Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emil Larsson (fotograf Jag själv)

Emil Larsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag lägger stort värde vid mitt och partiets politiska värderingar och kommer alltid stå upp för dem. Men jag är emot personval och kommer således hjärtlig uppmuntra väljare att rösta på vänsterpartiet, snarare än någon specifik kandidat.

Presentera dig själv

Jag var under 6 år aktiv inom studentpolitiken, där jag bland annat satt i förbundsstyrelsen för vänsterns studentförbund. Efter det har jag bland annat varit kassör för vänsterpartiet i Uppsala och ingått i den lokala styrelsen. De politiska frågor som engagerar mig mest är klass och miljö. Gärna kombinerat, då jag tror att miljöpolitiken måste ha ett tydligt klassperspektiv.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar idag som försäkringsutredare på försäkringskassan

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en regering som på riktigt har tydligt fokus på jämställdhet, ekonomisk jämlikhet och klimat. För att det ska kunna bli av är jag övertygad om att V behöver ingå i den regeringen. Men det är riktiga politiska resultat som är det viktiga, snarare än att haka upp sig på vilken sorts konstellation av V, S, MP och eventuellt C som regeringen skulle bestå av.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Emil Larsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Extra viktig Skattepengar ska gå till barnens utbildning, inte till skatteparadis. Varje krona som tas ut i vinst är en krona som istället skulle kunna läggas på att förbättra barnens skolgång.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Utbyggnation av kärnkraften kommer ta för lång tid. Vi måste agera nu för att minska våra utsläpp, då är det bättre att satsa på förnybara energilösningar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Visitationszoner kommer att öka segregationen och människors misstro mot rättsväsendet kommer även det att öka. Forskning baserad på resultaten från visitationszoner i USA har dessutom visat att det är direkt ineffektivt som metod för brottsbekämpning.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: RUT är inget annat än ännu en förklädd skattesubvention till Sveriges rikaste. Danderyd behöver inte de pengarna, låt de istället gå till något annat som hjälper samhällets utsatta.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Internationell solidaritet är viktigt i en värld där skillnaden mellan de rikaste och fattigaste länderna är så stor som den är idag. Det är viktigt att Sverige är en del av de som hjälper människor i krisdrabbade länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Sverige bör bli en republik där medborgarna genom demokratiska val får bestämma vem som är statschef. Fram tills dess är det rimligt att staten slutar subventionera denna redan väldigt ekonomiskt välställda och förlegade institution.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Att genom skattesänkningar se till att användandet av bensin och diesel ökar är helt fel väg att gå, vi måste sänka vårt användande av detta, inte öka det. Lägg pengarna på att subventionera klimatsmarta alternativ istället.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Ett viktigt steg i att motverka bostadssegregationen är att få bukt med bostadspriser. Skatten på våra dyraste fastigheter bör därför höjas, dessa pengar kan sen användas för att subventionera byggnation av fastigheter som fler har råd med.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Det är viktigt att kulturen ska få vara fri, båda fri i uttryck och fri från kommers.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Byggnation av vindkraftverk är en viktig del i Sveriges gröna omställning, alla måste vara redo att ta detta ansvar gemensamt. Idag kan kommuner relativt enkelt sätta stopp för planerade byggnationer, vilket leder till att ansvaret för den gröna omställningen inte fördelas jämt i Sverige.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: En människas rop på hjälp ska inte förbjudas. Istället för att förbjuda symptom, bör vi istället göra något åt själva problemet. Det är fattigdomen som ska bekämpas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Det är upp till var och en att själva välja sin identitet. Införandet av ett tredje juridiskt kön skulle öka inkluderingen för alla de som varken identifierar sig som kvinna eller man.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Föräldraledigheten ska delas lika mellan båda föräldrarna. I ett jämställt samhälle måste kraven och möjligheterna för mammor och pappor vara lika. Att pappor tar ut lika stor del av föräldraledigheten är positivt för alla inblandade. Mammans karriärmöjligheter ökar, pappan får spendera mer tid med sitt barn än de gör idag och barnet får två lika närvarande föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Privata nätläkare kan inte ge samma vård som vanliga läkare. Skattemedel ska gå till att garantera att alla människor kan få den vård de behöver på sjukhus och vårdcentraler.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Permanenta uppehållstillstånd ger stabilitet och förutsägbarhet för människor. När man vet att man kommer få stanna i Sverige så blir det dessutom lättare att motiveras till att integreras i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Sverige har en lång tradition av att vara neutrala i konflikter. Detta ger oss större möjligheter att både påverka omvärlden och att hjälpa människor. Det gör Sverige även till ett säkrare land att stå utanför väpnade konflikter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Sverige bör ha en A-kassa det går att leva på tills man har hittat ett nytt jobb. Att sätta människor i en ännu större ekonomisk knipa när de fått sparken leder bara till desperation, inte till motivation.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Bebyggda strandområden hotar miljön och inskränker allemansrätten. Avbefolkningen på landsbygden bekämpas inte genom att rika människor kan bygga strandnära fritidshus där.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Det är antingen höjd skatt eller sänkta utgifter på andra områden som kommer att finansiera detta. Då är en höjd skatt att föredra när det kommer till att upprusta det svenska försvaret. Återinför värnskatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Det är viktigt att alla har tillgång till en politiskt neutral public service som har ett stort utbud. Det bör vara TV och radios version av ett offentligt bibliotek.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Vi måste fasa ut fossila drivmedel för att klara av den gröna omställningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Större press på yngre barn är helt fel väg att gå för att försöka förbättra svensk utbildning. Lyssna istället på lärarprofessionen när de säger att det som behövs är minskat antal elever per lärare och större möjligheter för lärare att specialisera sig. Då kommer få se en svensk skola som återigen ger resultat i världsklass.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Vi har redan idag en stark fördelning mellan rika och fattiga kommuner. Det är bättre att staten tar över ansvaret för fler delar av samhällsservicen, då kan kvalitet och tillgång på ett bättre sätt garanteras i hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Att köpa en annan människas kropp bör ses som det grova brott som det är. Då är det rimligt att det leder till fängelsestraff.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Extra viktig Marknadshyror leder till högre hyror. Detta kommer leda till större bostadssegregation utan att öka byggnationen. Vi bör istället öka byggnationen av hyresrätter med rimlig hyra i offentlig regi.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Höghastighetståg är ett bra alternativ som kommer få fler att välja att åka tåg inrikes istället för att flyga.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Alla människor i Sverige ska ha rätten till en likvärdig sjukvård, detta kan garanteras genom statligt mandat.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Karensdagen är inget annat än ett straff mot sjuka människor som jobbar med otrygga anställningar. Att avskaffa karensdagen ger goda effekter, det vittnade vi om under covid 19-pandemin.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Vi behöver förbättra anställningstryggheten för människor, att försämra den leder endast till ökad osäkerhet på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Larsson: Det bör bero på hur stora utsläpp dessa gruvor kommer att leda till. Gruvor som blir stora miljöbovar bör inte få öppna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Larsson: Under år 2021 var antalet asylsökande 11 425 enligt SCB, detta är det lägsta antalet under 2000-talet då snittet legat på 30 000. Sverige bör ta ett större ansvar för asylmottagandet. Vi bör således bli öppnare än vi är idag för att ta emot asylsökande, men detta måste kombineras med bättre integration.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Larsson: Vi får förblindas i jakten på kriminella. Vi kan inte tumma på rättsstatsprinciperna. Så avlyssning och övervakning bör vara på den nivån som är i enlighet med dessa principer och som är i enlighet med principerna om ett öppet land med autonoma individer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Larsson: De ekonomiska klyftorna i Sverige ökar, denna ökning kommer till störst del från kapitalinkomster på till exempel aktieinnehav. Kapitalskatten bör således höjas för att vända denna negativa trend. Sverige ska bli världens jämlikaste land igen.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emil Larssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning