Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Garberg (fotograf null)

Åsa Garberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi behöver fler naturvetare som politiker. Frågor som handlar om energi, ekologi och miljö är svåra att sätta sig in i om man inte har en bra bakgrundsinformation och förståelse för hur allt hänger samman. Jag tycker också att det finns en viktig poäng med jämlikhet och miljöfrågor för hittills är det de grupper som är ekonomiskt och socialt svaga som fått betala för klimatomställningen.

Presentera dig själv

Naturvetare som brinner för energi och miljöfrågor. Utbildad fysiker med bakgrund som miljökonsult med inriktning på vattenfrågor. Jag är också mamma till tre nu vuxna barn, gift sedan ca 30 år. Bor i villa Mölnlycke.

Vad har du för yrke?

Lärare i naturvetenskap, teknik och matematik.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering som styr upp skolfrågorna och lägger skolmarknaden med elever som varor till historien. Skattepengar ska gå till eleverna och inte till aktiekapital. Skolan ska åter bli statligt styrd så att alla kan tro på vårt skolsystem igen. Privat sjukvård ska inte längre finansieras med skattemedel. Energifrågorna måste prioriteras om vi ska kunna hålla vår ställning som ett välutvecklat land.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Åsa Garberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: elevernas skolgång och framtid ska inte vara en varumarknad, varje skattekrona som är till för eleverna ska också komma till elevernas skolgång.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Extra viktig Vi kommer aldrig att kunna lösa slutförvaringen. Slutförvaringen i sig är så resurskrävande och dyr att det kommer aldrig att löna sg. Dessutom blir vi väldigt sårbara vid ett eventuellt krig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Personlig integritet är viktigt. Kriminalitet i segregerade områden måste förebyggas med bra skola och de segregerade områdena i vissa miljonprogram ska jämnas med marken. Att motarbeta segregation kommer att skapa ett mer jämlikt samhälle där kriminalitet inte får lika stort utrymme.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: viktigt att följa upp hur biståndet används.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Feodalsamhället är avskaffat! Låt det vara det också. Varför upprätthålla en viss kategori välbeställda människor som om det voro helt naturligt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Energi kostar och ska kosta. Hur ska vi annars kunna vända klimatförändringarna och värna vår miljö. Bra miljö står för ren luft, rent vatten och mat på bordet, tyvärr gör inte alla den kopplingen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Om ränterna höjs kommer tyvärr många barnfamiljer få det väldigt jobbigt då även kostnaderna för mat ökar. Detta gör ju att även fastighetsägarna kommer att höja hyran vilket påverkar även hyresgästerna.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Vi behöver vindkraft för att få förnyelsebar energi. Alla förslag som kommer är inte alltid bra men det har blivit en valfråga för vissa kommuner och inte något som speglar ett energibehov. Alla vill ha billig energi men ingen är beredd att släppa till sin utsikt för vindkraften. Bättre om politiker kan övertyga sina väljare istället för att låta det bli en valfråga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Det är inget stort problem, varför ens lägga tid på ett så korkat förslag.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Svår fråga! Jag tycker nog att det är familjens sak att bestämma men det kan också bli en fälla för vissa kvinnor som lever i ett osunt förhållande och då kan samhällets villkor bli en hjälp för dessa kvinnor. Det blir dessutom mer naturligt att vara pappaledig på en mansdominerande arbetsplats.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Detta system med skattefinansierade nätläkare urholkar hela vår vård. Låt privat vara privat och skatteförsöjd vård helt vara statligt styrd. Ända sättet att kunna kontrollera kvaliteten, löner och avtal.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Svår fråga, känner mig inte tillräckligt kunnig. Men självklart måste det finnas något krav på de personer som behöver uppehållstillstånd. Risk att det blir för resurskrävande med beslut om uppehållstillstånd i olika steg. Kanske behövs det en annan styrning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Åsa Garberg har hoppat över denna fråga

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Minst två anledningar: 1. Vi har inflation. 2. A-kassan måste gå att leva på, för om det inte går leder det till ökad kriminalitet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Extra viktig Ju urbanare och bebyggt det blir kring våra havsständer, sjöar och vattendrag desto mer skador på det ekologiska systemet i vattnet och kring standremsan. När det gäller vårt rena dricksvatten är detta det största hotet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Public service har en mycket viktig roll för demokratin. Vi vill inte ha en filtrerad och styrd nyhets rapportering som ägs av vissa lobbyister.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Extra viktig För vem är det bra? Jag vill se att batterierna som används i elbilar blir till 100% återanvända. Dessutom måste vi lösa energifrågan först, då fungerar det inte att neka till vindkraft. Dieselbilar kan dessutom gå på diesel gjord på förnyelsebar olja. Nytillverkade bensinbilarna ska förbjudas idag.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Varför ta ifrån eleverna deras naturliga kunskapsglädje med betyg som ställer orimliga krav.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Extra viktig Frågan om höghastighetståg är infekterad. Vi måste se till hela den ekologiska och samhälleliga vinsten med den typen av tåg. Inte bara anse att det går att dra stambanan var som helst bara det blir av. Det blir ingen ekologisk-/ miljövinst om stambanan ska dras i natur som är inte är urban. Vi måste vara rädda om den orörda skogen. Låt nya stambanor följa redan befintliga vägbanor och tågbanor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Garberg: Öppna istället fabriker som kan göra bättre återvinning av de resurser som redan finns i omlopp. Denna delen av vårt samhälle har för dålig förtjänst därför anses det bättre att öppna gruvor istället.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Garberg: Vi vill inte ha ett övervakningssamhälle. Det är kanske bättre med fler poliser ute på gatorna än att de sitter och avlyssnar personer som inte är misstänkta för brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Garberg: Extra viktig Varje träd samlar upp koldioxid, det gör att varje träd behåller en stor kolkälla och hindrar koldioxiden från att nå atmosfären vilket minskar växthuseffekten. Mycket bra sätt att jobba för klimatet är att behålla stora träd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åsa Garbergs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning