare att alla skolor, hur de än bedrivs följer skollagen och följer den till punkt och prickar. Om därefter en friskola skulle göra vinst, så torde vi mer fundera på varför de offentliga inte klarar av att göra samma sak.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Vi måste förlita oss till en stabil elleverans i ett samhälle där allt mer styrs åt behovet av el, oavsett om det gäller våra företags omställning eller till hushållen., 4:e generationens kärnkraftverk är vägen att gå, så även öppen för mindre reaktorer!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Har man inget att dölja, så har man inget att frukta! Polisens arbete skall inte försvåras för att de skall kunna skydda skötsamma medborgare, som dagligen gör rätt för sig. Hur det skall utformas överlåter jag till utbildade inom området att besluta om.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Allt som gynnar företagandet ser jag som till godo, att man sedan löpande kanske behöver se över vissa system/avdrag, för att man inte skall kunna "lura systemet" det ser jag som en självklarhet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Jag anser att vi skall ha bistånd, men instansen/instanserna som beslutar om dessa måste jobba mer proaktivt, så att biståndspengar inte når fel. Var skattepengar går och gör för nytta måste respekteras bättre!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Vårt kungahus gör ett fantastiskt jobb i att marknadsföra vårt Sverige!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Innan infrastrukturen (el) eller annan fullgod lösning finns för våra företagare så att de konkurrens kan hävda sig, så måste skatten på dessa drivmedel ligga på en rimligare nivå. Detsamma gäller familjer och/eller gemene person och dess behov.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Det finns redan vinstskatt på fastighet vid försäljning, fastighetsskatt ställer jag mig inte bakom, än mindre en höjning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Att det ibland kan tillsättas stödåtgärder är för mig helt okej, men kontinuerlig finansiering av statskassan till detta är inget jag anser bör göras, i störta möjliga mån bära sig själv torde vara grundstommen i allt, med visst stöd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Vindkraft är inte lösningen för stabil elproduktion, kommunerna skall själva helt och hållet få bestämma detta!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Vi måste än viktigare säkerställa att det inte är ligor som gör att tiggarna eventuellt tigger!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: För mig så finns det två kön, att man sedan kan födas som intersexuell, det har för mig inte som tredje kön att göra!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Självklart torde en familj själva veta vad som fungerar bäst för dem och hur dagarna fördelas!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Om de lyder under precis samma regler och lagar som den offentliga sjukvården, finner jag inte konstigheter om den bedrivs privat eller i offentlig regi.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Varje uppehållstillstånd, precis som allt annat torde skötas, hanteras unikt, därför kan och bör man inte generalisera på detta sätt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Ja, detta är något som växt fram med tiden!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Anser i riktning med partiet att A-kassan skall vara allmän och obligatorisk. Alla i arbete och som uppfyller villkoren bör omfattas av en arbetslöshetsförsäkring och ersättningsnivåerna ska vara konjunkturbaserade. Nivåerna däremot, de är jag inte insatt i och får ekonomer bistå med att fatta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Kommunerna skall ha mandat kring utvecklingen längs sina sjöar och vattendrag i sin kommun och hur ska se ut.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Skatten skall hanteras på ett bättre, när detta görs, så räcker pengarna till större anslag även till frösvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Absolut, nu tid kräver nya lösningar, vad som var bra tidigare är nödvändigtvis inte bra nu, public service är en sådan sak. Uppdraget och kvaliteten behöver ses över där, löpande, precis som allt annat som är skattefinansierat!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Först måste lösningar finnas och till försvarbar kostnad, innan man kan sätta datum på ett förbud, målsättning skall gå hand-i-hand med förutsättningar för exempelvis våra företag.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Man belönar gott uppförande redan när sina barn är små och uppmuntrar på så sätt redan då, så inget märkligare än att betyg, vad som sedan skall sättas betyg på och hur det skall följas upp, det kan andra bättre. Men ordning och reda måste börja gälla tidigare, även i skolans värld.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Om en kommun sköter sina finanser rätt, så anser jag inte att den skall drabbas av att pengar tas ifrån dem, alla, oavsett person, kommun eller stat, har ansvar att sköta fina finanser. Hjälp skall självklart finnas, oavsett, men då med förbehåll.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Sker det av helt fri vilja så ser jag inga konstigheter med att sexuella tjänster finns att tillgå för dem som så önskar, det kan exempelvis finns handikappade som har precis samma behov som andra när det gäller sexuell njutning, där detta kanske ör enda möjligheten. Jag kan välkomna en utredning och kanske utifrån det en ny lagstiftning, där en breddning innefattar exempelvis LSS.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Om marknadshyror sätts på samma villkor och inom de ramarna, så ser jag inga konstigheter i detta.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Utveckla befintlig järnväg och bygg dubbelspår istället, lägg alltså inte pengarna på höghastighetståg. Framtiden med självkörande fordon kommer lösa viss del att transporter och förflyttningar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Landsting och regioner har kanske gjort sitt, det fungerar mer eller mindre på lika många olika sätt som det just finns regioner och landsting. Sjukvården är central och skall tillhandahållas på samma sätt vart du än bor, så ja, vi behöver se över detta.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Jag har svårt att se att det skall vara arbetsgivarens skyldighet att stå för kostnaden för om en anställs blir sjuk, ibland är det till och med den anställde själv som orsakat sin sjukdom. Ett skydd skall alltid finnas, du själv har därtill också ett stort ansvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Om med lättare betyder att en företagare gör det av tydlig anledning, meningsskiljaktigheter är exempelvis inte en sådan, eller vilket parti någon röstar på. Om personen i fråga exempelvis är radikal och inte gör sitt jobb, ser jag inga problem i att den möjligheten finns.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vincent Hammarstedt: Efter ordentlig och effektiv utredning visar på både kortsiktig och långsiktig möjlighet för detta, absolut.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vincent Hammarstedt: I rådande situation så bör/skall vi vara oerhört restriktiva, när nuvarande problem är avhjälpta, då kan man öppna upp för diskussion om nivåer igen. Bäst och mest effektivt är hjälp på plats.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vincent Hammarstedt: Det är inte polisen som skall motarbetas i sin brottsbekämpning, de skall ha möjlighet att göra vad som erfordras för att samla nödvändig bevis för fällande dom.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vincent Hammarstedt: Vi måste börja se över vart alla skattepengar tar vägen, högre skatt är inte lösningen, fler i arbete och färre i bidragsberoende är rätt väg.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vincent Hammarstedt: Sverige har en bra återväxt, men vi skall inte skövla skog för att exempelvis placera ut vindsnurror.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Vincent Hammarstedts val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Vincent Hammarstedt: Om skola och utbildning med större föräldraransvar prioriteras, så följer lag och ordning per automatik efter...